Provinciale Friese Dambond
  opgericht 7-1-1928                                                                  www.pfdb.nl
P.F.D.B. - Nieuws maart 2017


Praktische linken

Actuele linken:WIT SPEELT EN WINT

Tjalling Goedemoed heeft onlangs het boek
Art of Winning online gebracht.
Hierin is o.a. de bovenstaande stand te zien, die zijn oorsprong kent in de in 2005 gespeelde FK-partij tussen Erwin Heslinga en Katrinus Posthumus. Erwin was toen tien jaar jonger en de stand stond iets anders en een stukje voller.
Na ronde 2 van het FK 2015 stelde Goedemoed de vader van het fragment de vraag hoe wit in bovenstaande stand kan winnen. Hij moest het antwoord schuldig blijven. Ook de omzittenden kwamen er niet uit. Volgens de creator van het boek wist EH wel dat het om een partij tegen 'Kat' ging.
Gluurders ? Nee, hier wordt gedamd.
Salou:  Michel Trouet - Erwin Heslinga.
Na 52.44-39 maakte zwart het leuk uit.

 

Redactie: Sietse Nagel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-03-2017: Jan van Dijk sneldamkampioen van Friesland

 

Op zaterdag 25 maart 2017 werd in Zalen Tivoli te Leeuwarden-Huizum het persoonlijk sneldamkampioenschap van Friesland gehouden. De opening van het toernooi stond in het teken van het afscheid van van de damsport in Zalen Tivoli, dat per 1 april de deuren sluit. Eigenaar Arie van der Wal, zijn vrouw Alie en kleinzoon Steven Meijer werden in het zonnetje gezet. Diana komt donderdag aan de beurt. Damclub Huizum-voorzitter Sietse Nagel deed het woord en haalde aan wat Tivoli voor Damclub Huizum heeft betekend in de  afgelopen 70 jaar. Hij overhandigde enkel mandjes met inhoud. Hierna voerde PFDB-voorzitter Jan Bosselaar het woord. Hij deed dit gepaard gaan met bloemen.

De gelegenheid werd meteen te baat genomen om een tegeltje uit te reiken aan Anton Schotanus vanwege zijn 60-jarig lidmaatschap van de KNDB en zo lang zet hij ook al voetstappen in Zalen Tivoli.

PFDB-wedstrijdleider Reinout Sloot overhandigde op persoonlijke titel een drietal flessen speciaal bier aan Arie en Steven. Hierna zette hij het toernooi met 33 deelnemers en een dummy in gang.

 

Na 12 ronden was het Jan van Dijk uit Ureterp, die de ranglijst aanvoerde. Ronde na ronde hield hij stand en liep zelfs een stukje uit op concurrent Taeke Kooistra uit Rinsumageest. Jan Algra  uit Sumar werd op weerstandspunten derde.

 

In de 1e klas was Aize Plantinga de beste op zeer korte afstand gevolgd door Tjalling Oegema en Bart Visser. Geert Rozenberg verraste met zijn 19e plek, waarmee hij de eerste prijs won in de 2e klas.

 

Pl. Naam                Plaats          Cat AW  Pt   WP   SB

 1  Jan van Dijk        Ureterp         H   12  21  168  290

 2  Taeke Kooistra      Rinsumageest    H   12  19  168  253

 3  Jan Algra           Sumar           H   12  16  173  221

 4  Reinout Sloot       Leeuwarden      H   12  16  160  190

 5  Bernard Post        Leeuwarden      H   12  15  172  192

 6  Erwin Heslinga      Leeuwarden      H   12  14  180  194

 7  Anton Schotanus     Leeuwarden      H   12  14  166  179

 8  Aize Plantinga      Heerenveen      1   12  14  158  167

 9  Tjalling Oegema     Mûnein          1   12  14  156  165

10  Bart Visser         Feanwalden      H   12  14  148  165

11  Dennie van Dijk     Ureterp         1   12  13  165  151

12  Bert Oegema         Mûnein          1   12  13  153  147

13  Jan Adema           Leeuwarden      H   12  13  149  157

14  Jan Bosselaar       Marrum          1   12  13  144  156

15  Marten Martens      Leeuwarden      1   12  12  160  141

16  Nick de la Fonteyne Leeuwarden      1   12  12  155  133

17  Hans van Dijk       Feanwalden      1   12  12  144  128

18  John Folkers        Steenwijk       1   12  12  135  121

19  Geert Rozenberg     Mildam          2   12  12  113   98

20  Piet Leijenaar      Leeuwarden      1   12  11  170  139

21  Sietse Nagel        Leeuwarden      H   12  11  144  104

22  Hans Poepjes        Sneek           1   12  11  142  114

23  Iepie Poepjes       Lemmer          1   12  11  136  101

24  Jan Terpstra        Leeuwarden      1   12  11  126  100

25  Gauke Dirk Nijholt  Leeuwarden      2   12  11  114   78

26  Bram Scholma        Leeuwarden      1   12  11  111   74

27  Douwe Douma         Rinsumageest    1   12  10  130   91

28  Wim Riddersma       Drachten        2   12  10  129   83

29  Arnold Wiegersma    Rinsumageest    1   12  10  128  100

30  Sjoerd Schaaf       Beetgumermolen  2   12  10  121   72

31  Jan Sloot           Sneek           2   12  10  115   78

32  Dirk Zwier          Leeuwarden      2   12   6  125   40

33  Rika van Leeuwen    Drachten        2   12   6  119   36

34  D ummy                              2   12   0  119    0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FK Dammen 2017

 

Het persoonlijk damkampioenschap van Fryslân 2017 is zaterdag 18 maart van start gegaan, voor het laatst in Zalen Tivoli te Huizum-Leewarden.

We zien Piet Bouma, Anton Schotanus, Reinout Sloot, Piet Leijenaar en Bart Visser.

Bart Visser won als enige in de ereklas.

 

Foto: SAN

24-03-2017: Kort nieuws

 

- zaterdag 25 maart 2017 > FK Sneldammen in Tivoli Leewarden. Aanvang: 10.00 uur.

 

- zondag 26 maart 2017 > Gesprek met Harm Wiersma in HCL. Aanvang: 14.00 uur.

 

- zaterdag 1 april 2017 > Ronde 2 van het FK Dammen in Insulinde te Leeuwarden.

 

- woensdag 19 april 2017 > PFDB ledenvergadering, Hof van Schoterland, Mildam.

24-03-2017: Fusie damclub De Oldehove met Damcombinatie Fryslân

 

door Bob Nuys (aftredend voorzitter De Oldehove).

 

OENKERK-De damclubs DC Fryslân en De Oldehove hebben donderdagavond op een gezamenlijke ledenvergadering in Oenkerk definitief besloten de krachten te bundelen.
Tot de fusie was al eerder met algemene stemmen besloten op de afzonderlijke ledenvergaderingen. De bekrachtiging gisteravond maakte het ook mogelijk een nieuw bestuur van vijf man te benoemen met daarin 3 leden afkomstig van DCF en 2 leden afkomstig van De Oldehove.
De fusieclub gaat onder de naam Damcombinatie Fryslân (DC Fryslân) met drie tientallen meedoen in de landelijke competitie. Het eerste tiental speelt zijn thuiswedstrijden in Wanswerd, de beide andere tientallen afwisselend in Wanswerd en Leeuwarden.

