Provinciale Friese Dambond
  opgericht 7-1-1928                                                                  www.pfdb.nlNationale Damcompetitie - ronde 9 - 14 januari 2017 - Oenkerk
Wapen fan Fryslân
Gerrrit Reitsma  -  Bert Oegema.
IMassakamp Damcombinatie Fryslân-1 en -2 - Huizum-1 en -2  >>>  23-17
foto: SAN.
P.F.D.B. - Nieuws januari 2017


Praktische linken

Actuele linken:
WIT SPEELT EN WINT

Tjalling Goedemoed heeft onlangs het boek
Art of Winning online gebracht.
Hierin is o.a. de bovenstaande stand te zien, die zijn oorsprong kent in de in 2005 gespeelde FK-partij tussen Erwin Heslinga en Katrinus Posthumus. Erwin was toen tien jaar jonger en de stand stond iets anders en een stukje voller.
Na ronde 2 van het FK 2015 stelde Goedemoed de vader van het fragment de vraag hoe wit in bovenstaande stand kan winnen. Hij moest het antwoord schuldig blijven. Ook de omzittenden kwamen er niet uit. Volgens de creator van het boek wist EH wel dat het om een partij tegen 'Kat' ging.
Gluurders ? Nee, hier wordt gedamd.
Salou:  Michel Trouet - Erwin Heslinga.
Na 52.44-39 maakte zwart het leuk uit.

 

Redactie: Sietse Nagel.

 

20-01-2017: Nationale Damcompetitie - ronde 9

Op zaterdag 21 januari 2017 leeft het land weer op met ronde 9 van de Nationale Damcompetitie voor clubtientallen. Geen sport is zo spannend als de damsport.
Eén foute zet en het is gedaan met je dambities. Niet alleen het persoonlijke resultaat telt, vooral het teamresultaat is van belang.
In het onderstaande schema speelt het eerstgenoemde team thuis.

Hoofdklasse A
CTD Arnhem                    - Het Noorden Groningen    14-6
Damvereniging VBI-2 Huissen   - Lent                     13-7

WSDV-2 Wageningen             - Nijverdal                7-13

Dammers uit Oost Doetinchem   - DIOS Achterhoek Beltrum  12-8

Harderwijk                    - Witte van Moort-2        8-12

Damcomb.Fryslân-1 Oenkerk     - Huizum-1 Leeuwarden      12-8

1e klasse A
MTB Hoogeveen-2               - De Oldehove Leeuwarden   9-11

Lelystad                      - Hijken DTC-2             8-12
Ons Genoegen Drachten         - Roden / Leek-1           10-10
Bornse Damvereniging          - Heerenveen-2             12-8
Dokkum                        - Heerenveen-1             6-14
Damkring Emmeloord            - EDC Enschede             8-12


2e klasse A
Troch Tinken Sterk Surh.veen  - Winschoten               5-15
Provinciaal Gronings Tiental  - SDC Sneeker Damclub      13-7
Warffum                       - Heerenveen-3             12-8
Roden / Leek-2                - BEGB Britsum             10-10
Damcombinatie Fryslân-2       - Huizum-2 Leeuwarden      11-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sibbele Reekers Damtoernooi Woudsend - 14 januari 2017

 

Impressie van de finale tussen Kerst Hoekstra (Sneek) en Aleksej Domchev (Vilnius).
Domchev won.

foto: aangeleverd door Onno Reekers.

18-01-2017: Aleksej Domtsjev wint Sibbele Reekers Damtoernooi Woudsend

door Onno Reekers.

 

Afgelopen zaterdag was weer het jaarlijkse damtoernooi met 26 deelnemers.

Er werd gestreden in 7 groepen ingedeeld volgens rating.

Groepswinnaars: Aleksei Domtsjev  (Vilnius), Jacob de Vries (Sneek), Marcel de Vries (Sneek), Kerst Hoekstra (Sneek), Eeltje Terpstra (Birdaard), Sytse Terpstra (Rinsumageest),  Munkhzul Nasanbayar (Wenen).
 

De bedenktijd was 1 uur per speler per partij. De barrage werd gespeeld middels een knock-out systeem door te sneldammen, elk 5 minuten op de klok.


De finale werd gespeeld tussen Kerst Hoekstra en Aleksei Domtsjev.

