Provinciale Friese Dambond
  opgericht 7-1-1928                                                                  www.pfdb.nl

P.F.D.B. - Nieuws                        Oktober 2022

 

 

 

Redactie: Sietse Nagel                                                          

 

 

Activiteiten  in de maand oktober           -  Livegames Toernooibase
 

-  Za.  15 okt.    >  Nationale Clubteam-damcompetitie

-  Za.    8 okt.    >  Slot  FK  DAMMEN  2022  te  Goutum

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

03-10-2022:  Inhaalnieuws > NK categorie B en C te Westerhaar

 


Het NK categorie B dat net als het NK categorie C gehouden werd van 19 tot en met 24 september in Westerhaar, is gewonnen door Peter Frans Koops. Op de tweede plek eindigde Bertwin Letteboer en derde werd Barbara Graas.

Er waren ook enkele PFDB-spelers. Op een goede 7e plaats eindigde Anne Dekker (10 p.), Jorn Kruit werd 10e met 8 punten en Iepie Poepjes werd 17e met 7 punten.

 

Hans Luchies werd 1e in Categorie B voor Ramon Ramkisoen en Erik Ploeger.

Hier deden geen PFDB-spelers mee.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale Damcompetitie voor clubteams - ronde 2 - 1 oktober 2022

 

Damlust Gouda - Damcombinatie Fryslân-1

Taeke Kooistra - Martijn van IJzendoorn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Douwe Edelenbos - Teun van de Krol.

 

 

Foto’s: Hans Zondervan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIOS Achterhoek-1 - Huizum-1

Waylon Poot - Erik ten Hagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hendrik van der Zee - Rein van der Pal


Tussen deze twee ging het ook in het FK Aspiranten in 1976 en andere jaren.
Hoewel in 1976 de helaas te vroeg overleden Hans Boschma kampioen werd.

Naast Van der Zee zien we een andere grootmeester, Alexander Presman,
die het opneemt tegen Anne Kooistra.

 

 

Foto’s:  SAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apeldoorn - Huizum-2

Hans Luchies - Bram Scholma.

In de verte o.a. Thijs Talsma, Louis Douma en Joeri Beke.


 

Foto: Gauke Dirk Nijholt

30-09-2022 + 01-10:  Nationale Clubteamcompetitie   -   ronde 2

 

 

Op zaterdag 1 oktober 2022 is ronde 2 van de competitie aller competities, de nationale damcompetitie voor clubteams.

PFDB / Friesland was ooit een grote damprovincie. In die tijd waren de provinviale competitie en de nationale competitite nog gekoppeld. Toen deze werden losgekoppeld en de inschrijving vrij werd, steeg het aantal PFDB-teams in de nationale competitie.
Op dit moment zijn er drie tientallen en acht achttallen actief. 94 spelers in totaal.
Zij reizen van hot naar haar en weer terug.

 

In het onderstaande overzicht speelt het eerstgenoemde team een thuiswedstrijd.

Toeschouwers kunnen deze ronde dus het beste terecht in Ureterp.
Leek is een goed alternatief even over de grens.

 

 

Ereklas

HDC Hoogeveen-1            - DES Lunteren                15-5

WSDV-1 Wageningen          - De Waarddammers Bleskensgr. 15-5
DV VBI Huissen-1           - CTD Arnhem                  10-10

Damlust Gouda              - Damcombinatie Fryslân-1     9-11

Hijken DTC-1               - Van Stigt Thans-1           7-13

Witte van Moort-1 Westerh. - Van Stigt Thans-2           10-10

 

Hoofdklasse A

Nijverdal                  - Het Noorden-1 Groningen     8-12

DIOS Achterhoek-1 Eibergen - Huizum-1 Leeuwarden/Goutum  15-5  

SNA Heerhugowaard          - O2O-1 Amstelveen            10-10

EDC Enschede               - Harderwijk                  5-15

Hijken DTC-2               - DCH Heerenveen-1            12-8

Witte van Moort-2 Westerh. - IJmuiden                    9-11

 

1e klasse A

HDC Hoogeveen-2            - Het Noorden-2 Groningen     12-5

Apeldoorn                  - Huizum-2 Leeuwarden/Goutum  13-3  

BDV Borne                  - De Vechtstreek Gramsbergen  6-10

Lelystad                   - Damcombinatie Fryslân-2     -

Oerterp/Drachten           - Dokkum/Rinsumageest         12-4

Roden/Leek-1               - Damkring Emmeloord          9-7

 

2e klasse A

HDC Hoogeveen-3            - Roden/Leek-2                12-4

Warffum-2                  - Bez. Eer Gij Begint Brits.  1-15  

Warffum-1                  - SSS Kampen                  7-9

Hijken DTC-3               - DCH Heerenveen-2            6-10

Winschoten                 - DCH Heerenveen-3            13-3

30-09-2022:  Geert Ferwerda van Heerenveen / Mildam overleden

 

             ¬  Dokkum, 15 mei 1953    -    †  Nieuwehorne, 27 september 2022

 

 

 

In Memoriam Geert Ferwerda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geert Ferwerda op 7 juni 2022 tegen Gerard Weinans.

Foto:  Gerrit Terpstra.

 

Afgelopen week bereikte ons, onder andere door middel van een toegestuurde rouwkaart, het bericht dat Geert Ferwerda op dinsdag 27 september is overleden.

Vanaf zijn pensioenering was Geert lid van damclub Heerenveen.
 Een bericht dat hard aankomt maar ook weer niet als een donderslag bij heldere hemel binnenkomt. Immers, al geruime tijd was het zo dat Geert geregeld ontbrak bij damwedstrijden waar hij voorheen altijd wel bij aanwezig was.
Daarom was het goed om zo af en toe zijn aanwezigheid, hetzij als toeschouwer vooral om weer stappen te zetten naar een serieuze deelname aan het partijspel hetzij als speler, te constateren. Van dit laatste was afgelopen zomer nog sprake tijdens het Zomertoernooi Friesland Beneluxvetbv PFDB.
Tot eind juli was Geert hieraan deelnemer op de van hem bekende manier, die zoals gewoonlijk, aangaf dat hij bijzonder veel plezier aan het spelen van een dampartij beleefde. Daar bleef het niet bij want de volgende dag kon iedereen, waar ter wereld ook, het partijverloop daarvan op Toernooibase aanschouwen.

Maar ook de bijzaken in de dammerij waren Geert niet vreemd.
Met veel verantwoordelijkheidsgevoel was hij enige tijd actief als corona adviseur.
Maar wat in de loop van de jaren iedereen opviel en ondervond was dat de kwaliteit van het spel met sprongen vooruit ging. Bij jongeren een wel heel normaal verschijnsel,
maar iets wat bij de wat oudere spelers meestal op een behoorlijk laag pitje staat......
bij Geert dus niet! En dit gaf dus zonder twijfel aan dat het damspel bij Geert een bijzondere plaats in nam.
Helaas zal een verder vervolg uitblijven. Familie en vrienden allen heel veel sterkte toegewenst bij dit grote verlies.

Geert, rust in vrede.


Namens het bestuur van damclub Heerenveen,                                                                                     

Tjipke Smedinga (secretaris).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-09-2022:  Aan alle clubsecretarissen clubs PFDB

 

 

Vanaf heden zijn de gegevens van de clubcompetitie via toernooibase te raadplegen.

In de nieuwe opzet  is er gekozen voor een ereklas van 4 clubs en verder 2 hoofd- en

2 eerste klassen. Beide regionaal ingedeeld , om  de reistijd te beperken. De krimp

van het aantal deelnemende teams resulteerde in het vervallen van de 2e klas.

 

De teams bestaan uit 6-tallen uitgezonderd de 1e klas B waar Oudega, TTS 2 en DCF 3

worden vertegenwoordigd met een 4-tal. De borden 5 en 6 worden remise gegeven.

Op de eerstvolgende ledenvergadering zal dit systeem worden geëvalueerd.

Het is de bedoeling dat de zowel de kampioenen van de hoofd- als de eerste klas spelen

voor het algeheel kampioenschap.( één wedstrijd, locatie door loting)

 

De clubgegevens en de donateur lijst is aangepast aan de gegevens bij ons bekend.

Wij verzoeken u zowel het wedstrijdschema, de donateur lijst als de clubgegevens te bekijken

en wijzigingen door te geven .

 

met vriendelijke groet,

 

Tabe en Gerrit.

27-09-2022:  Vernieuwing overzichten Clubgegevens en Donateurs PFDB

 

 

De pagina met clubgegevens is voor zover de gegevens zijn doorgegeven bijgewerkt.

Ook de donateurslijst is bijgewerkt. Donateurs hebben een goedkoper tarief. Zij mogen tijdens de PFDB-vergadering niet meestemmen over landelijke zaken, maar wel over PFDB-zaken, waaraan zij deel kunnen nemen.

 

Donkerbroek, TOG Wolvega en De Toer Grou zijn niet meer onder ons.

Net als bij Ontspanning Aldeboarn is er wel onderlinge competitie.

Excelsior Harlingen is alleen met donateurs verbonden aan de PFDB en doet niet mee in de provinciale competitie.

19-09-2022:  Oproep > start het jeugddammen weer op !

 

 

 

Koninklijke Nederlandse Dambond

 

 

 

Beste damliefhebbers,

 

Het nieuwe damseizoen is weer begonnen, hopelijk kunnen we dit jaar een volledig jaar

draaien zonder veel uitval.

Zo direct bij de start van het seizoen kloppen we direct bij jullie aan om hulp.
We zien de  laatste jaren het ledenaantal onder de jeugd teruglopen.
Door de gevolgen van het coronavirus zijn de laatste jaren de schooldam-kampioenschappen niet doorgegaan, waardoor er ook amper aanwas van nieuwe jeugdleden is. Om de damsport levend te houden, hebben we deze wel nodig.
 