19-03-2017: PFDB ledenvergadering op woensdag 19 april 2017

 

De PFDB-ledenvergadering is op woensdag 19 april 2017.

De locatie is veranderd > Hof van Schoterland, Schoterlandseweg 50, 8454 KG  Mildam.

19-03-2017: FK Sneldammen 2017 - afscheid van Tivoli

 

Op zaterdag 25 maart 2017 wordt het FK Sneldammen gehouden.

Opgave bij Reinout Sloot. Inleg 5 euro.

 

Dit zal het laatste damtoernooi zijn in Zalen Tivoli, dat lange tijd als damarena heeft gefunctioneerd. Tivoli krijgt een andere bestemming en Arie van der Wal kan dan eindelijk met Alie gaan genieten van zijn pensioen. Kleinzoon Steven heeft even gedacht aan overname, maar de tijden zijn veranderd en investeringen zijn risicovol.

 

Damclub Huizum bestaat 85 jaar. Al in 1935 werd er onderlinge competitie gespeeld in Tivoli. Toen was de club nog zoekende naar een locatie, waar de drankjes het goedkoopst waren. Elk dubbeltje werd omgedraaid. Vandaar dat men eerst naar een andere locatie ging om zich in 1947 definitief in Tivoli te vestigen.

Dit jaar zit de club er 70 jaar aaneen. Damclub Huizum is Tivoli altijd trouw gebleven en andersom. Damclub Huizum was Tivoli. Het seizoen zal afgemaakt worden in wijkgebouw Husma Herne, Huizumerlaan 146-a, naast de voormalige school.

Intussen wordt gekeken, waar de club het nieuwe seizoen het beste onderlinge competitie en wedstirjden kan gaan spelen.

 

Wie afscheid wil nemen van Tivoli kan dit doen door deel te nemen aan het FK Sneldammen, dat vanwege het 85-jarig bestaan van Damclub Huizum hier wordt verspeeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 maart 2017: Huizum provinciaal clubteamkampioen.

We zien links de achterkanten van Rein van der Pal, Anton Schotanus en Jan Adema.

Zij speelden tegen Jan Mente Drent, Danny Ruiter en Sjoerd Huitema.

Het kampioenschap was al binnen. Huizum-1 won met 4-8 de bovenzaal van het Frans Hollands Eethuis in Bolsward.
 

Foto: SAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harm Wiersma in 1974

Op zondag 26 maart is hij het gesprek van de dag bij het Historisch Centrum.

 

Foto: collectie HCL

 

Zondag 26 maart LEEUWARDERS IN GESPREK
Regelmatig worden er in het HCL spraakmakende gasten geïnterviewd over hun band met Leeuwarden en onderwerpen uit het (recente) Leeuwarder verleden. Ook het publiek mag mee praten tijdens deze middagsalon.
Dit keer is Harm Wiersma bereid gevonden. Harm Wiersma (Leeuwarden, 13 mei 1953) is vooral bekend geworden als wereldkampioen dammen.
Plaats: Historisch Centrum Leeuwarden  / HCL (Groeneweg 1). Aanvang: 14.00 uur. Organisatie: HCL. Toegang: gratis.

19-03-2017:  Wij nodigen jullie uit om deel  te nemen aan dit sneldamtoernooi

 

Vanaf donderdag 6 april tot en met zaterdag 15 april wordt in Urk het NK dammen georganiseerd. Alle informatie over dit toernooi kunnen jullie vinden op de website; Aanzetdammen.nl

 

Zaterdag 8 april wordt een sneldamtoernooi gehouden.

De loting vindt na iedere speelronde plaats via het Zwitsers Systeem.

Deelnemers worden op basis van rating in een A en een B groep ingedeeld.

Voor de nummers 1, 2 en 3 van beide groepen zijn geldprijzen beschikbaar van respectievelijk € 100,- € 75,- en € 50,- .

Tijdens de lunchpauze  wordt aan de deelnemers gebakken vis aangeboden.

 

Verdere details van het sneldamtoernooi zijn:

- Zaterdag 8 april  

- aanvang: 10.30 uur

- locatie Postduiven Vereniging  Tot Weerziens, Staartweg 24 8321 NB Urk.

- maximum aantal deelnemers 60

- inleg € 5,-

- speeltempo; 5 minuten per partij plus 5 seconden per zet.

- verwachte eindtijd; circa 14.00 uur

 

Opgave: per mail naar pmdijkstra@home.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damcombinatie Fryslân-2 - Huizum-3.

 

Foto: Bram Scholma.

18-03-2017:  Huizum-1 kampioen van Friesland clubteams

 

door Tabe de Vries.

De provinciale competitie voor clubteams is ten einde.

In de ereklas won Huizum-1 alle wedstrijden en is daarom de onbetwist kampioen.

Het eerste team van Damcombinatie Fryslân werd tweede en Ons Genoegen-1 uit Drachten werd derde.  Oerterp komt in aanmerking voor degradatie.

 

- Damclub Dokkum deed het voortreffelijk in de hoofklas met 11 wedstrijdpunten.

- Het eerste team van de Sneeker Damlub won alles in de 1e klasse A.

- Huizum-3 steeg boven zichzelf en de rest uit in de 1e klasse B.

- Damkring Emmeloord eindigde als eerste in de 2e klas.

- Haulerwijk–1 onderscheidde zich in de 3e klasse A.

- Damcombinatie Fryslân-3 werd winnaar in de 3e klasse B.

 

Genoemde team promoveren. Als het gaat om de overgang van een viertal naar een zestal en er kan geen zestal gevormd worden, dan hoeft dit niet.

 

De volledige eindtabellen, uitslagen en soms ook partijen zijn te vinden op het prachtige Toernooibase.

 

De eindstand van de PFDB competitie 2016-2017

 

Ere Klas     

1. Huizum-1, Leeuwarden                     14  kampioen
2. Damcombinatie Fryslân-1, Wanswerd        10

3. Ons Genoegen-1, Drachten                  8

4. Damkring Emmeloord-1                      7
5. Bolsward/Workum Combinatie-1, Bolsward    6

6. D.C. Heerenveen-1, Mildam                 6

7. De Oldehove-1, Leeuwarden                 3  

8. Oerterp-1, Oerterp                        2  degradatie

 

Hoofdklas

1. D.C. Dokkum                              11  pomotie    

2. B.E.G.B.-1, Britsum                       9

3. Huizum-2, Leeuwarden                      8

    D.C. Heerenveen-2, Mildam                 8  

5. De Lemmer-1                               7

   De Toer-1, Grou                           7   

7. Troch Tinken Sterk-1, Surhuisterveen      3  degradatie

8. Rinsumageest-1                            3  degradatie

 