Domtsjev won de Ybema wisselbeker en 100 euro.

17-01-2017: Notulen PFDB-vergadering september 2016 vastgesteld

In het rolmenu bovenaan de pagina, onder bestuursnieuws en pfdbvergaderingen, zijn de vastgestelde notulen geplaatst van de PFDB-ledenvergadering van 28 september 2016. Met dank aan secretaris Oscar Veltman.

17-01-2017:  Uitnodiging deelname persoonlijk kampioenschap van Fryslân

Hierbij volgt een uitnodiging deel te nemen aan het Fries kampioenschap 2017.
Dit kampioenschap zal worden gehouden op de centrale locatie Tivoli in Leeuwarden

 

Als organisatie hopen wij weer een flink aantal deelnemers te mogen verwelkomen. Uitgangspunt is om in 5 groepen van 8 te gaan spelen t.w.: ereklasse-hoofdklasse-1e klasse- 2e klasse-derde klasse.

 

Mocht er onvoldoende animo zijn dan zal er worden gespeeld in groepen van 6 personen en vervallen de beide laatste speeldata.

 

Speeldata: op zaterdagen:
 

18 maart > ronde 1

25 maart > datum vervalt i.v.m. FK sneldammen.

01 april

08 april

22 april

29 april   > slot

 

Alle wedstrijden hebben een aanvangstijd van 12.00 uur.

 

Opgave kan plaatsvinden vanaf nu tot 01-02-2017 bij de wedstrijdleider

Reinout Sloot reinout.sloot@gmail.com of 0613412991.

Door Uw opgave geeft U aan kennis te hebben genomen van de bijgesloten wedstrijdvoorwaarden en hiermee akkoord te gaan.  

 

Wij verzoeken de clubsecretarissen deze uitnodiging onder de aandacht van hun leden te brengen.

 

Namens de PFDB,

Reinout Sloot.

 

Januari 2017.

Tivoli    Huizumerlaan 59          Leeuwarden     058-2890482

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Schooldammen Steenwijk 14 januari 2017

 

De prijswinnaars met in het midden Ton Weenink.

16-01-2017:  Spannend Schooldamtoernooi 2017

 door Ton Weenink.

 

De spanning was zaterdag 14 januari soms te snijden in het wijkactiviteitencentrum
“De Korf” te Steenwijk. Gespannen blikken op de gezichten van jeugdige dammers richting het bord met schijven. Plezier als een zet goed uitpakte en triest schudden

met het hoofd als een in gedachten gouden zet, toch niet het gewenste resultaat opleverde. De sportiviteit stond evenwel hoog in het vaandel, want er werden na afloop van een partij netjes handjes geschud. Gaandeweg de dag werd echter meer en

meer zichtbaar wie uiteindelijk voor de fraaie prijzen mochten strijden.

De jeugddamclub Steenwijk hield voor de 18de keer een damtoernooi voor de basisschooljeugd van Steenwijk en omgeving.

Dit jaar hadden zich 64 jeugdigen aangemeld waaronder 33 meisjes waardoor het aantal meisjes de jongens voor het eerst overtrof. Gezien het aantal aanmeldingen was weer besloten ‘s morgens de voorronden te houden en ‘s middags de finale. Naast de poule-indeling was een splitsing gemaakt in de groepen 5,6,7 en 8 van de basisscholen om de jongste spelers ook de kans te geven een prijs te winnen. Het totale aantal prijzen bestond uit drie bekers per groep en een aantal medailles. Ook kreeg elke deelnemer een vaantje mee als herinnering aan het evenement.

 

Na een spannende finale die in de grootst mogelijke stilte werd gespeeld, reikten de jeugdleiders Ton Weenink en Erik Zomer de prijzen uit.

 

Groep 5: 1. Hessel Hoeksma, 2. Lieke van Antwerpen, 3. Leonore Heerschop, 4. Stijn Weydema, 5. Zara Alblas, 6. Wout de Boer;

Groep 6: 1. Dionne Broer, 2. Anouk de Jonge, 3. Finn Mook, 4. Boaz Vinckers;

Groep 7: 1. Marlieke ten Wolde, 2. William van Essen, 3. Dwayne Piest, 4. Thom Benning, 5. Lieke v.d. Tuin, 6. Koen Joustra;

Groep 8: 1. Xaveer Blok, 2. Leanne Klaseboer, 3. Anne-Lieke Veyer.