We willen graag weer terug naar de tijd voor corona waarbij jeugd in grote getale aan het dammen ging.

We beseffen dat elke vereniging draait op vrijwilligers en dat deze steeds moeilijker te

vinden zijn, toch willen wij jullie het volgende vragen om te proberen:
 

● Ga op zoek naar vrijwilligers die zich met jeugddammen willen bezig houden.


● Organiseer een schooldamkampioenschap. Er zijn hier kant en klare draaiboeken

voor die via het Bondsbureau opgevraagd kunnen worden. Bij veel schooljeugd is

best belangstelling voor zo'n toernooi. Competitie tussen scholen leeft nog altijd…

De plaatselijke voorrondes zijn vaak in november, dus er is nog tijd op het dit jaar op

te pakken.


● Inventariseer bij de scholen in de woonplaats of er behoefte is aan damles.
Degene die de damlessen geeft, kan een vergoeding aanvragen bij de provinciale dambond of de KNDB, soms hebben scholen hier ook zelf budget voor.
Benader hier ook je oudere jeugdleden voor, voor hen is het een leuk bijbaantje.


● Bied (bijvoorbeeld 5) gratis damlessen aan voor de jeugd. In veel plaatsen is er Sjors

Sportief voor de scholen. Kinderen kunnen zo kennis maken met een nieuwe sport.


● Motiveer de jeugdleden die er zijn om mee te doen aan toernooien. Vaak denken ze

'te slecht' te zijn, maar echt iedereen kan meedoen. Stuur de mailing die hierover

uitgaat ook door naar de jeugdleden.

Laten we met elkaar er de schouders onder zetten, zodat we volgend jaar kunnen zeggen dat ons aantal jeugdleden weer stijgt.

Bij vragen, kunnen jullie contact opnemen met onderstaande jeugdcommissieleden.

Bedankt alvast!

 

Met vriendelijke groet,

 

Jeugdcommissie KNDB

Laura Timmerman lauratimmerman1993@hotmail.com

Marije ter Maat termaat@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale Competitie - ronde 1 - 17 september 2022

 

Damkring Emmeloord - Oerterp/Drachten

Jan Marten van der Reest - Iskander Al Sarayfi

 

Foto: Hendrik Veenstra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huizum-1 - Nijverdal

Piet Leijenaar - Marinus Morsink

 

Foto: SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokkum/Rinsumageest - Lelystad

Jan van de Veen - Dirk Sinnema

 

Foto: Dirk Albert Zijlstra.

16-09-2022:  Nationale Damcompetitie voor clubteams - ronde 1

 

 

Op zaterdag 17 september 2022 is de start van de Nationale Damcompetitie.

In heel Nederland zullen clubteams het tegen elkaar opnemen op vindbare en soms bijna onvindbare locaties, in cafézalen, speeltuinverenigingsgebouwen, buurtcentra, dorpshuizen, kerkzaaltjes, oude scholen en soms in eigen clubgebouwen.

 

Het hoogsspelende clubteam van de PFDB is Damcombinatie Fryslân-1 dat uitkomt in de Ereklas. In het onderstaande speelschema spelen de eerstgenoemde clubteams een thuiswedstrijd.  Aanvang 12.00 uur.  Veel plezier allemaal !


 

Ereklas  -  ronde 1  -  za. 17 september 2022
DES Lunteren                  - Witte v.Moort-1esterh.    7-13

Van Stigt Thans-2  Schiedam   - Hijken DTC                8-12

Van Stigt Thans-1  Schiedam   - Damlust Gouda            13-7

Damcombinatie Fryslân-1 Lwd   - DV VBI Huissen            5-15

CTD Arnhem                    - WSDV-1  Wageningen        7-13

De Waarddammers Bleskensgraaf - HDC Hoogeveen             6-14

 

Gerlof Kolk wint als enige voor Damcombinatie Fryslân-1.

 

 

Hoofdklas

Het Noorden-1  Groningen      - Witte v.Moort-2 Westerh.  15-5

IJmuiden                      - Hijken DTC-2              2-18

DCH Heerenveen-1              - EDC Enschede             14-6

Harderwijk                    - SNA  Heerhugowaard        9-11

O2O  Amstelveen               - DIOS Achterhoek Eibergen  9-11

Huizum-1 Leeuwarden/Goutum    - Nijverdal                 8-12

 

Wim van der Molen wint namens Heerenveen-1 van Jeroen Goudt.

Ondanks niet meedoen van Jan Adema verlies voor Huizum tegen met Letten versterkt Nijverdal.

 

 

1e klasse A

Het Noorden-2                 - Roden/Leek-1              5-11

Damkring Emmeloord            - Oerterp / Drachten        7-9

Dokkum/Rinsumageest           - Lelystad                  8-8

Damcombinatie Fryslân-2 Lwd.  - BDV Borne                 8-8

De Vechtstreek Gramsbergen    - Apeldoorn                 8-8

Huizum-2 Leeuwarden/Goutum    - HDC Hoogeveen-2           1-15

 

Yulia Bintsarovska wint namens Damkring Emmeloord van Henk Jonker.

Jorn Kruit wint namens Oerterp/Drachten van Daniël Boxum.

 

Dokkum/Rinsumageest tegen Lelystad 8x remise.

Monsternederlaag Huizum-2 tegen Hoogeveen-2.  Foto met damsokken Lisa Scholtens mislukt.

 

 

2e klasse A

DCH Heerenveen-3              - Hijken DTC-3              5-11

DCH Heerenveen-2              - Warffum-1                 6-10

SSS Kampen                    - Warffum-2                16-0

Bezint Eer Gij Begint Britsum - HDC Hoogeveen-3           9-7

Roden/Leek-2                  - HDC Hoogeveen-4           7-9

 

Warffum-2 had twee niet-opkomerrs. Volgens de uitslagentabel kwamen de overige spelers wel op. Dit was niet nodig, want zij kwamen niet tot scoren. Alle punten waren voor SSS Kampen.

Het debuut in BEGB Britsum van Eddy Drost tegen Bar Jan Kortleven duurde niet lang . Het spel kwam niet zo uit als verwacht.

16-09-2022:  Bestuur en Commissies P.F.D.B.

 

 

Zoals eerder gemeld heeft de Provinciale Friese Dambond weer een secretaris (Anna Bakker) en een penningmeester (Jan Dantuma). Deze wijzigingen moeten nog even worden doorgevoerd bij Kamer van Koophandel, UBO en bij de bank en daardoor kan het even duren voordat alles werkt.

De dagelijkse gang van zaken van het bestuur kan in ieder geval weer plaatsvinden.

 

Naast veranderingen in het bestuur zijn er ook veranderingen in de commissies.

Harry Mennema is afgelopen seizoen gestopt met zijn activiteiten in de schooldamcommissie.

Gerrit Reitsma is geen bestuurslid meer, maar bemand samen met Tabe de Vries buiten het bestuur de commissie competitiezaken.

Gauke Dirk Nijholt is commissielid FK-zaken.

Anne Dekker is sinds deze week Algemeen Coördinator Wedstrijdzaken.

Arnold Wiegersma is Coördinator Jeugdzaken.

 

De pagina ‘Bestuur en organisatie’ is inmiddels aangepast en is te vinden in het rolmenu onder ‘Bestuursnieuws’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-09-2022:  Nieuws uit de PFDB-vergadering van 14 september 2022

 

 

                          -  Jan Dantuma biedt zich aan als penningmeester -

 

-  Anna Bakker pakt de functie van secretaris weer op -

 

Op woensdagavond 14 september werd in Het Hof van Schoterland te Mildam de

PFDB-vergadering gehouden.

Aan de bestuurstafel het voltallige bestuur, bestaande uit voorzitter Jan Adema en het bestuurslid Gerrit Reitsma, die behalve de ledenadministratie en competitiezaken andere lopende zaken onder zijn hoede nam in het afgelopen jaar.

 

Voorzitter Adema heette de clubafgevaardigden van Heerenveen/Mildam, Steenwijk ‘36, Damcombinatie Fryslân, Huizum, Bolsward/Workum Combinatie, Eensgezindheid Woudsend, Dokkum/Rinsumageest, Twijzelerheide, Bezint Eer Gij Begint (Britsum),

De Toer (Grou) en Oerterp/Drachten welkom.

Er was een afmelding binnengekomen van Damclub Lemmer.

 

De overledenen van het afgelopen jaar werden met minuut stilte staande herdacht.

 

Van de clubs die verkeren in een moeilijke fase hebben TOG Wolvega en De Toer te Grou besloten het komende seizoen als club door te gaan.

 

Er waren geen notulen van de najaarsvergadering van 2021. Ditzelfde gold voor het jaarverslag 2021. De uitleg is simpel:  Er is geen secretaris.
 

Bij het punt ‘Bestuurszaken’ kon de voorzitter met trots een nieuwe penningmeester aankondigen. Deze functie was ook al enige tijd vacant, net als die van secretaris en van wedstrijdleider/ledenadministrateur.

De nieuwe penningmeester is Jan Dantuma. Dantuma heeft een hele geschiedenis van vrijwilligerswerk achter zich liggen, die gaat van het kerkelijk mienskipsgebouw tot autocross. De Fean-fan kwam in het nieuws toen hij ging stoppen met zijn boekenzaak ‘Vergeet mij nietje’ in Feanwâlden. Zijn familie damde o.a. bij ‘De Skouwer’ te Driezum.

Nog niet zo lang geleden ontving Dantuma een koninklijke onderscheiding.

Voorzitter Adema hoopte op een vruchtbare samenwerking. Gerrit Reitsma zal de nieuwe penningmeester inwerken.