Eerste klasse A

1. Sneeker Damclub-1                        14  promotie

2. Urk Aan Zet                              11

3. Z.W.H. Damteam-1, Bakhuizen               7

    Steenwijk-1                               7

5. De Harste/Houdt Stand-1, Sumar            6

6. Eensgezindheid-1, Woudsend                4     Bolsward/Workum-combinatie-2, Bolsward    4

8. D.C. Heerenveen-3, Milda                  3  degradatie

 

Eerste klasse B

1. Huizum-3, Leeuwarden                     13  promotie
2. Troch Tinken Sterk-2, Surhuisterveen     10

3. Oudega-1 (Sm.)                            9

4. Damcombinatie Fryslân-2, Wanswerd         8

5. D.C. Twijzelerheide-1                     7

6. Tot Onderling Genoegen-1, Wolvega         5

7. Ontspannig-1, Aldeboarn                   2

8. B.E.G.B.-2, Britsum                       2  degradatie

 

Tweede klas

1. Damkring Emmeloord-2                      8  promotie

2. Oefening Kweekt Kunst-1, Gerkesklooster   7     

3. Donkerbroek-1                             6

4. Sneeker Damclub-2                         5

5. D.C. Lemmer-2                             2

6. Oerterp-2, Ureterp                        2  geen degradatie    

Derde klasse A

1. Haulerwijk-1                             12  promotie

2. Opeinde-1, Opeinde                       10

3. Ons Genoegen-2, Drachten                  7

4. De Harste/Houdt Stand-2, Sumar            4

    D.C. Heerenveen-4, Mildam                 4

6. De Hemrik-1                               3

7. D.C. Lemmer-3                             2

 

De nummers 1 mogen promoveren als zij met 6 spelers uit kunnen komen.

 

Derde klasse  B

1. Damcombinatie Fryslân-3, Wanswerd        11  promotie

2. Rinsumageest-2                            9

3. Huizum-4, Leeuwarden                      8

4. B.E.G.B.-3, Britsum                       5

   Excelsior-1, Harlingen                    5

6. D.C. Heerenveen-5                         4

7. Tot Onderling Genoegen-2, Wolvega         2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FK Dammen 55-plus en 65-plus

 

Tjipke Smedinga kampioen 55-plus en Jan de Vos kampioen 65-plus.

 

Foto: Gerrit Terpstra.

16-03-2017:  Tjipke Smedinga en Jan de Vos kampioen 55-plus en 65-plus

 

De kampioenen van Friesland 55- en 65-plus zijn bekend.

Tjipke Smedinga is 55-plus damkampioen van Friesland geworden met 14 punten

Jan de Vos is 65-plus damkampioen van Friesland geworden met 9 punten.

In de slotronde versloeg Smedinga De Vos.

 

Uitslag ronde 8
Jan de Vos        - Tjipke Smedinga       0-2

Sipke Doller      - Klaas Veldstra        1-1

Gerrit Terpstra   - Aize Plantinga        0-2

Tjalling Oegema   - Peter Achterstraat    1-1

Rinus Veenstra    - Reinout Sloot         1-1

Iepie Poepjes K   - Gerrit Reitsma        2-0

Jan Peters        - Harm Terpstra         2-0

Bouwe Ringnalda   - Jan Terpstra          0-2

John Folkers      - Geert vd Molen        0-2

Jan Durk Klooster - Sjouke Zijlstra       1-1

Klaas Koopman     - Joop de Graaf         0-2

Fedde vd Laan     - Jan Sikkens           2-0

Hans Hoks         - Sytze Terpstra        0-2

Klaas Mondria     - Ruurd Winkel          1-1

Sipke de Boer     - Sjoerd vd Molen       0-2

Jan Tuintjer      - Dirk Zwier            0-2

Sake Sloot        - Hielke Luik           2-0

Siep Altena       - Yke Miedema           1-1

Ysbrand Walstra   - Henk Bethlehem        1-1

Geert Rozenberg   - Jaap Hafman           1-1

Tabe de Vries     - Dummy                 1-1

                                                                                 

Eindstand  2017

                 

50 plus

1. Tjipke Smedinga     14 p    Kampioen
2. Aize Plantinga      11 p
3. Sipke Doller        10 p
       

65 plus

1. Jan de Vos           9 p    Kampioen

2. Peter Achterstraar   8 p

3. Gerrit Terpstra      8 p


Groep  A

1. Klaas Velstra        9 p

2. Reinout Sloot        8 p

3. Rien Veenstra        8 p

 

Groep B

1. Jan Durk Klooster   11 p

2. Joop de Graaf       11 p

3. Klaas Koopman       10 p

 

Groep  C

1. Sjoerd vd Molen     10 p

2. Fedde vd Laan       10 p

3. Jan Sikkens          9 p

 

Groep  D

1. Sjouke Zijlstra     12 p

2. Dirk Zwier           8 p

3. Ysbrand Walstra      6 p

12–03-2017: Strijd om de PFDB-beker

 

door Sjoerd Huitema.

 

De uitslagen van de 3e ronde van de P.F.D.B.-bekerwedstrijden voor viertallen waren:

Ma 06-03 Bezint Eer Gij Begint 1A (Hoofdkl.) - Damcombinatie Fryslân 2A (1e kl.) 4-4

Ma 06-03 De Harste Houdt Stand 1A (1e kl.) - O.G. Drachten 1A (Erekl.)   2-6

Di  07-03 De Toer 1A (Hoofdkl.) - Huizum 2A (Hoofdkl.)     5-3

Do 09-03 Damcombinatie Fryslân 1A (Erekl.) - DCH Heerenveen 1A (Erekl.)  6-2

 

De onderstreepte teams gaan door naar de volgende ronde.

 

De loting voor de halve finale van de P.F.D.B.-bekerwedstrijden voor viertallen gaf het volgende resultaat:

 

Ma 20-03 O.G. Drachten 1A (Erekl.) - De Toer 1A (Hoofdkl.)

Wo 22-03 Damcombinatie Fryslân 1A (Erekl.) - Damcombinatie Fryslân 2A (1e kl.)

11-03-2017: NK Vrouwen van 27 maart tot 1 april in Zoutelande

 

Op 25 februari 2017 was de laatste ronde van de halve finale van het NK Dammen voor Vrouwen. Via deze halve finale hebben de eerste vier spelers zich geplaatst.

Barbara Graas doet op een paar keer na al mee sinds 1973. Iepie Poepjes eindigde vlak achter haar op de 5e plaats en dit was net niet voldoende.

De dames voegen zich in de finale bij titelverdedigster Heike Verheul en verder bij Vitalia Doumesh, Leonie de Graag en Jacqueline Schouten.

 

pl naam                                1  2 3 4 5  6  7  w = v pt + -

1. Ester van Muijen 1160               X  1 2 2 2  1+ 2  4 2 0 10 1 0

2. Laura Timmerman 1135                1  X 1 1 2  2  2  3 3 0  9 0 0

3. Denise van Dam 1052                 0  1 X 1 2  1  2  2 3 1  7 0 0

4. Barbara Graas MIF 1013              0  1 1 X 0  2  2  2 2 2  6 0 0

5. Iepie Poepjes-Koopman MFF 981       0  0 0 2 X  1- 2  2 1 3  5 0 1

6. Annemieke Stunnenberg-vd Kraats 945 1- 0 1 0 1+ X  1  0 4 2  4 1 1

7. Katarzyna Ptak 860                  0  0 0 0 0  1 X   0 1 5  1 0 0

10-03-2017: Persoonlijke kampioenschappen van Friesland 2017

 

Op 18 maart start het persoonlijk damkampioenschap van Friesland / Fryslân ( FK ).