 

Jeugdleider Weenink blikte vervolgens terug op het 18de schooldamtoernooi:
‘Het toernooi is weer prima verlopen. Er is sportief gestreden door de jongelui, we kunnen heel tevreden zijn. Volgend jaar komt er een 19de editie van het evenement’...   

16-01-2017: Bijgewerkte donateurslijst beschikbaar

Sinds gisteren is onder 'Bestuursnieuws' in het rolmenu bovenaan de pagina de bijgewerkte donateurslijst te vinden.

15-01-2017: FK Sneldammen op 25 maart 2017

Eerder was het persoonlijk sneldamkampioenschap van Fryslân op 11 maart op de kalender gezet, maar dit is intussen veranderd in 25 maart. Het kampioenschap zal worden gehouden in Zalen Tivoli en zal mede worden georganiseerd door Damclub Huizum vanwege het 85-jarig bestaan, waarvan 70 jaren aaneen in Tivoli werde doorgebracht. Opgave bij Reinout Sloot.

Het gewone persoonlijk kampioenschap van Fryslân heeft als startdatum 18 maart.
Ronde 2 is vervolgens op 1 april.

11-01-2017: Toernooien in januari

Zaterdag 14 januari 2017 > Sibbele Reekers Eendagsdamtoernooi in Woudsend

Zaterdag 28 januari 2017 > Hepie Koelstra Rapiddamtoernooi in Twijzelerheide

11-01-2017: Wanneer worden wedstrijden ronde 8 NC ingehaald in Fryslân ?

Op 11 februari 2017:

Hoofdklasse A
Huizum-1                                  - CTD Arnhem
Witte van Moort-2 Westerhaar - Damcombinatie Fryslân-1

1e klasse A
Heerenveen-1                           - Damkring Emmeloord
Heerenveen-2                           - Dokkum

De Oldehove                            - Lelystad      (waarschijnlijk 28 januari ???)

2e klasse A
Heerenveen-3                           - Roden/Leek-2
Hijken DCT-2                            - Ons Genoegen Drachten

11-01-2017:  Lijst Ledenmutaties 2016 bijgewerkt

Afgelopen week heeft Gerrit Terpstra de lijst met ledenmutaties van het jaar 2016 aangevuld en toegestuurd. Deze lijst is inmiddels gepubliceerd en te vinden in het rolmenu bovenaan deze pagina onder:
'bestuursnieuws-pfdbledenmutaties-ledenmutaties2016'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open Nieuwjaars Sneldamgala op donderdagavond 5 januari 2017

 

De latere winnaar Jan van Dijk tegen Rein van der Pal, die later 3e zou worden.

Ze worden gadegeslagen door twee meervoudige kampioenen, Schotanus en Wiersma.

 

Foto:  SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-1-2017: Open Nieuwjaars Sneldamgala 2017 in Zalen Tivoli met o.a. Hendrik Veenstra, Gerrit Terpstra, Bert Oegema en Sietse Bronger.

Foto: SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Open Nieuwjaars Sneldamgala 2017 op donderdagavond 5 januari 2017
in Zalen Tivoli te Leeuwarden - Huizum.

Gepke Koopman in actie met muts tegen Dirk Zwier.

Foto: SAN

06-01-2017: Jan van Dijk winnaar Open Nieuwjaars Sneldamgala 2017

Op donderdagavond 5 januari 2017 was het Open Nieuwjaars Sneldamgala in Zalen Tivoli te Leeuwarden - Huizum weer een ware reünie met Friese topspelers, een flinke groep subtoppers en een fantastisch aantal bijna toppers in de C-categorie. Ze kwamen uit alle hoeken van Fryslân.

Na 7 ronden volgens het Zwitsers systeem bleek dat Jan van Dijk kampioen was. Het hele toernooi ging hij aan de leiding. Terwijl andere kanshebbers foutjes maakten, bleef Jan gestaag doorgaan met slechts twee remises tussen de overwinningen door.
Intussen zat Piet Bouma op het vinkentouw in de underdogpositie. Hij haalde net als Jan 12 punten uit 7 ronden. Alleen die weerstandspunten, die nekten hem. Piet eindigde als 2e en Rein van der Pal na een stroeve start als 3e. Hij kwam net als Jan Adema tot 11 punten. De A-, B- en C-categorie waren mooi evenwichtig verdeeld.