 

Er zijn gesprekken met Anne Dekker en Anna Bakker. Zij willen eventueel iets gaan doen in een commissie.

> Nagekomen bericht:  Anna Bakker wordt de nieuwe secretaris !

 

In verband met de pas ingevulde vacature konden geen jaarrekening of begroting worden gepresenteerd.

Fedde Piet Huitema zal samen met Ulbe Koopman de kascommissie gestalte geven.

 

De voorzitter legde het plan / voorstel aan de vergadering voor om de contributie te laten innen door de KNDB, die vervolgens het deel voor de PFDB zal overboeken.

Dit verlicht het werk van de penningmeester van de PFDB.

‘Een goed bericht’, aldus de gloednieuwe penningmeester Dantuma.

John Folkers vroeg hoe het komt met de ‘donateurs’. Hun donatie zal gewoon door de PFDB-penningmeester worden geïnd.

Henk Hosper vond het een goede zaak dat de KNDB de contributie zal gaan innen.

Dirk Albert Zijlstra vroeg of de afdracht aan de KNDB hoger wordt, er vanuit gaande dat de KNDB een betaalde kracht aan het werk heeft. Dit zal niet het geval zijn.

Bij handopsteken werd goedkeuring gegeven aan dit voorstel.

 

Voorzitter Adema noemde nog even de bestaande regeling bij het organiseren van toernooien, een tegemoetkoming van 150 euro.
Ook is er een tegemoetkoming mogelijk voor onkosten/reiskosten van 10 euro per uur als er damles wordt gegeven aan jeugd.

De KNDB vindt dit een goed idee.

 

Verder zal er over het jaar 2023 een korting van 50 % worden gegeven op de contributie die bij de PFDB aangesloten clubs aan de PFDB afdragen. Zo profiteren alle leden hiervan.

 

Ultsje Hosper merkte op dat het tweemansbestuur slagvaardig optreedt.

 

Jarenlang heeft Harry Mennema zich ingezet voor o.a. de Commissie die het schooldamtoernooi in Friesland organiseerde en was hij lid van de jeugdcommissie van de PFDB. Nadat bleek dat er een teleurstellend aantal teams zich voor het schooldammen aan had gemeld, besloot Harry ermee te stoppen. Het bestuur zal hem op gepaste wijze bedanken voor zijn grote inzet.

 

Arnold Wiegersma is de jeugdcoördinator van de PFDB.

 

Voorzitter Adema heeft plannen om op de school van zijn kleinkinderen iets aan dammen te gaan doen. Kinderen kunnen op basis van ‘interesse’ deelnemen.
Hij heeft gesproken met Richard Koot, die wellicht ook zal deelnemen.

 

Een voorstel om de opzet van de provinciale competitie voor clubteams te veranderen, o.a. als voorstel van Jan Bosselaar ingediend door Damclub Huizum, werd overgenomen. Tabe de Vries had het voorstel op papier al doorgevoerd.

Het plan is om de vier clubteams met de hoogste gemiddelde rating een dubbele ronde tegen elkaar te laten spelen. De overige teams zullen worden verdeeld over o.a. hoofdklasse(n), eerste klas, tweede klas. In principe is er sprake van promotie en degradatie, maar promotie naar de ereklas hoeft niet, als dit het idee van de vier sterkste clubteams in de hoogste klasse onderuit haalt.

Voor de indeling van teams in klassen zal gekeken worden naar een indeling op gemiddelde teamsterkte en op afstand. Dit kan natuurlijk nooit perfect. Er zal eens een uitschieter wat afstand betreft bijzitten.

 

Voorheen werd er iets minder gejammerd als het om afstanden ging.

John Folkers stelde voor om te kijken naar het speeltempo, dat nu 1,5 uur voor 50 zetten + 20 minuten uit is.  Er zijn clubs, die niet beschikken over digitale klokken, die dus niet een Fischer-achtige instelling kunnen toepassen. Fedde Piet Huitema vond het voorstel van Tabe de Vries beter (meer kijken naar afstanden dan naar sterkte teams).
 

De voorzitter vraagt de clubs na te gaan of zij in de komende tijd een F.K. kunnen organiseren. Het persoonlijk damkampioenschap van Friesland (FK) wordt op dit moment in Goutum bij Damclub Huizum georganiseerd. Het gaat dit seizoen om het FK Sneldammen individueel, het FK 50+, het 55+ Eendagstoernooi.

 

De voorzitter kaarte ook het N.K.K. (Noord Nederlands Kampioenschap) aan.

Dit kampioenschap start op 27 december 2022 met een sneldamtoernooi in Groningen.

Hierna volgt op 21 januari 2023 een traditioneel toernooi met groepen van vier spelers in Mildam. Het derde toernooi, een rapid damtoernooi, vindt plaats op een nog nader te bepalen datum in februari te Beilen (Drenthe). Aan elk toernooi kunnen maximaal 70 spelers meedoen. De deelnemers kunnen strijden voor een totaalklassement en de prestatie wordt procentueel op eigen niveau berekend. Wat dit laatste inhoudt .....

 

Willem Lep informeerde of er ook nog een strijd om de PFDB-beker komt. Dit staat nergens.

Volgens Tabe is daarvoor geen belangstelling. Enkele andere Heerenveners lieten blijken daar wel voor in te zijn. Lep probeerde nog even er een klassenstrijd van te maken, maar dit zou in strijd zijn met het idee en de charme van bekeren.

 

John Folkers vroeg aandacht voor het Dam Denk Toernooi - editie 3 - op zaterdag 22 oktober 2022 in Café De Karre te Tuk. Er zal worden gedamd op vier manieren, t.w.

internationaal dammen, Fries Dammen, Braziliaans dammen op het kleine bord (64 velden) en Frysk (5-tegen-5 schijven Fries Dammen).  Er is een prijzenpot van 300 euro.

Nadere informatie volgt.

Marten Walinga, wereldkampioen Fries Spel, zal een presentatie geven.

 

Gemeld wordt nog dat Joop de Graaf zich wegens gezondheid heeft moeten terugtrekken uit groep 4 (2e klas) van het F.K.

 

Verzocht werd na te gaan of de clubgegevens op www.pfdb.nl in het rolmenu onder bestuursnieuws nog kloppen.

 

Piet Wiersma van DC Twijzelerheide liet weten dat de club jaren in De Jister heeft gezeten, maar dat ze inmiddels harstikke gezellig onderlinge competitie en bondswedstrijden spelen in een onderkomen te Zwagerbosch, dat te klein is om een F.K. te houden. Dit staat nog niet in de clubgegevens op de PFDB-site, maar wel op Toernooibase:  "Loods 75" tel. 06 33862013 Boskwei 75, 9299 HS Zwagerbosch.

 

Willem Lep stelde de vraag of de PFDB-vergadering ook op een andere locatie zou kunnen, in Leeuwarden bijvoorbeeld. Henk Hosper zei hier geen moeite mee te hebben. Om hem zijn er op zoveel mogelijk plaatsen in Friesland activiteiten.

Gerrit Reitsma liet weten de locatie in Mildam mooi te vinden met het 50+-toernooi e.d.

 

Nadat voorzitter Adema de vergadering had afgesloten, bleven alle bezoekers nog een tijdje zitten, omdat het nog niet zo laat was en er op doktersadvies goed moet worden gedronken. We maken er weer een mooi seizoen van met zijn allen.

 

 

SAN - Waarschuwing: Dit is geen officieel verslag.

 

14-09-2022:   Agenda P.F.D.B.-vergadering woensdag 14 september 2022

 

 

In het rolmenu vindt u onder nieuws-bestuursnieuws-PFDB vergaderingen de door bestuurslid Gerrit Reitsma aangeleverde agenda voor de ledenvergadering van woensdag 14 september a.s. https://www.pfdb.nl/pfdbvergaderingen.html

Het bestuur verwacht weer een grote opkomst van clubvertegenwoordigers.

Hieronder is de agenda ook te zien:

 

Najaars-ledenvergadering PFDB

 

Datum: woensdag 14 september 2022.

Plaats:  Hof van Schoterland, Schoterlandseweg 50 te Mildam.

Aanvang: 20.00 uur.

 

Agenda

 

01. Opening.

 

02. Vastelling agenda.

 

03. Mededelingen.

 

04. Notulen najaars-ledenvergadering 2021

 

05. Jaarverslag 2021 secretaris. ( i.v.m.vacature geen jaarverslag ).

 

06. Bestuurszaken. ( vacatures: penningmeester, secretaris en wedstrijdleider / ledenadministrateur ).

 

07. Financiën ( i.v.m. vacature geen Jaarrekening, Kascommissie en Begroting ).

 

Pauze

 

08. Jeugdactiviteiten.

 

09. Clubcompetitie 22/23.

 

10. FK 22/23.

 

11. Eventuele voorstellen van de clubs.

 

12. Rondvraag.

 

13.Sluiting.

 

Wil de PFDB als bond blijven bestaan zullen de bovenstaande vacatures zeer binnenkort moeten worden ingevuld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damkampioenschap van Friesland 2022 - ronde 2

 

Anna Bakker - Willem Lep.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard Post - Klaas Veldstra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Algra - Douwe Edelenbos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jan Adema - Sipke Doller.

Louis Douma schouwt de partij.

 

 

Foto’s:  S.A.N.

10-09-2022:  Anton Schotanus behoudt koppositie na 2 ronden in ereklas

 

 

In ronde 2 van het persoonlijk damkampioenschap van Friesland (FK) zijn alle drie partijen in de ereklas in remise geëindigd. Anton Schotanus behield hierdoor de rode leiderstrui.

De partij tussen Douwe Edelenbos en Jan Algra leverde een mooi fragment op.

Edelenbos haalde een mooie dubbele combinatie uit, maar Algra haalde nog kalm remise. Zie Toernooibase.