Als we het goed hebben begrepen wordt de eerste ronde van het FK in Zalen Tivoli gespeeld.

Op 25 maart is in Zalen Tivoli het FK Sneldammen

Hierna wordt het gewone FK Dammen vervolgd op zaterdag 1 april in het gebouw van de Speeltuinvereniiging Insulinde in de Gaspeldoornstraat te Leeuwarden.

 

Zo het nu staat zullen de ereklas en de hoofdklas worden samengevoegd tot een groep van 8 spelers.. Verder is er een 2e klas en een 3e klas.

 

Ere- en hoofdklas

Piet Bouma        1219

Sipke Doller      1206

Erwin Heslinga    1289

Piet Leijenaar    1067

Sietse Nagel      1121

Anton Schotanus   1272

Reinout Sloot     1130

Bart Visser       1142

 

2e klas

Joop de Graaf      867

Willem Lep         796

Wim Riddersma      872

Geert Rozenberg    856

Sjoerd Schaaf      844

Sijtze Terpstra    869

 

3e klas

Bart Adema         772

Fedde van der Laan 823

Jan Sloot          669

Dirk Zwier         742

10-03-2017: FK 50- en 60-plus

 

Uitslag ronde  zeven           

Tjipke Smedinga    - Sipke Doller        1-1

Klaas Veldstra     - Aize Plantinga      1-1

Peter Achterstraat - Gerrit Terpstra     0-2

Rien Veenstra      - Jan de Vos          0-2

Reinout Sloot      - Iepie Poepjes K     1-1

Tjalling Oegema    - Harm Terpstra       1-1

Bouwe Ringnalda    - John Folkers        2-0

Jan Terpstra       - Geert vd Molen      1-1

Gerrit Reitsma     - Jan Peters   

Klaas Koopman      - Jan Durk Klooster   0-2

Sjouke Zijlstra    - Klaas Mondria       2-0

Sytze Terpstra     - Jan Sikkens         1-1

Tabe de Vries      - Joop de Graaf       0-2

Sjoerd vd Molen    - Hans Hoks           1-1

Ysbrand Walstra    - Ruurd Winkel        0-2

Siep Altena        - Fedde vd Laan       0-2

Geert Rozenberg    - Yke Miedema         2-0

Hielke Luik        - Jan Tuintjer        0-2

Dirk Zwier         - Sake Sloot          1-1

Jaap Hofman        - Henk Bethlehem      2-0

Sipke de Boer      - Dummy               1-1  

 

Loting  ronde   8  - Finale

Jan de Vos         - Tjipke Smedinga

Sipke Doller       - Klaas Veldstra

Gerrit Terpstra    - Aize Plantinga

Tjalling Oegema    - Peter Achterstraat

Rinus Veenstra     - Reinout Sloot

Iepie Poepjes K    - Gerrit Reitsma

Jan Peters         - Harm Terpstra

Bouwe Ringnalda    - Jan Terpstra

John Folkers       - Geert vd Molen

Jan Durk Klooster  - Sjouke  Zijlstra

Klaas Koopman      - Joop de Graaf

Fedde vd Laan      - Jan Sikkens

Hans Hoks          - Sytze Terpstra

Klaas Mondria      - Ruurd Winkel

Sipke de Boer      - Sjoerd vd Molen

Jan Tuintjer       - Dirk Zwier

Sake Sloot         - Hielke Luik

Siep Altena        - Yke Miedema

Ysbrand Walstra    - Henk Bethlehem

Geert Rozenberg    - Jaap Hafman

Tabe de Vries      - Dummy

07-03-2017:  Excelsior viert 85e verjaardag

 

door Marco Bekema.

Damclub Excelsior uit Harlingen viert dit seizoen haar 85e verjaardag.
We nodigen jullie uit dit samen met ons te vieren.

Op dinsdagavond 28 maart houden wij een jubileum sneldamtoernooi.
Tijdens deze avond wordt er gedamd in groepen, die zoveel mogelijk naar rating worden ingedeeld.

Aanvang: 20.00 uur
Speellocatie: De Koegelbult
Adres: Oosterparkweg 23
Postcode: 8862 BA
Plaats: Harlingen

Er zijn diverse prijzen te winnen en de toegang is gratis.
Opgeven kan tot uiterlijk zaterdag 25 maart via
bekemamarco@hotmail.com.

We hopen op een grote opkomst en een mooie avond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fryslân Open 2017 te Franeker

4 maart: dammen Fries Spel (Oer Alles).

 

Aleksej Domchev - Michele Borghetti.

In de verte Jelle Wiersma en Taeke Kooistra.

 

foto: Gus van de Sande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foeke Tiemensma in actie tijdens Fryslân Open 2017 in thuisplaats Franeker.

 

Foto: Guus van de Sande.

06-03-2017: Fryslân Open en Frysk

 

1. útslaggen / uitslagen / results

 

Omloop I / Ronde I / Round I: 3 maart

 

International group:

Aleksej Domchev - Vassily Ivanchuk 1-0

Hans Jansen - Michele Borghetti 1-0

 

Frisian group:

Taeke Kooistra - Folkert Groenveld 0,5 – 0,5

Foeke Tiemensma - Hein de Vries 1-0

 

Omloop II / Ronde II / Round II: 4 maart

 

International group:

Michele Borghetti - Aleksej Domchev 0-1

Vassily Ivanchuk - Hans Jansen 0-1

 

Frisian group:

Hein de Vries - Taeke Kooistra 1-0

Folkert Groenveld - Foeke Tiemensma 0-1

 

Omloop III / Ronde III / Round III: 4 maart

 

International group:

Michele Borghetti - Vassily Ivanchuk 0-1

Aleksej Domchev - Hans Jansen 0-1

 

Frisian group:

Taeke Kooistra - Foeke Tiemensma 1-0

Hein de Vries - Folkert Groenveld 0-1

 

Einútslach / einduitslag / final results Iepen Kwalifikaasjetoernoai FRYSK! 4 maart