Het deelnemersveld, bestaande uit 46 dammers, mocht er zijn.. Zalen Tivoli zorgde voor wat hapjes. Harm Wiersma kwam langs en op 23.10 uur kon de prijsuitreiking beginnen. Eerst trok Gepke Koopman even twee lotnummertjes.
De plaats in de eindranglijst was een gratis lotnummer.  Nick de la Fonteyne won hiermee een Edammer kaas, ook wel de Nagel-kaas genoemd. De troostprijs, een zak appels, ging naar Bert Oegema.

Op Toernooibase is de eindstand te bekijken en ook via de toernooilink is deze te zien.

De verdeling van de prijzen per categorie was als volgt.

Categorie A
1. Jan van Dijk        Ureterp            12 punten  64 wp
2. Piet Bouma          Harlingen          12         58
3. Rein van der Pal    Heerenveen         11         59

Categorie B
1. Nick de la Fonteyne Leeuwarden          9         46
2. Piet Leijenaar      Leeuwarden          8         52
3. Kerst Hoekstra      Sneek               7         56

Categorie C
1. Wim Riddersma       Drachten            7         54
2. Piet Wiersma        De Triemen          6         44
3. Johan Bosgra        Leeuwarden          6         41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Het nieuwe demonstratiebord voor het jeugdwerk van Damclub Rinsumageest
met sponsor Wimer Visbeek van Sanjesfertier.en de jeugdleden van
Damclub Rinsumageest.

Foto: aangeleverd door Arnold Wiegersma.

07-01-2017: Sanjesfertier sponsort demonstratiedambord jeugd Rinsumageest


door Arnold Wiegersma.

Deze week een gloednieuw demonstratiebord voor het eerst gebruikt bij het damles geven aan de jeugd van damclub Rinsumageest. Het demonstratiebord is gesponsord door Speel- en dierenpark Sanjesfertier uit De Westereen. Eigenaar Wimer Visbeek was in het verleden zelf jeugddammer bij Damclub Rinsumageest.

06+07-01-2017: Nationale Competitie - ronde 8

Veel wedstrijden zijn afgelast wegens code oranje. Het ijzelde en er lag een laagje sneeuw hier en daar. Waar werd er wel gespeeld ?
In de hoofdklasse A gingen de wedstrijden van DIOS in de Achterhoek en van Lent in Lent wel door. De 2e klasse D (Zuid-Holland) ging volledig door !
Ook in het noorden, in de 2e klasse A, werd gespeeld. BEGB Britsum en Damcombinatie Fryslân-2 troffen elkaar. Het laatstgenoemde team won dankzij overwinningen van Durk Douma op Klaas Koopman en van Arnold Wiegersma op Jeppe Bronger. Dit werd broer Sietse Bronger iets te gortig. Hij scoorde de aansluitende treffer ten koste van Wilco Terpstra. Wanneer ook de overige wedsrijden kunnen worden gespeeld is vooralsnog onbekend.

Op zaterdag 7 januari 2017 is het weer tijd voor de Nationale Competitie. Ronde 8 staat op de agenda. In het onderstaande overzicht spelen de eerstgenoemde clubtientallen een thuiswedstrijd.

Hoofdklasse A KNDB

Huizum-1                 - CTD Arnhem

Witte v.Moort-2 Westerh. - Damcomb. Fryslân Wânswert

DIOS Achterhoek Beltrum  - Harderwijk                    9-11
Nijverdal                - Dammers uit Oost Doetinchem
Lent                     - WSDV-2 Wageningen            13-7
Het Noorden Groningen    - Damvereniging VBI-2 Huissen

 

1e klasse A KNDB

EDC Enschede             - MTB Hoogeveen-2
Heerenveen-1             - Damkring Emmeloord
Heerenveen-2             - Dokkum
Roden / Leek-1           - Bornse Damvereniging
Hijken DTC-2             - Ons Genoegen Drachten
De Oldehove Leeuwarden   - Lelystad

 

2e klasse A KNDB

BEGB Britsum             - Damcombinatie Fryslân-2       9-11
Heerenveen-3             - Roden / Leek-2

SDC Sneeker Damclub      - Warffum
Winschoten               - Prov. Gron. Tiental Delfzijl
Het Noorden-2 Groningen  - Troch Tinken Sterk Surh.veen

07-01-2017: Fryslân Open , Grutmasters 2017 + Wereldkampioenschap FRYSK!


door Marten Walinga.