 

In de hoofdklas eindigden alle drie partijen in een beslissing. De gelukkigen waren
Gaele Stoker (Woudsend), Klaas Veldstra (Emmeloord) en Sietse Nagel (Leeuwarden).

Bernard Post liep stuk op het polderspel van Veldstra, die van oorsprong uit Hindeloopen komt.

Stoker verraste Marcel de Vires met een lichte, maar verrassende combinatie.

 

In de twee partijen in de 1e klas vielen de beslissingen ook na lichte slagjes.
Zo won Sietse Bronger van Fedde van der Laan, die net aan twee bolletjes zou beginnen, maar dat nog even uitstelde om de zet te spelen, die Bronger nodig had om met een driegever en nog eentje naar dam te combineren.

Bram Scholma lette even niet op toen hij de boel openzette. Anne Dekker profiteerde meteen.

De partij tussen Wolthers en Boersbroek zal worden verspeeld op 29 september a.s.

 

In de 2e klas won Louis Douma reglementair. Net als in ronde 1 was Joop de Graaf door omstandigheden niet aanwezig.
De partij Bouwkamp - Bart Adema is uitgesteld tot 29 september. De enige partij in deze klas was derhalve die van Anna Bakker en Willem Lep. Voor Bakker was het de eerste FK-partij sinds 22 jaar. De routine moet weer even terugkomen, want na haar 22e zet naar het centrum kon Lep combineren op een randschijf. Bakker gaf Lep meteen de hand, want met twee schijven achterstand is verder spelen geen optie.

 

Ronde 3 is op donderdagavond 15 september in dorpshuis Ien en Mien te Goutum. Aanvang 19.45 uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sipke de Boer  †  

09-09-2022:  Sipke de Boer van B.E.G.B. overleden

¬  Menaam,16 augustus 1936    –   † Stiens,  4 september 2022

 


I n    M e m o r i a m

Sipke is voor hij bij BEGB speelde, lid van de dam- en schaakclub “Jurjen Tolsma” in Stiens geweest. Toen die club ophield te bestaan, was het voor hem een logische stap om naar BEGB Britsum te gaan. Pas op latere leeftijd is hij overigens met dammen begonnen.

In zijn werkzame leven was hij  oa. werknemer bij de firma Kooi te Froubuurt
(L. Vrouwenparochie). Boer Kooi was één van de eerste boeren die de tulpenbouw in het noorden introduceerde. Daarnaast werden er veel pootaardappelen voor de export verbouwd. Daarna is Sipke chauffeur geweest.

Hoe gek het ook klinkt, Sipke speelde elk jaar beter Meestal is het andersom, want bij het ouder worden, worden meestal ook je prestaties minder. Maar dat van Sipke is verklaarbaar. Toen de Saitek damcomputer op de club overbodig was, nam hij die mee naar huis. Hij oefende bijna elke dag. Daarnaast speelde hij de diagrammen van de damrubriek in het “Friesch Dagblad “ van wijlen Tjalling Goedemoed  en nu Jan van Dijk na. Of hield zich bezig met een damprobleem uit de krant. Daardoor kon hij soms een speler onaangenaam verrassen.

De laatste jaren ging zijn gezondheid zienderogen achteruit. Wel bleef hij trouw de clubavonden bezoeken .Willem Lep werd zijn chauffeur. We zijn Sipke veel dank verschuldigd. Het was hij die voor de meeste adverteerders zorgde voor ons onvolprezen clubblad, de BEGB’ er.

We wensen zijn naasten sterkte toe.


Namens BEGB,

Sjoerd D. Schaaf, voorzitter damclub Bezint Eer Gij Begint.

04-09-2022:  Roel Boomstra winnaar Mello Koolman rapiddamtoernooi

 

- Rein van der Pal   3e -

 

In het Jannes van der Wal Denksportcentrum te Groningen werd, zoals gebruikelijk is aan het begin van het damseizoen, het Mello Koolman rapiddamtoernooi gehouden
op 2 en 3 september.

Er waren 36 deelnemers. Veel Friese dammers waren actief op het FK Dammen, wat ongetwijfeld deelnemers heeft gekost.

 

Het toernooi is verdeeld over de vrijdagavond en de zaterdag.

Het is altijd maar de vraag hoezeer de spelers na de nacht hersteld zijn bij aanvang van ronde 4.

 

Na 8 ronden was wereldkampioen Roel Boomstra de sterkste met 14 punten.

Hij speelde remise tegen Michiel Kroesbergen en tegen Jan van Dijk (Wolvega).

Michiel Kroesbergen werd 2e met 12 punten en op de 3e plaats Rein van der Pal (Heerenveen) met 11 punten.

 

Oud-Leeuwarder Klaas-Hendrik Leijenaar pakte de 4e plek met 11 punten.

 

3.  Rein van der Pal, Heerenveen        11 punten

11.  Jan van Dijk,  Wolvega               9

18.  Erwin Heslinga, Leeuwarden           8

23.  Dennie van Dijk, oud-Ureterp         7

24.  Nick de la Fonteyne, Leeuwarden      7

35.  Piet Leijenaar, Leeuwarden           3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FK Dammen 2022

 

Ronde 1 - 1e klas (groep 3)

Anne Dekker - Martin Boersbroek

Bram Scholma - Sietse Bronger

 

Foto: SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ereklas (groep 1)

Hans Zondervan - Jan Adema

 

Foto: SAN

02-09-2022:  Nestor Anton Schotanus pakt kop na FK-ronde 1

 

 

Vandaag is het persoonlijk damkampioenschap van Friesland (FK 2022) van start gegaan in dorpshuis ‘Ien en Mien’ te Goutum.

Van de 24 deelnemers, die verdeeld zijn over ratinggroepen van 6 spelers, waren er

6 niet aanwezig. Van 4 spelers was bekend, dat zij niet in actie zouden komen.

Ziekte en vakantie waren hiervan de oorzaak.

Om 1 minuut voor 12 kwam er nog een afmelding, waardoor de op scherp staande

Anna Bakker uit Hoogeveen (lid geworden bij Heerenveen/Mildam) niets anders restte

dan de rol van toeschouwster op zich te nemen.

De toernooileider, Gauke Dirk Nijholt, is wegens werkverplichtingen nog niet in staat geweest om alle partijen in te voeren en daarom kunnen we nog niet meer melden dan de uitslagen, die overigens ook op Toernooibase te vinden zijn.

Wel staan de partijen Post-Stoker uit de hoofdklas en Van der Laan-Wolthers uit de 1e klas online.

 

In de ereklas was Anton Schotanus de enige winnaar. Tegenspeler Jan Algra overzag een combinatie. De partijen Jan Adema - Hans Zondervan en Sipke Doller - Douwe Edelenbos eindigden in remise.

 

In de hoofdklas is Klaas Veldstra het kampioenschap goed begonnen met een overwinning op Sietse Nagel. Na veel wikken en wegen, waarbij de conclusie naar boven kwam dat de ene weg waarschijnlijk remise zou worden, besloot laatstgenoemde om dan toch maar te ruilen met misschien nog een kansje. Aaahh, vergeten dat dat zetje dan weer kon. En uiteraard voerde Veldstra het zetje ook uit. Bam !

 

Na een partij, die in klassieke banen belandde, kwam Bernard Post niet langs de degelijk spelende Gaele Stoker uit Woudsend. En omdat dit andersom ook niet zo was, werd er remise overeengekomen.

De derde partij tussen Kerst Hoekstra en Marcel de Vries is uitgesteld.

 

In de 1e klas won Bram Scholma van Sietse Bronger. Na afloop werd het allemaal nog even bekeken en de conclusie was dat er nog even doorgespeeld had moeten worden.

Na 20 zetten had Theo Wolthers tegen Fedde van der Laan al een dam op het bord staan. Deze bepaalde de uitslag later in het voordeel van Wolthers.

Anne Dekker en Martin Boersbroek waren als laatsten klaar van de hele zaal, maar vonden allebei geen winst.

 

In de 2e klas vielen twee partijen uit. De partij van Bart Adema en Willem Lep werd wel gespeeld. Er zullen ongetwijfeld kansen zijn geweest voor één van beide heren, maar er kwam niet meer uit dan remise.

 

Er waren 3 korten broeken onder de spelers. Anna Bakker constateerde dat sommige benen iets meer de zon hadden gezien. Qua schoenkeuze kregen Bart Adema en Sietse Nagel een eervolle vermelding.

 

Het besluit omtrent de uitslag van de partij Anna Bakker-Joop de Graaf is nog niet genomen.

 

De partij Gaele Stoker - Sietse Nagel, die gepland staat op za. 8 oktober a.s., zal vermoedelijk worden verspeeld op donderdag 29 september a.s.

30-08-2022:  FK Dammen zaterdag van start met 4 groepen

 

 

Van de voorzitter.

 

Zaterdag 3 september start het FK dammen met vier en twintig deelnemers
om 12.00 uur in het dorpshuis Ien en Mien, Buorren 13a te Goutum
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speeldata:
 

- zaterdag         3  september     -  12.00  uur

- zaterdag       10  september     -  12.00  uur

- donderdag    15  september     -  19.45  uur

- donderdag    22  september     -  19.45  uur

- zaterdag         8  oktober          -  12.00  uur

 

De rondes beginnen op zaterdag om 12.00 uur en op de donderdagavonden is de aanvangstijd 19.45 uur.

 

We spelen in vier groepen van zes personen en de groepen zijn ingedeeld op rating aangevuld met persoonlijke voorkeur als dat wenselijk en mogelijk was.

De groepsindeling en na elke ronde de uitslagen met de bijbehorende stand kunt u vinden op toernooibase.

 

Er wordt gespeeld met het speeltempo van 60 minuten en een minuut per gespeelde zet.