1 Gatze Ykema 7 punten 1e priis folslein ûnferwachte - hat ôfsjoen fan 'e finale

2 Klaas Wiersma 5½ punt 2e priis hat ôfsjoen fan 'e finale

3 Rindert Walinga 5½ punt 3e priis skitterjende prestaasje fan in jonge dammer - F

4 Elia Cantatore 5½ punt 4e priis oanstoarmjend talint út Itaalje - Finale

5 Sjoerd Couperus 5½ punt 5e priis de nestor fan it toernoai - ôfsjoen fan 'e finale

6 Fedde Wiersma 5½ punt 6e priis troch nei de Finale

7 Paul Borghaerts 5½ punt 7e priis Finaleplak

8 Cor Kooistra 5 punten 8e priis nei barraazje troch nei de Finale

9 Tsjerk Wijbenga 5 punten 9e priis

10 Gennady Shapiro 5 punten 10e priis ferrassend heech einige foar in debutant

11 Renauld Braye 5 punten 11e priis

12 Paolo Faleo 4½ punt   trener fan it Italjaanske team

13 Jean Marc Ndjofang 4½ punt

14 Klaas van der Goot  4½ punt

15 Douwe Namminga 4 punten

16 Bauke Dykstra 4 punten

17 Aleksander Shvartsman 4 punten

18 Hans van Dyk 4 punten   ‘Hollânske’ dammer út 'e Wâlden - sterk debút

19 Marcel Nijman 4 punten   bouwer fan 'e app

20 Václav Krista 4 punten

21 Davide Tamborin 4 punten

22 Jeljer Westra 3½ punt

23 Alessio Mecca 3½ punt

24 Siward Walinga 3½ punt

25 Jan Nauta  3 punten

26 Davide Zhou 3 punten

27 Daniel Pozza 3 punten

28 Jacobo Anania 3 punten

29 Wiebren Ykema 3 punten   op dit moment kampioen skoaldamjen Fryslân

30 Piet Sikma  2½ punt

31 Herre-Klaas Ykema 2½ punt

32 Tsjerk Piter Walinga 2½ punt

33 Giovanni Autelitano 2 punten

 

Utslaggen finale WK FRYSK! 5 maart

1e omloop

Jelle Wiersma – Groenveld: 0-1

Borghetti – Krista: 1-0

Mecca – De Vries: 0-1

Walinga – Jansen: 1-0

Tiemensma – Cantatore: 1-0

Fedde Wiersma – Domchev: 1-0

Teake Kooistra – Borghaerts: 1-0

Cor Kooistra – Ivanchuk: 1-0

 

2e omloop

De Vries – Tiemensma: 1-0

Walinga – Teake Kooistra: 1-0

Groenveld – Fedde Wiersma: kamp

Cor Kooistra – Borghetti: 0-1

Domchev – Jelle Wiersma: 0-1

Krista – Ivanchuk: 0-1

Cantatore – Mecca: 1-0

Jansen – Borghaerts: kamp

 

3e omloop

Borghetti – De Vries: kamp

Fedde Wiersma – Walinga: 1-0

Tiemensma – Groenveld: 0-1

Jelle Wiersma – Cantatore: 1-0

Teake Kooistra – Cor Kooistra: 1-0

Ivanchuk – Jansen: kamp

Borghaerts – Krista: 0-1

Meccca – Domchev: 0-1

 

4e omloop

Groenveld – Borghetti:  1-0

De Vries – Fedde Wiersma: 1-0

Walinga – Jelle Wiersma: 0-1

Ivanchuk – Teake Kooistra: 0-1

Krista – Cantatore: kamp

Jansen – Cor Kooistra: 0-1

Domchev – Tiemensma: kamp

Borghaerts – Mecca: 0-1

 

5e omloop

De Vries – Groenveld: 1-0

Jelle Wiersma – Teake Kooistra: kamp

Borghetti – Fedde Wiersma: kamp

Cor Kooistra – Walinga: kamp

Tiemensma – Krista: kamp

Cantatore – Ivanchuk: 0-1

Domchev – Borghaerts: 1-0

Mecca – Jansen: 0-1

 

6e omloop

Jelle Wiersma – De Vries: kamp

Teake Kooistra – Groenveld

Borghetti – Domchev: kamp

Fedde Wiersma – Cor Kooistra: 0-1

Ivanchuk – Walinga: 1-0

Jansen – Tiemensma: kamp

Krista – Mecca: kamp

Borghaerts – Cantatore: kamp

 

7e omloop

De Vries – Teake Kooistra: 0-1

Cor Kooistra – Jelle Wiersma: 0-1

Groenveld – Ivanchuk: 1-0

Tiemensma – Borghetti: 1-0

Domchev – Krista: kamp

Mecca – Fedde Wiersma: kMP

Cantatore – Jansen: 0-1

Walinga – Borghaerts: 1-0

 

Utslaggen finale WK FRYSK!

2. nijsgjirrige saken / wetenswaardigheden / highlights

In de eerste ronde ging de partij Kooistra - Groenveld steeds gelijk op. De mannen gaven elkaar niets toe, en remise was het logische gevolg.

Tiemensma en De Vries maakten het elkaar moeilijker. Na 40 zetten waren de beide stellingen identiek met ieder zes stenen, alleen had één steen van Tiemensma twee velden voorsprong. In het Fries dammen is zo´n klein verschil soms genoeg voor winst, en al moest Tiemensma nog in uur zweten, het lukte hem!

Het blijkt dat Vasil Ivanchuk, die tot nu toe geen sterk toernooi speelde, verschrikkelijk snel bijleert in het Friese spel. De hele partij tegen Domchev, een van de beste internationale Friese dammers, was gelijkwaardig, en pas na lange tijd moest Ivanchuk zijn verlies toegeven.

Jansen en Borghetti speelden spectaculair. Borghetti opende niet sterk en kwam een steen achter te staan. Die was wel terug te winnen, maar dat deed de Italiaanse topspeler niet helemaal goed, en Jansen haalde een damf. Maar met een offer van vijf stenen lukte het Borghetti om die damf te vangen, om meteen daarop zelf een dam te halen. Toen moest Jansen inleveren, en voor drie stenen verdween Borghetti’s dam ook weer van het bord. Maar door die hele grappenmakerij stond Borghetti wel twee stenen achter met een mindere stand, dus hij reikte sportief de hand.

 

[ 4 maart ]

 

De volgende dag kon Tiemensma eerst al een winstpartij tegen Folkert Groenveld op zijn naam schrijven. Daarmee had hij twee punten. Meer werden het ook niet na een verlies tegen Teake Kooistra in de derde ronde, maar het was genoeg voor het kampioenschap, omdat Kooistra en Groenveld niet verder kwamen dan anderhalve punt, en De Vries per slot slechts één punt had.

In de internationale groep gingen Jansen en Domchev eerst gelijk op met twee punten uit twee partijen, maar in de laatste ronde moesten de twee tegen elkaar uitkomen. Dat verloor Domchev, en zo werd Jansen kampioen. Onverwacht sterk was Ivanchuk, die in de laatste ronde van Michele Borghetti won.

Intussen werd ook een Open Kwalifactietoernooi FRYSK! gespeeld door 33 deelnemers. Een aantal van 5 kon een plaats veroveren voor de finale van het wereldkampioenschap FRYSK! Er werd natuurlijk met spanning gekeken naar de prestaties van de zes jonge dammers uit Aosta, onder leiding van trainer Paolo Faleo. Een team onder zijn leiding had in november reeds het kampioenschap voor basisscholen op zijn naam geschreven. Maar de jongste dammers (gemiddeld 11 jaar) hadden het het nog te moeilijk in dit veld. Echter, twee dammers van 14 en 16 jaar, Elia Cantatore en Davide Zhou, deden het verrassend goed. Zhou vloerde meteen in de eerste ronde de topspeler Tsjerk Wijbenga, en haalde ten slotte 3 punten. Cantatore behaalde maar liefst 5½ punt, en had zo een finaleplaats te pakken! Ook de prestaties van de jonge dammer Rindert Walinga (5½ punt) en van Gatze Ykema uit Gaastmeer (7 punten uit 8 partijen) waren erg sterk. Ykema behaalde de eerste plaats, en ook al staat hij bekend als een degelijke clubdammer, dit resultaat had niemand verwacht!