Stichting WFD organiseert in Franeker:

FRYSLÂN OPEN 2017, Grutmasters 2017 en het Wereldkampioenschap FRYSK!

 
Programma:

Dag 1: Dinsdag 28 februari 2017 Bogt fen Guné: 20.00 - 21.30 Welkom, loting, shantykoor Sterk Spul, Meet & Greet

Dag 2: Woensdag 1 maart 2017 Zuiderkade, Mare Frisium en Elizabeth 9.30 - 17.30 Ronde I, II en III Fryslân Open 20.00 Sponsoravond met Syb van der Ploeg en Wybe Kaspers

Dag 3: Donderdag 2 maart 2017 Zuiderkade, Mare Frisium en Elizabeth 9.30 - 17.30 Ronde IV, V en VI Fryslân Open

Dag 4: Vrijdag 3 maart 2017 Zuiderkade, Mare Frisium en Elizabeth 9.30 - 15.00 Ronde VII, VIII Fryslân Open Raadhuisplein, Raadhuis 19.30 - 22.30 Ronde I Grutmasters

Dag 5:  Zaterdag 4 maart 2017 Raadhuisplein, Raadhuis 10.00 -16.30 Ronde II en III Grutmasters Koornbeurs 10.00 - 16.30 Kwalificatietoernooi FRYSK!

Dag 6:  Zondag 5 maart 2017 Raadhuisplein, Raadhuis 10.00-16.30 Wereldkampioenschap FRYSK!

Stichting WFD Waaxenserwei 2 8823 SX Lollum Kvk: 602 002 35 NL18RABO 0300021216 http://www.frisiandraughts.com

 Alle toernooien zijn live te volgen op: www.frisiandraughts.com

 Zelf Fries dammen? Zoek naar de Apps: ”Fries dammen” of  “Frysk”

 

Beste dammer,

Binnenkort wordt in Franeker het Fryslân Open 2017 gehouden. Deze damweek bestaat uit meerdere onderdelen.

1. Het Fryslân Open 2017: Spelers uit binnen- en buitenland spelen 8 ronden over drie dagen op 2 tall-ships, de 4 sterkste spelers van de Friese deelnemers en de 4 sterkste spelers uit het andere veld spelen aansluitend 3 partijen in het Grutmastertoernooi in het oude Raadhuis. Deze 8 spelers zijn ook geplaatst voor het WK FRYSK 2017.

2. Kwalificatie FRYSK: zaterdag wordt in de Koornbeurs een open toenooi FRYSK! gespeeld, de resterende plaatsen voor het WK FRYSK! zijn hier te winnen, dit zijn minimaal 5 plaatsen.

3. Het WK FRYSK 2017, 16 spelers, waaronder de Italiaanse kampioen Alessio Mecca, Tsjechische kampioen Vaclav Krista en Nederlands kampioen Jelle Wiersma.

Het inschrijfgeld voor het Fryslân Open bedraagt 50 euro, dit is inclusief de kwalificatie FRYSK!

Het inschrijfgeld voor alleen de kwalificatie FRYSK bedraagt 10 euro.

De totale prijzenpot is circa 5000,- euro.

We hopen op een grote deelname! Opgeven kan bij ondergetekende,

martenwalinga@hotmail.com

03-01-2017:  Open Nieuwjaars Sneldamgala - Doe ook mee !

Het Open Nieuwjaars Sneldamtoernooi wordt gehouden op donderdagavond 5 januari 2017 in Zalen Tivoli , Huizumerlaan 59, 8934 BD Leeuwarden.

7 ronden volgens het Zwitsers systeem.
Aanvang 20.00 uur. Slot ca. 23.20 uur.

3 prijzen per categorie.

Aanmelding bij Sietse Nagel > sanagel@planet.nl

Al 30 liefhebbers gingen u voor. Zie de link naar de voorlopige deelnemerslijst.

31-12-2016: FK 50 en 65 plus 2017

door Tabe de Vries.

 

Het negentiende 50 – 65 plus kampioenschap van Friesland.