Voor de spelers is van belang dat er digitaal mag worden genoteerd en dat het wedstrijdregelement van de KNDB geldt.

 

In elke groep zijn drie geldprijzen beschikbaar. Volgorde van de plaatsen 2 t/m 6 wordt bepaald door: eerst punten, daarna weerstandspunten en tenslotte SB punten.

Voor de eerste plaats in elke groep geldt dat bij een gelijk aantal punten de beslissing wordt bepaald door sneldammen (5+2) tot de eerste winstpartij.

 

Wij wensen alle deelnemers een fijn toernooi toe en hopen natuurlijk op veel belangstelling van dammend Friesland.

 

Jan Adema, namens werkgroep FK dammen, gastclub DC Huizum en het PFDB bestuur. 

 

 

> Er is een parkeerplaats achter (noordkant) de dorpskerk, bij de sportvelden <

29-08-2022:  Hein Meijer winnaar Golden Prague damtoernooi

 

 

Het Golden Prague damtoernooi telde dit jaar 32 deelnemers. Na 9 speelronden was het Hein Meijer uit Amsterdam, die die met 15 punten boven de rest uitstak.

Kees Thijssen was net even minder produktief met 14 punten.

Jakov Shaus werd 3e met 13 punten en Brion Koullen werd 4e met 11 punten.

Alle genoemde spelers verloren geen enkele partij.

 

Sinds 1 juli zijn Kees Thijssen en Roep Bhawanibhiek lid van Damcombinatie Fryslân en derhalve verdedigen ook zij de al jaren vermiste vlag van de PFDB en zullen we hun verrichtingen ook volgen. (m.d.a.. D.E.).

 

Team PFDB deed het als volgt:

 

 2.  Kees Thijssen             14 punten

 6.  Roep Bhawanibhiek    11

 7.  Anton Schotanus        11

22. Jan T. Terpstra              8

26. Jeanet Stel                    8

221-08-2022:  Provinciale Clubteamcompetitie 2022-2023

 

 

Aan alle clubs aangesloten bij de P.F.D.B.

 

Na enkele seizoenen met onderbrekingen hopen we nu weer een volledige clubcompetitie te kunnen spelen.

 

Bij deze een inventarisatie voor het nieuwe seizoen.
Graag doorgeven of jullie club wel of niet mee zal doen en ook het aantal teams.

In de 2e klas zal worden gespeeld met 4-tallen.

In de overige klassen zal worden gespeeld met 6-tallen.

 

Willen jullie dit uiterlijk 10 september a.s. doorgeven aan Tabe de Vries
akketabe@hotmail.com

 

We hopen zo op de najaarsvergadering van 14 september a.s. een zo volledig mogelijk overzicht te kunnen presenteren.

 

Tevens het verzoek de verenigingsgegevens op de PFDB-site te controleren en eventuele wijzigingen door te geven https://www.pfdb.nl/20222023pfdbdamclubgegevenscompetitieexcel.pdf

 

 

Tabe de Vries

Gerrit Reitsma

21-08-2022:  Alexander Schwarzman winnaar Hoogeveen Open

 

 

Op zaterdag 20 augustus is het 136 deelnemers tellende damtoernooi Hoogeveen Open geëindigd. Uiteindelijk slaagde Alexander Schwarzman er in zich van de rest te onderscheiden met 13 punten uit 8 ronden.

Domchev speelde remise tegen Mbongo en werd 2e.  Vlaneris won van Kos en kroop op naar de 3e plaats. Ze haalden 12 punten.

 

Hoe zit het met Team PFDB  (en oud-PFDB) ?

 

Jan de Vos uit Akkrum won van Brink vanuit de opening met het Zetje van Lochtenberg.

 

Eindklasseringen:

 

 10.  Jan van Dijk, Wolvega                10 punten

 17.  Matheo Boxum, Emmeloord              10

 36.  Alex Boxum, Emmeloord                10

 49.  Klaas-Hendrik Leijenaar, Groningen    9

 64.  Henk Jonker, Oudega S.                8

 66.  Daniël Boxum, Emmeloord               8

 85.  John Folkers, Steenwijk               7

 91.  Jan T. de Vos, Akkrum                 7

103.  Anne Dekker, Terwispel                 6

105.  Klaas Veldstra, Emmeloord              6

116.  Joop de Graaf, Oudega S.               6

122.  Klaas Mondria, Wolvega                 5

19-08-2022:  Deelnemers FK laten op zich wachten

 

 

Over 2 weken gaat het 92e persoonlijk Damkampioenschap van Friesland / PFDB van start. Het aantal deelnemers dat op dit moment op papier staat, is nog niet hoog.

Er hebben zich 18 aangemeld. voor drie of vier categorieën.

Gezocht wordt  nog naar vrouwen en provinciale toppers en jeugdige dammers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste PFDB-dammers,

Het bestuur van de PFDB en het commissielid wedstrijdzaken Gauke Dirk Nijholt nodigen jullie uit deel te nemen aan het persoonlijk damkampioenschap van Friesland / Fryslân 2022, het FK Dammen. Geen inleggeld verschuldigd !

Er zal worden gespeeld in groepen van 6 personen, die zullen worden ingedeeld op volgorde van rating (per 1 juli 2022).
Dit maakt het FK Dammen tot een compact toernooi van 5 ronden.

Speeldata:

- Zaterdag                    3 september  - aanvang 12.00 uur

- Zaterdag                  10 september - aanvang 12.00 uur

- Donderdag              15 september - aanvang 19.45 uur

- Donderdag              22 september - aanvang 19.45 uur

- Zaterdag                    8 oktober      - aanvang 12.00 uur

Speeltempo:

Elke speler begin met 60 minuten op de klok en krijgt er na iedere gedane zet
1 minuut bij. Een partij kan dus ongeveer 4 uren duren.

Locatie:

Dorpshuis ‘Ien en Mien’, Buorren 13-a te Goutum.

Opgave vóór 29 augustus 2022:

Bij > Gauke Dirk Nijholt per mobiel-tel.:  06 12 17 95 63
                                                  e-mail:          
gaukedirk2150@hotmail.com


(Damclub Huizum draagt als gastclub zorg voor inrichting speelzaal en materiaal)


Voor het FK Dammen in september/oktober 2022 hebben zich al aangemeld:

 

Name                Plaats       

Bart Adema          Leeuwarden         

Jan Algra           Sumar

Martie Boersbroek   Oudehorne         

Ton Bouwkamp        Leeuwarden

Sietse Bronger      Stiens

Anne Dekker         Terwispel

Sipke Doller        Haulerwijk         

Louis Douma         Leeuwarden         

Kerst Hoekstra      Sneek

Fedde van der Laan  Leeuwarden         

Willem Lep          Stiens         

Sietse Nagel        Leeuwarden

Bram Scholma        Leeuwarden        

Anton Schotanus     Leeuwarden   MF    

Gaele Stoker        Woudsend

Klaas Veldstra      Emmeloord      

Marcel de Vries     Sneek         

Theo Wolthers       Leeuwarden

 

18

18-08-2022:  Breaking News > Matheo Boxum neemt kop over in Hoogeveen

 

 

Na remise tegen Jan van  Dijk in ronde 5 won Matheo in ronde 6 van Christian Niami.
Matheo Boxum (13) staat nu 1 punt los boven alle grootmeesters met 10 punten op de eerste plaats.

De achtervolgende groep bestaat uit 15 spelers onder wie Alexander Schwarzman, Rick Hackvoort, Aleksej Domchev, Guntis Valneris, Thomy Lucien Mbongo, Jitse Slump en de eerste vrouw Natalia Sadovska.

Nog twee ronden te gaan. Komende zaterdag weten we meer.

17-08-2022:  Agenda P.F.D.B.-vergadering woensdag 14 september 2022

 

 

In het rolmenu vindt u onder nieuws-bestuursnieuws-PFDB vergaderingen de door bestuurslid Gerrit Reitsma aangeleverde agenda voor de ledenvergadering van woensdag 14 september a.s. https://www.pfdb.nl/pfdbvergaderingen.html

Het bestuur verwacht weer een grote opkomst van clubvertegenwoordigers.

Hieronder is de agenda ook te zien:

 

Najaars-ledenvergadering PFDB

 

Datum: woensdag 14 september 2022.

Plaats:  Hof van Schoterland, Schoterlandseweg 50 te Mildam.

Aanvang: 20.00 uur.

 

Agenda

 

01. Opening.

 

02. Vastelling agenda.

 

03. Mededelingen.

 

04. Notulen najaars-ledenvergadering 2021.

 

05. Jaarverslag 2021 secretaris. ( i.v.m.vacature geen jaarverslag ).

 

06. Bestuurszaken. ( vacatures: penningmeester, secretaris en wedstrijdleider / ledenadministrateur ).

 

07. Financiën ( i.v.m. vacature geen Jaarrekening, Kascommissie en Begroting ).

 

Pauze

 

08. Jeugdactiviteiten.

 

09. Clubcompetitie 22/23.

 

10. FK 22/23.

 

11. Eventuele voorstellen van de clubs.

 

12. Rondvraag.

 

13.Sluiting.

 

Wil de PFDB als bond blijven bestaan zullen de bovenstaande vacatures zeer binnenkort moeten worden ingevuld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogeveen Open 2022 - woensdag 17 augustus

 

Maarten Wichgers - Jan van Dijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matheo Boxum - Jaap Knipper  2-0.

In de verte speelt broer Daniël Boxum tegen Marinus Morsink remise.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan T. de Vos - Fred Voorn.

 

 

Foto’s:  SAN.