[ 5 maart ]

Met de finale van het Wereldkampioenschap FRYSK! kwam alles reeds in twee ronden op scherp te staan. De favorieten Jelle Wiersma (titelhouder), Foeke Tiemensma en Teake Kooistra moesten alle drie een veer laten. Daarmee nam Hein de Vries de leiding tot en met de laatste ronde. Tiemensma zakte af naar de onderste regionen, Wiersma bleef hangen in de middengroep, maar Kooistra vocht zich terug naar de tweede plaats. Pas in de laatste ronde ontmoetten Kooistra en De Vries elkaar, dus toen kwam het erop aan. Teake Kooistra won, en werd aldus de tweede officiële wereldkampioen FRYSK!.

De kampioensbeker en huldigingskrans werden uitgereikt door gedeputeerde Sietske Poepjes.

Over het algemeen valt op, dat in de subtop de internationale dammers nu al even sterk zijn als de Friese dammers. Het is een kwestie van tijd, dan zal het aan de top niet anders zijn ....

 

3. stân / stand / standings

 

International group:

 

1 Hans Jansen 3 punten

2 Aleksej Domchev 2 punten

3 Vassily Ivanchuk 1 punt

4 Michele Borghetti 0 punten

 

Frisian group:

1. Foeke Tiemensma 2 punten

2. Taeke Kooistra 1,5 punt

3, Folkert Groenveld 1,5 punt

4. Hein de Vries 1 punt

 

Einstân

 1 Teake Kooistra 5,5

 2 Hein de Vries  5

 3  Jelle Wiersma  5

 4 Folkert Groenveld 4,5

 5  Cor Kooistra  3,5

 6 Rindert Walinga 3,5

 7 Michele Borghetti 3,5

 8 Fedde Wiersma 3,5

 9 Vasyl Ivanchuk 3,5

10 Foeke Tiemensma 3,5

11 Aleksej Domchev 3,5

12 Hans Jansen 3,5

13 Vaclav Krista  3

14 Elia Cantatore  2

15 Alessio Mecca 2

16 Paul Borghaerts 1

05-03-2017: NK Dammen 2017 op Urk  van 6 t/m 15 april

 

Over een maand begint het NK Dammen op Urk. Stichting AanZet organiseert dit evenement in 'Het Achterhuis'.

 

De deelnemers zijn:  Waldo Aliar, Alexander Baliakin, Marino Barkel, Anton van Berkel, sponsorspeler Ron Heusdens, Martijn van IJzendoorn, Nico Knoops, Hein Meijer, Ben Provoost, Auke Scholma, Wouter Sipma en Jitse Slump.

 

Tjalling van den Bosch zal de rondeverslagen verzorgen en Paul Oudshoorn de demonstraties voor het publiek.  > NK Dammen 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fryslân Open 2017 te Franeker

3 maart: dammen Fries Spel (Oer Alles).

 

Fedde Wiersma - Henk Haanstra.

Verder Aleksej Domchev en Vaclav Krista.

 

foto: Guus van de Sande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05-03-2017: Fryslân Open

Taeke Kooistra - Jelle Wiersma.

 

Foto: Guus van de Sande.

05-03-2017: Fryslân Open 2017 - dag 3

 

1. útslaggen / uitslagen / results

 

Omloop VII / Ronde VII / Round VII:

 

Rein Jan Walinga     - Taeke Kooistra        0-1

Bauke Dijkstra       - Hein de Vries         0-1

Folkert Groenveld    - Jelle Wiersma         0,5-0,5

Foeke Tiemensma      - Tsjerk Wijbenga       1-0

Kees Tijssen         - Cor Kooistra          1-0

Michele Borghetti    - Fedde Wiersma         1-0

Henk Haanstra        - Jean Marc Ndjofang    1-0

Sjoerd Couperus      - Vaclav Krista         0-1

Renaud Braye         - Hans Jansen           0-1

Sjoerd Huitema       - Aleksej Domchev       0-1

Alessio Mecca        - Herbert Tulleken      1-0

Vassily Ivanchuk     - Alexander Shvartsman  1-0

Piet Sikma           - Genadij Shapiro       1-0

 

Omloop VIII / Ronde VIII / Round VIII:

 

Jelle Wiersma        - Taeke Kooistra        0-1

Hein de Vries        - Rein Jan Walinga      1-0

Foeke Tiemensma      - Bauke Dijkstra        1-0

Kees Tijssen         - Folkert Groenveld     0-1

Michele Borghetti    - Henk Haanstra         0-1

Tsjerk Wijbenga      - Aleksej Domchev       0-1

Fedde Wiersma        - Vaclav Krista         1-0

Hans Jansen          - Cor Kooistra          1-0

Jean Marc Ndjofang   - Sjoerd Couperus       0-1

Alessio Mecca        - Renaud Braye          0-1

Alexander Shvartsman - Piet Sikma            0-1

Genadij Shapiro      - Vassily Ivanchuk      0-1

Herbert Tulleken     - Sjoerd Huitema        0-1

 

2. nijsgjirrige saken / wetenswaardigheden / highlights

 

De finalisten die doorgaan naar het Grootmeestertoernooi zijn:

Teake Kooistra, Foeke Tiemensma, Hein de Vries, Folkert Groenveld (Friese spelers)

Aleksej Domchev, Hans Jansen, Michele Borghetti, Vasil Ivanchuk (internationale spelers).

 

Over het algemeen hebben de spelers een heel sterk toernooi gespeeld.

Van de internationale spelers moet Jean Marc Ndjofang uit Kameroen speciaal worden genoemd. Hij moest vijf van de acht wedstrijden tegen Friese spelers uitkomen, en haalde toch drie punten. Het was jammer voor hem dat hij net niet in de finale kwam omdat hij zijn laatste partij verloor tegen veteraan Sjoerd Couperus uit Sneek.

 

Van de Friese spelers speelden Bauke Dykstra en Rein Jan Walinga een ijzersterk toernooi. Beide mannen zitten meestal bij de subtoppers van het Friese spel, en het lukte hen nu om de tweede en derde plaats te bezetten na de zesde ronde, en stonden nog drie en vijf na de zevende. Vooral Bauke Dykstra had twee keer de winst in handen, tegen Teake Kooistra en tegen Foeke Tiemensma, maar liet beide keren zijn tegenstander ontsnappen. Onverwacht was ook, dat kampioenskandidaat Jelle Wiersma toch de finale niet heeft bereikt. In de laatste partij speelde hij in een 3-tegen-3 eindspel net wat te scherp, en verloor de partij.