Aanmelding Fries Kampioenschap  50 – 65  plus  2017 voor 18 januari 2017 bij:

 

T de Vries , Wedstrijd leider P.F.D.B.

Fonteinkruid 20 , 8445 RT   Heerenveen.

Tel,  0513 654504.

E.Mail : akketabe@hotmail.com

 

Op woensdagmiddagen in Mildam                                                    
 

Zakelijke informatie:

Leeftijdsgroepen:             Groep A. 50 tot 65 jaar  en groep  B. 65 jaar en ouder

Speel systeem:                Dit hangt af van het aantal deelnemers

Aanvangstijd:                   13.30  uur.                       

Inleggeld:                          €10.00 per deelnemer, te verrekenen op eerste speeldag.

 

Speellokatie:                    Hof van Schoterland, Schoterlandseweg 50 Mildam

Speeldata:                        januari   25 -  februari  1- 8 -  15-  22 –  maart  1 -  8– 15    

                                         .                                                                                       

Programmaboekje:           Ontvangt u op de eerste speeldag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e NK Frysk in Tresoar te Leeuwarden: Jelle Wiersma kampioen.
We zien verder Hans Jansen en Foeke Tiemensma.
Hans Jansen, afkomstig uit de internationale damwereld, speelde zich bij de eerste tien.

Foto: aangeleverd door Marten Walinga.

30-12-2016: Jelle Wiersma winnaar NK Frysk (5-tegen-5 Oer Alles)


- Wereldkampioen FRYSK! Jelle Wiersma onttroont Foeke Tiemensma -


door Marten Walinga.

 

De nieuwe denksport FRYSK!, een moderne variant op het Fries dammen waarbij met elk 5 schijven wordt gespeeld, beleefde zaterdag 30 december het 2e Open Nederlands kampioenschap in Tresoar, de centrale bibliotheek voor denksporten, te Leeuwarden.

Regerend kampioen Foeke Tiemensma uit Franeker liet zich geregeld verrassen op het bord en was voor de sterk spelende winnaar Jelle Wiersma al na 4 ronden geen bedreiging meer. Uiteindelijk won Jelle Wiersma 7 van de 8 partijen en liet alleen een half puntje vallen tegen Marten Walinga.

Opvallend was het sterke optreden van de Amsterdammer Hans Jansen en Litouwer Aleksej Domchev, beide spelers worden in maart weer verwacht op het Fryslân Open 2017.

In de B-groep  speelde Klaas van der Goot uit Gaastmeer een sterk toernooi en eindigde op een verdienstelijke gedeeld vijfde plaats. De 13-jarige Herre-Klaas Ykema, die na een barragepartij de 11-jarige Rauke de Hoop van het bord speelde, bedien uit Gaastmeer, eindigde als hoogst gekwalificeerde jeugdspeler.

 

Uitslagen:

 

1. (7,5 pt.) Jelle Wiersma Wommels

 

2-4. (5,5 pt.) Marten Walinga Waaksens, Tjerk Wijbenga Arum, Hein de Vries Leeuwarden

 

5-10. (5 pt.) Folkert Groenveld Jutrijp, Willem Schaap Deersum, Hans Jansen Amsterdam, Aleksej Domchev Litouwen, Klaas van der Goot Gaastmeer, Rindert Walinga Leeuwarden.

 

11. (4,5 pt.) Sjoerd Couperus Sneek

 

12-15. (4pt) Cor Kooistra Nijland, Foeke Tiemensma Franeker, Ype Boelens Menaam, Bauke Dijkstra Tijnje

 

16-20.(3,5 pt) Paul Borghaerts Easterein, Siebren Dyk Jorwert, Klaas Wiersma Nijbeets, Fedde Wiersma Easterein, Hielke Walinga Leiden.

 

21-25. (3pt.) Liuwe Westra Lollum, Rauke de Hoop Gaastmeer, Jan Nauta Leeuwarden, Herre-Klaas Ykema Gaastmeer, Piet Sikma Hartwert.

 

26-27. (2,5pt.)Wiebren Ykema Gaastmeer, Herbert Tulleken Amsterdam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scholendamtoernooi Emmeloord op 27 december 2016.