17-08-2022:  Matheo Boxum na 4 ronden Hoogeveen hoogste PFDB-speler

 

 

Op maandag 15 augustus jl. is in MFC De Magneet te Hoogeveen het damtoernooi Hoogeveen Open  van start gegaan met 136 deelnemers, waaronder diverse toppers uit binnen en buitenland. Maar uiteraard ook een grote schare liefhebbers.

 

Bij binnenkomst staat John Folkers bij de door vrijwilligers gerunde bar in de rij voor een drankje en wijst Gerard Bruins mij de weg naar de speelzaal, die zich bevindt achter een deur met een kruk, waaraan een theedoek is geknoopt, wat niks te maken had met het boerenprotest, maar meer met het geluid van de anders met regelmaat open- en dichtgaan van de deur.

 

In de zaal zien we o.a. Kees Osté, een kennis van Hidde Risselada.

Zijn vrouw logeert bij Hidde en het plan is dat zij Hidde mee zal nemen morgen naar Hoogeveen, maar dat is nog niet zeker. Hidde woont op dit moment in een wooncentrum en gebruikt een rollator. Dit gaat aardig, maar het leven wordt er niet gemakkelijker op voor hem.

 

Op een andere flank van de zaal tref ik Henk Jonker uit Oudega Sm., de dammer die het zo goed deed tijdens het toernooi in Heerhugowaard. Daar ging het beter dan hier in Hoogeveen, liet hij weten. Maar daar verbleef hij in een caravan, terwijl hij nu op en neer naar huis gaat en het huishouden doet, omdat de vrouw werkt en hij het huis aan kant wil hebben. Dat is wel zo leuk voor haar. Hij ondervindt door al deze drukte wel wat druk in het hoofd. ‘Ik wil vaak wat te snel resultaat en dat moet ik wat loslaten’, aldus Henk.
Hij trof in Renco Oostindjer, die voor mijn gevoel een metamorfose heeft ondergaan, een interessant spelende tegenspeler. Er stond zowaar een soort Partie Bonnard-stand op het bord. Hier wist Henk wel raad mee. Hij won.

 

In de verste hoek zit het organisatiecomité met een grote kom met zuurtjes en toffees.

Ik mag er eentje pakken van scheidsrechter Johan Demasure uit het Belgische Kortrijk, die (merkte ik achteraf) zijn 72e verjaardag zat te vieren. Wie jarig is, trakteert. Misschien is hij toegezongen bij de start van ronde 4. Geen idee. In ieder geval gefeliciteerd !

 

Na vier speelronden vinden we de eerste PFDB-speler terug op plaats 9.

Het is Matheo Boxum (Emmeloord), die net als de nummers 1 tot en met 8  zeven punten heeft gescoord. Tot nu toe was zijn beste tegenspeler Thomy Mbongo, die te herkennen is aan een enorme lange ..eh.. staart. Waarschijnlijk van dreadlocks.
Matheo hield hem op remise. Niet slecht voor en 13 jarige. Vandaag won hij van Jaap Knipper. Ook een grote prestatie. Ondergetekende heeft tegen diverse spelers van deze leeftijd verloren, spelers die later streden om de wereldtitel. We noemen Boomstra en Groeneveld.

 

Jan van Dijk, rubricist in het Friesch Dagblad, afkomstig uit Ureterp en tegenwoordig woonachtig in Wolvega, heeft 6 punten en staat op de 13e plaats.

In de lounge heeft hij tijd voor een praatje, want zijn tegenspeler is lang aan het nadenken.

Jan won van Maarten Wichgers met een prachtige combinatie. Zie Toernooibase.

 

Buiten staat Rick Hakvoort te roken ook mijn oud-wijkgenoot Klaas-Hendrik Leijenaar brengt een rookoffer en kwam enige tijd later tot remise tegen Douwe Hokwerda.

 

Net toen ik weer huiswaarts zou gaan, kwam Anna Bakker aanfietsen.
‘Ik ga weer dammen’, vertelde ze, ‘bij Mildam’. Daar kende ze nog een aantal oude bekenden van de tijd dat ze in Friesland actief was als damster en bestuurslid.

Dat is goed nieuws. Hoe meer vrouwen hoe meer vreugd, toch ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brunssum Open 2022

 

Tjalling van den Bosch (beste Fries) - Bert Verton.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjalling van den Bosch beste veteraan.

 

 

Foto’s: Harry Mennema.

14-08-2022:       Aleksej Domchev (Lit.) winnaar in Brunssum

 

                                   -  Tjalling van den Bosch beste Fries  -

 

 

Op de toernooisite kunnen we lezen:

 

Aleksej Domchev is winnaar geworden van de 44e editie van het Brunssum Open damtoernooi.

In de slotronde moesten de drie leiders na de achtste ronde vol aan de bak om hun posities te consolideren. Dat lukte uiteindelijk, maar de matadoren moesten tot het uiterste gaan om de faorietenrollen waar te maken.

 

Grootmeester Domchev won van Bert Woolschot, maar zijn naaste achtervolgers - en medekanshebbers voor de eindzege - kwamen ook tot de volle winst. Michel Stempher, in het recente verleden als eens als derde geëindigd in Brunssum, handhaafde zich keurig op de tweede plaats door een overwinning ten koste van de verrassing van dit toernooi, Doetinchemmer Hans Rinner. Weerstandspunten scheidden de nummers 1 en 2 van elkaar.

 

Ron Heusdens, met vier toernooizeges leider in de eeuwige rangschikking, moest tegen Bé Eggens diep gaan om de aansluiting met de top te behouden. Hij won en daardoor werd hij toch nog afgetekend, zij het via een groter weerstandspuntenaantal, als derde.

 

Wouter Morssink, in de twee jongste edities als vijfde afgevlagd, legde nu beslag op de vierde plaats, nog net voor Hans Rinner die na remises tegen de beide grootmeesters, uiterst tevreden was met zijn vijfde stek.

 

In de subklassementen waren er overwinningen voor Ron Heusdens bij de 55+-ers. Tjalling van de Bosch kreeg de lachers op zijn hand toen hij in een ietwat vreemde uitdossing bij de prijsuitreking verscheen om zijn verdiende prijs op te halen. Hij eindigde als tweede voor Bé Eggens.

 

In het Limburgklassement was Martijn van Gortel het meest produktief. Wiel Maertzdorf werd tweede voor Tom Swelsen.

 

In het ratingklassement voor de deelnemers met een rating tot 950 was het podium van internationale allure. Genkenaar Hubert de Baetselier werd nummer 1, Clemens Crucius uit Keulen werd nummer 2 en Rudi van Velzen vorgde voor een Nederlands tintje op het ereschavot.

 

Bij de rating tot 1100 deelnemers waren twee dammers/schakers prijswinnend. Eelco Kuipers werd de man met de hoogste score, zijn clubgenoot Eric van het Hof werd tweede. Jasper Kole redde de Limburgse eer door als derde te finishen.

 

In de jeugdgroep ging de eindzege naar Danylo Sokolov uit Oekraine. Albert Cramer eindigde op eerbiedige afstand als tweede.

 

Het Verenigingenklassement werd gewonnen door het team van Cema/De Vaste Zet, vóór de dammers van Samen Sterk uit Hazerswoude en DIOS/Eureka uit Brunssum/Heerlen.

 

De mooiste combinatie werd ingeleverd door Yoshua van der Most uit Alblasserdam.

Hij deed dat via een na analyse verkregen winstgang.vanuit deze stelling:

 

 

In het bovenstaande verslag is niet opgenomen het klassement der Friezen / PFDB’ers.

Wel wordt Tjalling van den Bosch genoemd, die de aandacht trok door als countrydammer ten tonele te verschijnen.

Hij eindigde trouwens als 9e met 12 punten uit 9 partijen.

 

 9.  Tjalling van den Bosch, Achlum               12 punten

25.  IJsbrand Haven, Nooroostpolder              10

29.  Jacob de Vries, Sneek                               9

32.  Joop Kip, Noordoostpolder                        9

37.  Jan T. Terpstra, Leeuwarden                    9

44.  Bart Jonker, Noordoostpolder                    8

53.  Gerrit Reitsma, Koudum                           7

54.  Piet Dijkstra, Kampen (Fries om Utens)   7

 

 

Er deden 66 spelers mee.

12-08-2022:  Deelnemers FK laten op zich wachten

 

 

Over 3 weken gaat het 92e persoonlijk Damkampioenschap van Friesland / PFDB van start. Het aantal deelnemers dat op dit moment op papier staat, is nog niet hoog.

Er hebben zich 15 aangemeld. voor drie of vier categorieën

 

Wie in de diverse categoriën is de beste dammer van de damprovincie Friesland (PFDB) ?  Dit is toch waar het om gaat in de sport. In de damsport kunnen we deze vraag wat Friesland betreft al lang niet meer stellen. We kunnen wel verwijzen naar de ratinglijst.

Als we de jeugd willen aanspreken, dan moeten de dammers zich laten zien in dit soort kampioenschappen. De temperatuur blijft niet 30 graden. Het is straks weer aangenaam in de damzaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste PFDB-dammers,

Het bestuur van de PFDB en het commissielid wedstrijdzaken Gauke Dirk Nijholt nodigen jullie uit deel te nemen aan het persoonlijk damkampioenschap van Friesland / Fryslân 2022, het FK Dammen. Geen inleggeld verschuldigd !

Er zal worden gespeeld in groepen van 6 personen, die zullen worden ingedeeld op volgorde van rating (per 1 juli 2022).
Dit maakt het FK Dammen tot een compact toernooi van 5 ronden.

Speeldata:

- Zaterdag                    3 september  - aanvang 12.00 uur

- Zaterdag                  10 september - aanvang 12.00 uur

- Donderdag              15 september - aanvang 19.45 uur

- Donderdag              22 september - aanvang 19.45 uur

- Zaterdag                    8 oktober      - aanvang 12.00 uur

Speeltempo:

Elke speler begin met 60 minuten op de klok en krijgt er na iedere gedane zet
1 minuut bij. Een partij kan dus ongeveer 4 uren duren.