 

3. stân / stand / standings

 

1. Taeke Kooistra 8

2. Foeke Tiemensma & Hein de Vries 6

3. Folkert Groenveld 5,5

4. Rein Jan Walinga & Henk Haanstra 5

5. Jelle Wiersma, Bauke Dijkstra, Kees Tijssen, Aleksej Domchev, Fedde Wiersma & Hans Jansen 4,5

6. Tsjerk Wijbenga, Michele Borghetti, Sjoerd Couperus, Vassily Ivanchuk & Piet Sikma 4

7. Vaclav Krista, Cor Kooistra & Renaud Braye 3,5

8. Jean Marc Ndjofang & Alessio Mecca 3

9. Sjoerd Huitema 2

10. Genadij Shapiro, Alexander Shvartsman & Herbert Tulleken 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-3-2017: nacompetitie Heerenveen-2 - Rijnsburg-2.

Gera Hol - Sipke Wagenaar.

 

Foto: SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-3-2017: nacompetitie Huizum-1 - Enschedese Damclub.

Gino Schirinzi - Tjalling van den Bosch.

Op de achtergrond Juri Geisenblas - Piet Bouma.

 

Foto: SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-3-2017: Nationale Nacompetitie. Heerenveen-2 - Rijnsburg-2.

Nico Mul - Jouke Zijlstra.

 

Foto: SAN

04-03-2017: PFDB-teams winnen met 11–9 in nacompetitie

 

Uitslagen nacompetitie:

 

Huizum-1               - EDC Enschede        11-9

Huizum handhaaft zich in de hoofdklas.

 

De Kroonschijf DEZ     - DCH Heerenveen-1    9-11

Heerenveen-1 promoveert naar de hoofdklas.

 

DCH Heerenveen-2       - RDC Rijnsburg-2     11-9

Heerenveen-2 handhaaft zich in de 1e klasse A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fryslân Open 2017 - Jean Marc Ndjofang - Ivanchoek.

 

Foto: Guus vam de Sande.

04-03-2017: Fryslân Open 2017 - ronden 4, 5 en 6

 

1. útslaggen / uitslagen / results

 

Omloop IV / Ronde IV / Round IV:

Tsjerk Wijbenga  - Taeke Kooistra  0-1

Rein Jan Walinga -  Bauke Dijkstra  0-1

Folkert Groenveld - Aleksej Domchev 0,5-0,5

Foeke Tiemensma - Fedde Wiersma 1-0

Sjoerd Couperus - Cor Kooistra 1-0

Hein de Vries - Henk Haanstra 1-0

Michele Borghetti - Hans Jansen 1-0

Kees Tijssen - Sjoerd Huitema 1-0

Jelle Wiersma - Alessio Mecca 1-0

Vaclav Krista - Vassily Ivanchuk 0-1

Jean Marc Ndjofang - Piet Sikma 0-1

Herbert Tulleken - Renaud Braye 0-1

Alexander Shvartsman - Genadij Shapiro 0-1

 

Omloop V / Ronde V / Round V:

Taeke Kooistra - Bauke Dijkstra 1-0

Sjoerd Couperus - Rein Jan Walinga 0-1

Foeke Tiemensma - Hein de Vries 1-0

Folkert Groenveld - Tsjerk Wijbenga 1-0

Aleksej Domchev - Kees Tijssen 0-1

Piet Sikma - Michele Borghetti 0-1

Vassily Ivanchuk - Jelle Wiersma 0-1

Fedde Wiersma - Cor Kooistra 0,5-0,5

Henk Haanstra - Hans Jansen 1-0

Alessio Mecca  - Jean Marc Ndjofang 0-1

Sjoerd Huitema - Vaclav Krista 0-1

Renaud Braye - Genadij Shapiro 1-0

Herbert Tulleken - Alexander Shvartsman 0-1

 

Omloop VI / Ronde VI / Round VI:

Taeke Kooistra - Foeke Tiemensma 1-0

Rein Jan Walinga - Folkert Groenveld 1-0

Bauke Dijkstra - Kees Tijssen 1-0

Hein de Vries - Michele Borghetti 1-0

Tsjerk Wijbenga - Sjoerd Couperus 1-0

Jelle Wiersma - Henk Haanstra 1-0

Aleksej Domchev - Fedde Wiersma 0-1

Cor Kooistra - Piet Sikma 1-0

Vaclav Krista - Renaud Braye 0,5-0,5

Jean Marc Ndjofang - Vassily Ivanchuk 1-0

Hans Jansen - Sjoerd Huitema 1-0

Alexander Shvartsman - Alessio Mecca 0-1

Genadij Shapiro - Herbert Tulleken 0-

 

2. nijsgjirrige saken / wetenswaardigheden / highlights

Dammer Taeke Kooistra nog zonder puntverlies

In het tournooi Fryslân Open in Franeker, waar gedamd wordt volgens de Friese regels, is Taeke Kooistra aan een superieure serie bezig. De inwoner van het Friese damdorp Hartwerd heeft als enige van de 26 deelnemers na zes ronden al zijn partijen gewonnen. Hij wordt zeer verrassend gevolgd door Rein Jan Walinga en Bauke Dijkstra. Daarna volgt met een achterstand van twee punten een peloton met daarin de voornaamste andere favorieten. Van hen herstelde Jelle Wiersma zich van zijn teleurstellende optreden op de eerste dag van het tournooi.

Bij de buitenlandse deelnemers hebben de Afrikaanse damkampioen Ndjofang en de Italiaanse wereldkampioen checkers Borghetti de leiding genomen. Het spel van de buitenlanders, die duidelijk moeten wennen aan het Fries dammen, roept bij de doorgewinterde Friezen soms gefronste wenkbrauwen op. Zo meende de meervoudig internationaal kampioen Alexander Shvartsman tegen de Italiaan Mecca een vroege vijandige dam op te kunnen sluiten, wat hem aan het eind van de partij duur kwam te staan. En de Amsterdammer Herbert Tulleken slaagde er zelfs in om reeds na vier zetten drie schijven achter te komen. Hij gaf daarna meteen op.

3. stân / stand / standings

 

1. Taeke Kooistra 6

2. Rein Jan Walinga 5

3. Bauke Dijkstra 4,5

4-8. Foeke Tiemensma, Tsjerk Wijbenga, Folkert Groenveld, Hein de Vries & Jelle Wiersma 4

9-11. Fedde Wiersma, Kees Tijssen & Cor Kooistra 3,5

12-15. Sjoerd Couperus, Henk Haanstra, Michele Borghetti & Jean Marc Ndjofang 3

16-19. Aleksej Domchev, Vaclav Krista, Hans Jansen & Renaud Braye 2,5

20-22. Vassily Ivanchuk, Piet Sikma & Alessio Mecca 2

23-26. Sjoerd Huitema, Genadij Shapiro, Alexander Shvartsman & Herbert Tulleken 1

04-03-2017: FK 50- en 60-plus

 

Uitslag ronde  zes             

 