29-12-2016: Steegro Scholendamtoernooi in Emmeloord

 

De Noordoostpolder.nl - Harry de Ridder

 

Schooldammen heuse traditie


EMMELOORD Het jaarlijkse schooldamtoernooi van stichting Aanzet, dit jaar op
27 december 2016, blijft onverminderd een populair tijdverdrijf in de kerstvakantie.

‘Dit evenement leeft best wel in de polder’, constateert Jacob Poortinga vergenoegd.

De organisator verwelkomt op ‘derde kerstdag’ meer dan honderd leerlingen van tien basisscholen uit Emmeloord en andere dorpen uit de polder.
De 24 teams (4 spelers + 1 reserve) strijden in hotel Van der Valk in Emmeloord om de vele prijzen, die in de vier verschillende klassen te winnen zijn. De 12e editie van het toernooi kent één debutant: De Sprang uit Tollebeek.

Het toernooi werd ooit op poten gezet als uitvloeisel van een statement van Henk van der Steege, de naamgever van het Steegro scholendamkampioenschap. Hij wilde graag dat Aanzet ‘iets’ ging doen voor de jeugd in ruil voor financiële ondersteuning. Zo gezegd, zo gedaan waardoor het toernooi sinds 2005 op de damkalender van de Noordoostpolder prijkt.
 

Enthousiast en fanatiek


De Flevozaal wordt dinsdag bevolkt door leerlingen, docenten, ouders en mannen van de damclub, die Poortinga helpen alles in goede banen te leiden. ’s Morgens zijn de kwalificaties, ’s middags gaat de strijd verder in de verschillende klassen. ‘Mooi om te zien hoe enthousiast en fanatiek de kinderen zijn’, zegt Poortinga.

Het succes is niet vanzelfsprekend. Poortinga weet, dat clubgenoten van hem hebben geprobeerd in Almere zo’n toernooi op te zetten. ‘Kwam geen respons op.
Dat het hier wel leeft, is best uniek. Leuk toch om je hersens een beetje te laten werken?’ Het fanatieke van de kids slaat soms over op ouders. ‘Af en toe moet je ze manen, omdat ze de kinderen teveel willen helpen. Is niet kwaad bedoeld, hoor.’

Arjen van der Meer (10) van de Eben-Haëzer uit Emmeloord is ook weer van de partij. Vorig jaar was hij de beste in de tweede klasse. Hij heeft net de voorronde achter de rug. ‘Ik ben redelijk tevreden. Ik heb twee partijen verloren en twee partijen gewonnen.'
Meike Nijkamp (10) van Het Lichtschip uit Ens deed ook al vaker mee. ‘Ik weet niet of ik goed ben in dammen. Thuis dam ik wel eens met mijn broer of mijn moeder.
Dammen is gewoon leuk.’

 

 

Uitslagen

Tweede klasse: 1e prijs de Zeester 1, 2e prijs Eben Haëzer 2, 3e prijs Eben Haëzer 3

Eerste klasse: 1e prijs de Sprang 3, 2e prijs de Lichtboei 1 en 3e prijs: ’t Lichtschip 1

Hoofdklasse: 1e prijs de Zeester 2, 2e prijs de Zevensprong 1 en 3e prijs de Zevensprong 2

Ereklasse: 1e prijs en toernooiwinnaar de Sjaloom 1, 2e prijs de Eben Haëzer 1 en 3e prijs de Koperwiek 1

Het team van de Sjaloom bestond uit de volgende spelers: Nathan, Klaas, Mart en Sem De Eben Haëzer 1 uit: William, Jesse, Bert-Jan en Jan en de Koperwiek 1 uit: Sofie, Eline, Salim en Bilam.

29-12-2016: Eindstand FK Sneldammen Club-4-tallen te Koarnjum

Op woensdagavond 28 december 2016 werd in De Bining te Cornjum (Koarnjum) door 15 club-4-tallen gespeeld in drie categorieën om het Sneldamkampioenschap van Friyslân. De teams werden ingedeeld op gemiddelde rating.
Na 8 ronden bleek Damcombinatie Fryslân te beschikken over de beste sneldammers en dat was op zich geen verrassing. Het tweede team deed het bijna even best.
Damcombinatie Fryslân-1, bestaande uit Gerlof Kolk, Gabriël Heerema, Taeke Kooistra en Hans Zondervan,  won alle ronden en had alleen een beetje moeite met Huizum-1, de latere nummer 3.