Locatie:

Dorpshuis ‘Ien en Mien’, Buorren 13-a te Goutum.

Opgave vóór 29 augustus 2022:

Bij > Gauke Dirk Nijholt per mobiel-tel.:  06 12 17 95 63
                                                  e-mail:          
gaukedirk2150@hotmail.com

 

(Damclub Huizum draagt als gastclub zorg voor inrichting speelzaal en materiaal)

 

Voor het FK Dammen in september/oktober 2022 hebben zich al aangemeld:

 

Name                Plaats       

Bart Adema          Leeuwarden         

Jan Algra           Sumar

Martie Boersbroek   Oudehorne         

Ton Bouwkamp        Leeuwarden

Anne Dekker         Terwispel

Sipke Doller        Haulerwijk         

Louis Douma         Leeuwarden         

Kerst Hoekstra      Sneek         

Willem Lep          Stiens         

Sietse Nagel        Leeuwarden        

Anton Schotanus     Leeuwarden   MF    

Gaele Stoker        Woudsend

Klaas Veldstra      Emmeloord      

Marcel de Vries     Sneek         

Theo Wolthers       Leeuwarden

12-08-2022:  Nederlanders en PFDB-spelers ook succesvol op EK Blitz

 

 

In Turkije werd naast het reguliere en rapid kampioenschap ook nog gespeeld door de Europese jeugd om het Blitzkampioenschap van Europa.

 

Bij de junioren werden Simon Harmsma en Machiel Weistra 2e en 3e achter Golubajev.

 

Bij de aspiranten liet Daniel Boxum zien over reactievermogen te beschikken door te eindigen op plaats 2 achter Roland Kreeft.

 

Bij de pupillen won Matheo Boxum (Damkring Emmeloord / Hijken DTC) alle negen partijen. 100% dus en daarom Europees Blitzdamkampioen !  Gefeliciteerd !!!

 

Bij de meisjes aspiranten werd Fleur Kruysmulder Europees Blitzdamkampioene !

 

Bij de meisjes pupillen werd Banu Ali kampioen met op de 2e en 3e plaats de KNDB-speelsters Oleksandra Chimanchenko en Yulia Bintsarovska (Damkring Emmeloord).

Beneluxvet  Open Zomertoernooi Friesland  2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top-3  Categorie A:  2. Oege Dijkstra, 1. Douwe Edelenbos en 3. Sipke Doller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top-3 Categorie B:  1. Marten Zijlstra, 2. Jorn Kruit en 3. Johan Tuenter.

Neptunus feliciteert de nummer 1, maar het kan ook Poseidon zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top-3 Categorie C:  1. Klaas Mondria, 2. Sjouke Zijlstra en 3. Joop de Graaf.

 

 

Foto’s:  Gerrit Terpstra.

09-08-2022:  Douwe Edelenbos zomerkampioen !

 

 

Surhuisterveen,   8 augustus 2022.

31e Zomerdamtoernooi Friesland Beneluxvet.nl     -     Slotronde.

 

 

door Gerrit Terpstra.

 

14 damavonden zijn voorbij voor een 40 tal dammers uit geheel Friesland.
Het jaarlijkse zomerdamtoernooi wordt al jaren afwisselend in Mildam en Surhuisterveen gehouden om de dammers in de gelegenheid te stellen hun vorm te behouden voor het komende winterseizoen.


In 3 groepen werd fel gestreden om de prijzen, beschikbaar gesteld door de sponsor Beneluxvet.nl. Ook vanaf deze plaats hartelijk dank voor jullie ondersteuning.


De spanning was dit jaar groter dan in alle voorgaande edities. In alle groepen werden kanshebbers in de voorlaatste ronde nog in de slotronde gevloerd. Dit ontstond mede doordat het tegenstandersgemiddelde een bepalende rol speelt in de eindklassering. Voor de organisatie een punt van overweging om diegene die minder wedstrijden speelt, toch een minusbonus toe te kennen?


In de C groep wist Sjouke Zijlstra in zijn partij tegen de koploper Klaas Mondria een verdienstelijke remise te behalen waardoor Sjouke de 2
e plaats definitief kon innemen. Willem Lep die het niet kon bolwerken tegen John Folkers was hier het slachtoffer die uit de top 3 verdween. Joop de Graaf rook zijn kans en door de winst op sponsor Gerard Weinans kon hij de derde prijs in ontvangst nemen.


De B favorieten moesten allemaal uitkomen tegen de koplopers in de algehele ranglijst.

Harm Terpstra ging ten onder in zijn partij tegen Oege Dijkstra waardoor hij van plaats 2 naar plaats 4 werd doorgeschoven. De niet aanwezige Marten Zijlstra werd winnaar in groep B.


Opvallend was hier de winst die Jorn Kruit behaalde tegen de topper Tjipke Smedinga. Een uitstekende prestatie van de jeugdige Jorn  die hiermede zeer tevreden de 2
e plaats definitief innam. Bovendien gooide hij hiermee Tjipke uit de rij met favorieten in de A groep. De ratingwinst die werd behaald moet ook niet onvermeld blijven. PROFICIAT.


Ook concurrent Johan Tuenter uit Winschoten wist in de laatste ronde een uitstekend resultaat te behalen door een andere topper Sipke Doller op remise te houden.
De derde plek in de groep was zeker gesteld en plaats 8 in de totale lijst mag zeer verdienstelijk worden genoemd. Bovendien wist hij topscorer te worden in het behalen van een hogere rating. Maar liefst dik 70 punten werden binnen gehaald. PROFICIAT.


In de A groep was Douwe Edelenbos al onbereikbaar. Met zijn winst tegen Klaas Herder werd hij algemeen winnaar van het toernooi en mocht de kampioensbeker in ontvangst nemen.

Oege Dijkstra haalde hier Tjipke Smedinga in en mocht 2e worden.

De derde plaats werd verrassend ingenomen door good old Sipke Doller uit Haulerwijk.

De mooiste combinatieprijs ging dit jaar naar Martie Boersbroek uit Olderbekoop.

Al met al kan de organisatie op een uitstekend verlopen toernooi terug kijken en zal dit ongetwijfeld een vervolg krijgen in 2023.

De totale ranglijst en partijen zijn te bewonderen op het programma Toernooibase.

https://toernooibase.kndb.nl


Foto impressies op de facebookpagina 31
e zomerdamtoernooi in 14 albums.

In hoeverre het toernooi een stimulans voor het dammen is geweest zal blijken als in de maand september de verschillende clubs weer gaan opstarten voor het winterseizoen. Niet afwachten maar lokaal gewoon aktie ontketenen door de individuele clubs.
Trek nieuwe leden aan.
 

Groepswinnaars
 

A
1. Douwe Edelenbos          1.353
2. Oege Dijkstra            1.295
3. Sipke Doller             1.246

 

B

1. Marten Zijlstra          1.135

2. Jorn Kruit               1.129

3. Johan Tuenter            1.091

 

C

1. Klaas Mondria            1.063

2. Sjouke Zijlstra          0.937

3. Joop de Graaf            0.935

 

 

OANT SJEN EFTER IT DAMBOERD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top-3  EK Pupillen meisjes in Turkije

Yulia Bintsarovska (2e), Malvine Misane (1e) en Sasha Chumachenko (3e).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top-3  EK Pupillen in Turkije

2. Matheo Boxum, 1. Peteris Kripans en 3. Matvey Koliesnikov.

 

 

Foto’s:  Team NL  KNDB

08-08-2022:  Successen voor Team-NL  op EK Dammen Jeugd in Turkije

 

-  Matheo Boxem met 1 weerstandspunt minder 2e in de categorie pupillen -

 

 

In het Turkse Nevsehir is het EK Dammen Jeugd afgerond, met diverse podiumplaatsen voor de Nederlandse afvaardiging.

 

In de categorie Junioren werd Simon Harmsma Europees Kampioen met 14 punten !

Op de 3e plaats eindigde Emre Hageman met 12 punten.

Mahiel Weistra werd 5e met eveneens 12 punten.

 

In de categorie Junioren meisjes werd Rita Pauckauskaite (Lit.) kampioene met 12 punten met Luise Gabbert met 11 punten op de 2e plaats.

Nicole de Vries werd 5e met 10 punten. Marie Gabbert werd 8e met 8 punten.

 

In de categorie Aspiranten wederom een kampioen en wel Roland Kreeft met 14 punten.

Daniël Boxum (Emmeloord) werd 8e met 8 punten.

 

In de categorie Aspiranten meisjes werd Myja Plestyte kampioen met 13 punten.

Fleur Kruysmulder werd 3e met 12 punten.

 

In de categorie Pupillen is Peteris Kripans (Let.) kampioen geworden met 14 punten.

Maar onze Matheo Boxum was hier heel dicht bij. Terwijl Kripans 2 partijen verloor, verloor Matheo er geen één. Kripans won maar liefst 7 partijen en daarmee compenseerde hij veel. Hij bleef Matheo, die ook 14 wedstrijdpunten haalde, 1 weerstandspunt voor. Een fotofinish dus.
Als 5e eindigde Alexei Ovsyanko, speler bij Brainsport Eindhoven, met 11 punten.
Als 12e eindigde Alex Poliakov, speler bij Brainsport Eindhoven, met 8 punten.

 

In de categorie Pupillen meisjes werd Malvine Misane (Let.) kampioen met 15 punten.

Een mooie naam voor in een Harry Potter verhaal.

Ze bleef Yulia Bintsarovska (Emmeloord) nipt voor. Yulia haalde 14 punten en deed het dus puurbest. Sasha Chumachenko (Brainsport Eindhoven) werd mooi 3e met  13 punten. Dit belooft wat voor de toekomst.