Gerrit Terpstra     -  Tjipke Smedinga     6 mrt  

Aize Plantinga      -  Sipke Doller        0-2

Peter Achyerstraat  -  Reinout Sloot       1-1

Jan de Vos          -  Gerrit Reitsma      1-1

Bouwe Ringnalda     -  Klaas Veldstra      0-2

Jan Terpstra        -  Rien  Veenstra      0-2

John Folkers        -  Tjalling Oegema     1-1

Jan Peters          -  Iepie Poepjes K     2-0

Geert vd Molen      -  Harm Terpstra       1-1

Klaas Mondria       -  Klaas Koopman       0-2

Joop de Graaf       -  Sjouke Zijlstra     0-2

Jan Sikkens         -  Sjoerd vd Molen     1-1

Tabe de Vries       -  Sytze Terpstra      1-1

Jan Dirk Klooster   -  Siep Altena         2-0

Fedde vd Laan       -  Geert Rozenberg     do 3-3

Yke Miedema         -  Henk Bethlehem      2-0

Sake Sloot          -  Dummy               1-1

Dirk Zwier          -  Hielke Luik         1-1

Sike de Boer        -  Ysbrand Walstra     0-2

Jaap Hofman         -  Jan Tuitjer         0-2

Ruurd Winkel        -  Hans Hoks           1-1

 

Loting  ronde  7

Tjipke Smedinga     -  Sipke Doller

Klaas Veldstra      -  Aize Plantinga

Peter Achterstraat  -  Gerrit Terpstra

Rien Veenstra       -  Jan de Vos

Reinout Sloot       -  Iepie Poepjes K

Tjalling Oegema     -  Harm Terpstra

Bouwe Ringnalda     -  John Folkers

Jan Terpstra        -  Geert vd Molen

Gerrit Reitsma      -  Jan Peters

Klaas Koopman       -  Jan Durk Klooster

Sjouke Zijlstra     -  Klaas Mondria

Sytze Terpstra      -  Jan Sikkens

Tabe de Vries       -  Joop de Graaf

Sjoerd vd Molen     -  Hans Hoks

Ysbrand Walstra     -  Ruurd Winkel

Siep Altena         -  Fedde vd Laan

Geert Rozenberg     -  Yke Miedema

Hielke Luik         -  Jan Tuintjer

Dirk Zwier          -  Sake Sloot

Jaap Hofman         -  Henk Bethlehem

Sipke de Boer       -  Dummy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fryslân Open 2017 te Franeker

 

1 maart: Alexander Schwarzman en Jean Marc Ndjofang wagen zich aan

dammen Fries Spel (Oer Alles).

 

foto: Guus van de Sande.

01-03-2017: Fryslân Open te Franeker

 

door Sybren Dyk.

 

1. útslaggen / uitslagen / results

 

Omloop I / Ronde I / Round I:


Alessio Mecca (It) - Sjoerd Couperus 0-1

Piet Sikma - Václav Křišta 0-1

Renaud Braye (B) - Hein de Vries 0-1

Jelle Wiersma - Aleksej Domchev (Lit)  1-0

Michele Borghetti (It) - Tjerk Wijbenga  0-1

Bauke Dijkstra - Alexander Shvartsman (Rus) 1-0

Sjoerd Huitema - Rein Jan Walinga 0-1

Henk Haanstra - Herbert Tulleken 1-0

Hans Jansen - Kees Tijssen 0,5-0,5

Taeke Kooistra- Gennady Shapiro (D) 1-0

Vasyl Ivanchuk (Ukr) - Foeke Tiemensma 0-1

Cor Kooistra - Jean Marc Ndjofang (Kam) 1-0

Fedde Wiersma - Folkert Groenveld 0-1

 

Omloop II / Ronde II / Round II:

 

Křišta - Walinga 0-1

Couperus - Haanstra 0-1

De Vries - T. Kooistra 0-1

Tiemensma - J. Wiersma 1-0

Wijbenga - C. Kooistra 1-0

Groenveld - Dijkstra 0,5-0,5

Mecca - Jansen 0-1

Tijssen - Braye 1-0

Domchev - Ivanchuk 1-0

Shapiro - Borghetti 0-1

Shvartsman - F. Wiersma 0-1

Ndjovang - Huitema 0-1

Tulleken - Sikma 0-1

 

Omloop III / Ronde III / Round III:

 

Haanstra - Wijbenga 0-1

Walinga - Tiemensma 1-0

T. Kooistra - Tijssen 1-0

Jansen - Groenveld 0-1

Dijkstra - Křišta 1-0

Sikma - Domchev 0-1

Borghetti - Couperus 0-1

Huitema - De Vries 0-1

F. Wiersma - J. Wiersma 1-0

C. Kooistra - Shvartsman 1-0

Shapiro - Mecca 0-1

Braye - Ndjofang 0-1

Ivanchuk - Tulleken 1-0

 

2. nijsgjirrige saken / wetenswaardigheden / highlights

 

Friezen bliuwe baas yn Frysk damjen

Op 'e earste dei fan Fryslân Open 2017 die bliken dat de Friezen noch altyd foar master opslane yn it damjen Frysk spul. Yn it Frjentsjerter toernoai koene de 12 útnûge ynternasjonale tinksporters tsjin harren teminsten noch gjin potten brekke, ek al wie in yndrukwekkende samling tûke tikers dy't efter de buorden ferskynde. Under harren de Oekraïner Vasyl Ivanchuk, wrâldkampioen yn it fluchskaken, de Rus Aleksander Shvartsman dy't al in kearmannich wrâldkampioen west hat yn it ynternationale damspul, en de Ytaljaan Michele Borghetti, wrâldkampioen damjen op it skaakboerd. Inkeld Litousk kampioen Aleksej Domchev en de Tsjechische kampioen Václav Křišta slaggen der yn om fan de Hartwerter Piet Sikma te winnen. No is Sikma faaks ek net de aldersterkste Fryske spiler, dat dêrom makke it kampspul fan de Amstelvener Hans Jansen tsjin de noch altyd tige drege Reduzumer Kees Tijssen miskien noch wol mear yndruk.

Fan de trije wichtichste Fryske kandidaten foar de einoerwinning bleau allinnich achttjinfâldich kampioen Taeke Kooistra sûnder puntferlies. Wommelser Jelle Wiersma ferlear ferrassend fan syn nammegenoat Fedde (Easterein), en koe it tsjin mei-favoryt Foeke Tiemensma ek net oprêde. De Frjentsjerter liet rekke dêrnei lykwols dochs yn mineur doe't Rein Jan Walinga (Aldegea-SWF) him mei in tige djippe kombinaasje te fiter naam.

 

3. stân / stand / standings
1-3: Tsjerk Wijbenga, Taeke Kooistra & Rein Jan Walinga 3
4-5: Folkert Groenveld & Bauke Dijkstra 2,5
6-12: Henk Haanstra, Foeke Tiemensma, Sjoerd Couperus, Hein de Vries, Cor Kooistra, Fedde Wiersma, & Aleksej Domchev 2
13-14: Hans Jansen &Kees Tijssen 1,5
15-22: Vaclav Krista, Sjoerd Huitema, Jelle Wiersma, Michele Borghetti, Vasyl Ivanchuk, Alessio Mecca, Jean Marc Ndjofang & Piet Sikma 1
23-26: Alexander Shvartsman, Renaud Braye, Gennady Shapiro & Herbert Tulleken 0