Voor de topscorers van de teams was er een natte droge worst. Er waren twee topscorers over all. Rein van der Pal en Taeke Kooistra kwamen uit op 14 punten uit 8 ronden.

Alle details, zoals een topscorerslijst, de teamuitslagen en de eindstand, zijn te vinden op Toernooibase, verzorgd door Piet Bouma.

Het hele toernooi weerlichtte het dankzij de weer geheel herstelde Leo van der Galiën, die omraak foto's maakte. De mystery guest, die zou komen, doolde blijkbaar rond in de mist. Hij/zij bleef in nevelen gehuld. Premier Rutte had  het damjaar zo mooi kunnen sluiten en zich onsterfelijk kunnen maken in Cornjum en omstreken met de woorden
'Ik bin un dammer'. Een gemiste kans.

Dank gaat uit naar het organsatietalent in Britsum, Stiens, Cornjum, Beetgumermolen en omgeving, we noemen Sjoerd Schaaf, Willem Lep en Pieter Dijkstra.

Eindstand FK Sneldammen club-4-tallen 2016

Pl Naam               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 We Pu Wp
  
1. DamComb.Fryslân-1 X 6 5 7 6 6 . 8 6 ..  6 .. .. .. .. .. 8 16 76  
  2.
Damcomb.Fryslân-2 2 X 5 5 7 5 7 . . ..  7  6 .. .. .. .. 8 14 76  
  3.
Huizum-1          3 3 X 6 . 7 7 8 8 ..  6 .. .. .. .. .. 8 12 79  
  4.
DCH Heerenveen-1  1 3 2 X 6 . 7 7 .  5 .. .. .. ..  7 .. 8 10 78  
  5.
De Oldehove       2 1 . 2 X 5 4 . 5 .. ..  5  5 .. .. .. 8  9 76  
  6.
De Toer           2 3 1 . 3 X . . .  5  8  6 ..  7 .. .. 8  8 77
  7.
Rinsumageest      . 1 1 1 4 . X . .  5  4  6 ..  5 .. .. 8  8 71  
  8.
DCH Heerenveen-3  0 . 0 1 . . . X 7  2 .. ..  6  7 ..  8 8  8 65
  9.
Damcomb.Fryslân-3 2 . 0 . 3 . . 1 X  5 .. .. ..  7  8  8 8  8 61
10.
DCH Heerenveen-2  . . . 3 . 3 3 6 3  X .. ..  5 ..  8  8 8  8 51
11.
Ontspanning       2 1 2 . . 0 4 . . .. X  ..  5 ..  6  8 8  7 67
12.
Bezint Eer Gij B. . 2 . . 3 2 2 . . .. .. X   4  4  7  8 8  6 53
13.
Huizum-2          . . . . 3 . . 2 .  3  3  4 X   4  6  8 8  6 46
14.
DC Twijzelerheide . . . . . 1 3 1 1 .. ..  4  4 X   4  8 8  5 47
15.
Bezint Eer Gij B2 . . . 1 . . . . 0  0  2  1  2  4 X   8 8  3 50
16.
Dummy             . . . . . . . 0 0  0  0  0  0  0  0  X 8  0 51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FK Sneldammen Club-4-tallen in Koarnjum 28-12-2016
Damcombinatie Fryslân-1 kampioen.

 

Gerlof Kolk, Hans Zondervan, Gabriël Heerema en Taeke Kooistra.

Laatstgenoemde showt zijn nieuwe damschoenen van een bekend merk.

 

Foto:  SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-12-2016: FK Sneldammen club-4-tallen te Cornjum.

Alle blikken gaan naar de partij Rein van der Pal - Waylon Poot.   Foto: SAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-12-2016: FK Sneldammen club-4-tallen te Cornjum.

Arnold Wiegersma - Nick de la Fonteyne.
Tjalling Oegema en Oege Dijkstra schouwen toe.     
Foto: SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-12-2016: FK Sneldammen club-4-tallen te Cornjum.

Jorrit Brolsma van damclub Ontspanning Aldeboarn neemt het op
tegen Jelle Stobbe van damcllub De Toer uit Grou.     
 Foto: SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jeugddamtoernooi Rinsumageest

 

Foto:  aangeleverd door Arnold Wiegersma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugddammers aan het werk in Rinsumageest.