 

In de categorie Welpen werd Maksims Novikis (Let.) kampioen met 15 punten.

Alexander Glogowski (Den Haag) eindigde op de 10e plaats met 4 punten.

 

 

De PFDB is trots op  de prestaties van Daniël Boxum, Matheo Boxum en Yulia Bintsarovska !

De laatste twee presteerden op podiumniveau en dat is een groot applaus waard.

 

 

Matheo en Yulia zijn met voorsprong Europees Rapidkampioen geworden bij de pupillen en bij de pupillen meisjes. Ze revancheerden zich hiermee ten opzichte van het reguliere EK-toernooi.  Alweer een mooie prestatie.

06-08-2022:  Brunssum Open

 

Van 5 t/m 13 augustus staat Limburg in het teken van Brunssum Open.

Veel valt er na 2 ronden nog niet over de kanshebbers in het toernooi te zeggen.

Wel staat Ron Heusdens alvast op nummer 1 in het tussenklassement.

 

Het deelnemersveld telt 66 dammers. Onder hen het Team-PFDB met het Huizum-kwartet Tjalling van den Bosch, Jacob de Vries, Gerrit Reitsma en Jan Terpstra, en het  Damkring Emmeloord / AanZet-kwartet IJsbrand Haven, Joop Kip, Bart Jonker en Piet Dijkstra. Laatstgenoemde is geen PFDB-lid, maar kan wel een paar woordjes Fries spreken. In 1992 werd de Friese ploeg nog speciaal door toernooileider Elzinga welkom geheten. De Friese Ploeg ging dan even staan om de warme woorden in ontvangst te nemen. Hoe dat tegenwoordig gaat, is niet duidelijk.

 

Vandaag stonden er een paar onderonsjes op het programma. Zo speelde Jacob de Vries tegen Jan Terpstra en IJsbrand Haven tegen Joop Kip. De Vries won en ook Haven won.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brunssum Open 2022

Jacob de Vries (Sneek)  -  Jan T. Terpstra (Leeuwarden)

 

Foto: Harry Mennema.

03-08-2022:  Matheo Boxem klimt in EK pupillen-klassement


- Yulia Bintsarovska stevig op de 3e plaats na 5 ronden bij de pupillen-meisjes -

 

In Nevsehir (Turkije) vindt op dit moment het EK Dammen voor alle jeugdcategorieën plaats. Onder de deelnemers Daniël Boxem, Matheo Boxem en Yulia Bintsarovska,
die samen Team-PFDB vormen, als leden van Damkring Emmeloord, in de categorie Aspiranten, Pupillen en Pupillen-meisjes.

 

Na een overwinning in ronde 4 op Alex Paliakov (Ned) staat Matheo nu op de 3e plaats.

Bij de aspiranten won Daniël in ronde 4 van Romain Vial (Fra). Hij staat nu 5e.

 

Yulia Bintsarovska doet het uitstekend bij de Pupillen-meisjes. Ze won in ronde 1, 4 en 5.

De andere partijen eindigden in remise. Op dit moment staat zij op de 3e plaats

 

Klassement - uitslagen - partijen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piet en Harm kijken bij Jan Peters en Jorn Kruit.

En Jorn Kruit vergaat niet. Hij wint.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een foto van het beeldscherm van de laptop van John Folkers, die semi-live in de lucht was voor het thuispubliek. Tegenspeler Klaas Herder heeft zijn eigen stijl en weet hiermee Folkers in de slotstand (zie inzet) te overmeesteren met een Coup Napoleon, nadat zwart de schijf op veld 24 naar veld 29 heeft gespeeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willem Lep  -  Klaas Mondra

Hoe ouder, hoe gekker ... eh ... hoe beter Mondria begint te dammen, aldus Lep.

 

 

Foto’s:  Gerrit Terpstra.

02-08-2022:  Klassementen door elkaar gehusseld in voorlaatste ronde

 

 

31e  Zomerdamtoernooi Friesland Beneluxvet.nl   -   ronde 13


 

Surhuisterveen,  1 augustus 2022  -  Gerrit Terpstra

 

 

Ronde 13 als voorlaatste ronde was vooraf beoordeeld als wellicht bepalen wie nog kans maakten op ereprijzen op 8 augustus tijdens de finale in de Lantearne.

Vooral in klassement B en C waren er verrassende resultaten te bewonderen. In de C groep drong Sjouke Zijlstra zomaar binnen in de top 3 door clubgenoot Gerard Weinans naar een kansloze positie te dwingen.

Uitdager Willem Lep mocht het opnemen tegen de koploper Klaas Mondria. Zoals reeds eerder beschreven maakt Klaas een uitstekend seizoen door en in een lange partij werd wederzijds niks toegegeven. De remise uitslag verdrong Willem naar plaats 3. Met Joop de Graaf op zijn hielen die Jan Sloot versloeg zal in de laatste ronde met 4 personen dienen te worden geschoven om 3 posities. Nu nog de loting afwachten.

In groep B kan wel van een sensationele ontwikkeling worden gesproken. Koploper Marten Zijlstra wist met een fraaie remise tegen kanshebber Sipke Doller laatstgenoemde uit de top 3 te drukken in de A groep. In de wandelgangen werd verondersteld dat wellicht nog meer resultaat haalbaar was geweest. Sipke is nog niet kansloos maar zal in de laatste ronde alle zeilen bij dienen te zetten.

Harm Terpstra de achtervolger hier moet zijn geheugen een beetje opfrissen misschien.

In de partij tegen gedoodverfd kampioen en clubgenoot Douwe Edelenbos liep hij een schijf achterstand op in een opening die ook in het zomertoernooi in 2019 op dezelfde wijze tot stand kwam. Een brikje achterstand tegen Douwe betekent in 95 % verlies van de partij.

Jorn Kruit die de afgelopen seizoenen zijn leerstoel heeft gehad bij damclub TTS en damclub Oerterp greep zijn laatste kans om iets te betekenen in de eindstand.  In een boeiend gevecht werd Jan Peters de ervaren speler van Bolsward Workum en BEGB opgerold in een meerderheidseindspel.  Een uitstekend resultaat van Jorn en hij staat nu op plaats 3 in groep B.

Een man die ook al weken in een positieve flow zit gaat in groep B nog de nodige onrust veroorzaken. Johan Tuenter de man uit Winschoten ging onvervaard de strijd aan met zijn tegenstander Oege Dijkstra die maar liefst 400 meer ratingpunten in zijn bezit heeft.

Oege kreeg maar geen vat op het spel van Johan en de behaalde remise is een zeer verdiende beloning.  Ook de loting in de slotronde kan hier nog de nodige verandering in de stand veroorzaken.

Resumerend zullen in roep B en C 4 personen moeten strijden in de slotronde voor 3 posities.

In de hoofdgroep kan de toernooiwinst koploper Douwe Edelenbos bijna niet meer ontgaan. Voor de andere 2 plekken komen nog drie personen in aanmerking.

Tjipke Smedinga die door zijn winstpartij tegen Anne Dekker naar plaats 2 is geslopen en

de meeste sterke tegenstanders heeft ontmoet kan theoretisch zijn positie consolideren.

Plaats 3 kan nog zeer interessant worden.

Huidige bezetter Oege Dijkstra is veroordeeld zijn uitgestelde partij tegen Henk Jonker uit te komen.  De uitslag van deze pot zal voor nummer 4 Sipke Doller bepalend worden of hij de top 3 gaat halen.

Henk die zonder klassementstelling kan meedoen zal zich zoals meestal tot het uiterste

inspannen om een goed resultaat te behalen.

 

Ook deze ronde waren er via internet weer een aantal partijen semi live te bewonderen zoals uit de bijgaande foto’s blijkt.

Dammen via telefoon of tablet is dat de toekomst?

Gaat deze wijze van registreren  van een partij het gebruikelijke damboekje vervangen.  Zou zo maar eens kunnen gebeuren.

 

Alle uitslagen op een rijtje.

Rika van Leeuwen     -  Siep Altena         0-2

Luitzen vd Heide     -  Dummy               1-1

Jan Sloot            -  Joop de Graaf       0-2

Sjouke Zijlstra      -  Gerard Weinans      2-0

Klaas Veldstra       -  Karel de Bruin      1-1

WIllem Lep           -  Klaas Mondria       1-1

Geert Rozenberg      -  Sietse Jonker       0-2

Harm terpstra        -  Douwe Edelenbos     0-2

Sipke Doller         -  Marten Zijlstra     1-1

Anne Dekker          -  Tjipke Smedinga     0-2

Pieter Dijkstra      -  Gerrit Terpstra     1-1

Johan Tuenter        -  Oege Dijkstra       1-1

Wim Riddersma        -  Martie Boersbroek   1-1

Klaas Herder         -  John Folkers        2-0

Jorn Kruit           -  Jan Peters          2-0

 

Tussen-klassementen

A

1   Douwe Edelenbos           1.342

2   Tjipke Smedinga           1.281

3   Oege Dijkstra             1.271

4   Sipke Doller              1.260

5   Gerrit Terpstra           1.239

 

B

1  Marten Zijlstra            1.140

2  Harm Terpstra              1.077

3  Jorn Kruit                 1.076

4  Johan Tuenter              1.074

5  Klaas Herder               1.011


C

1  Klaas Mondria              1.070

2  Sjouke Zijlstra            0.919

3  Willem Lep                 0.917

4  Joop de Graaf              0.891

 

Privacystatement

Praktische linken

Jeugd Sneldamtoernooien
Actuele linken:WIT SPEELT EN WINT

In 2005 gespeelde FK-partij tussen Erwin Heslinga en Katrinus Posthumus. De stand stond iets anders en een stukje voller.

FB-pagina