Provinciale Friese Dambond
  opgericht 7-1-1928                                                                  www.pfdb.nl

P.F.D.B. - Nieuws januari 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Persconferentie Aanval WR Kloksimultaan

Sportstad Heerenveen

 

Op donderdag 16 januari 2020 werd in Sportstad Heerenveen een persconferentie belegd en werden handtekeningen gezet onder een contract inzake de aanval op het wereldrecord kloksimultaan door Johan Teake Dekker op 25 april a.s.

Op de foto zet Johan Teake Dekker zijn handtekening. Naast hem zit oud-kaatser

Rinse Bleeker, directeur van Sportstad Heerenveen.

 

 

Foto: Sietse Nagel.

 

Redactie: Sietse Nagel                                                          

 

 

Activiteiten  in  januari

 

- Zaterdag   25 jan. > FK Rapid Twijzelerheide 10.00 uur

 

Agenda Jeugdtoernooien 2019-2020

 

Regio-Cup

5: Hijken       25 januari

6: Dedemsvaart  14 maart ???

 

Jeugd-sneldamtoernooien van half 7 tot 8 uur 's avonds:

- woensdag 29 januari  > Ureterp

- dinsdag  10 maart    > Rinsumageest

 

Jeugd Sneldamkampioenschap van Friesland

- zaterdag  8 februari > Aldeboarn

 

Jeugd Damkampioenschap van Friesland

- zaterdag 28 maart    > Rinsumageest voorrondes

- zaterdag 11 april    > Rinsumageest finales

17-01-2020:  FK Sneldammen alle jeugdcategorieën in Aldeboarn

 

 

 

door Durk Smidstra


 

Beste damvrienden en vrienden van de media, 


Op zaterdag 8 februari 2020 organiseert damclub Ontspanning uit Aldeboarn het Fries Kampioenschap sneldammen voor alle jeugdcategorieën (Junioren, Aspiranten, Pupillen en Welpen). In het kloppend dam-hart van Friesland zijn alle jeugddammers van harte welkom om deel te nemen aan de editie van 2020.

De editie van dit jaar zal net als vorig jaar plaatsvinden in de Post.
Het gebouw van de Post staat aan het centrale plein in Aldeboarn, aan het Doelhof nummer 3. Aanvang van het toernooi zal zijn om 13:30 uur.
We hopen met dit tijdstip ook jeugddammers tegemoet te komen die 's morgens eerst bijv. een andere sport beoefenen. 

In de  flyer  voor dit Fries Kampioenschap met daarin alle benodigde informatie.

Deelnemende jeugd is (uiteraard) niet verplicht om lid te zijn van de PFDB.
Iedereen is dus vrij om aan dit Fries Kampioenschap deel te nemen.
Mochten jeugdleden zich echter plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap (NK) dan dienen de betreffende jeugdleden voor dit NK (uiteraard)
wel lid te zijn van de KNDB.

Opgave graag bij voorkeur bij Amarins Goerres en niet bij ondergetekende.


Met vriendelijke groet namens de organisatie:

Durk Smidstra (jeugdleider damclub Ontspanning).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persconferentie WR Kloksimultaan

 

Zaalshot met Iepie Poejes-Koopman en Hendrik Veenstra.

 

Foto: SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Teake Dekker en Rinse Bleeker, directeur Sportstad Heerenveen.

 

 

Foto: SAN

17-01-2020:  Persconferentie Aanval WR Kloksimultaan druk bezocht

 

 

Het was al jaren een grote wens om ooit een aanval op het wereldrecord kloksimultaan te mogen doen, aldus Johan Teake Dekker uit Gorredijk tijdens de uitgeschreven persconferentie in het sportbreakcafé van Sportstad Heerenveen.

Hij ziet die wens, als alles goed gaat, op zaterdag 25 april werkelijkheid worden.

Of Dekker, die in zijn vrije tijd rugby'er is, het record,dat nu op naam staat van Alexander Georgiev, zal gaan verbreken is de grote vraag, want hij heeft slechts 4 seconden per zet  tegen 46 tegenspelers met een gemiddelde rating van ongeveer 1100, tegen wie hij een score moet halen van 70%.

Dekker denkt dat het kan, omdat hij van nature snel door heeft in standen, waar het om draait. Het zijn flitsen en in feite is elke zet een flitsmoment.

In de voorbereiding en tijdens de sessie zal Dekker worden bijgestaan door secondant Gabriël Heerema, één van de beste dammers van Friesland.

Het treft dat Dekker bekend is bij Sportstad Heerenveen, zodat er geen betere plek denkbaar is voor het evenement. De zaal bevindt zich tussen het Abe Lenstra-stadion en de Epke Zonderland Turnhal in.

 

Er kwamen diverse vragen uit de zaal, van professionals, maar ook van een aantal belangstellenden. Dekker beantwoordde ze geduldig. Ook directeur Rinse Bleeker van Sportstad Heerenveen kwam aan het woord. Hij gaf aan welke betekenis de recordpoging heeft voor Sportstad Heerenveen. Bij de meeste sporten draait het om kracht of snelheid, maar bij deze poging gaat het om het halen van een percentage.

Albert van Keimpema wees op de banners in de zaal, waarop alleen een aantal lichamelijke sporten stonden. Hij vroeg zich af of Sportstad Heerenveen in het kader van het fitte brein niet ook structureel iets moet gaan doen aan sporten als dammen, schaken en bridgen, omdat de hersenen in de sport ook van groot belang zijn.

Bleeker gaf hierop een tactisch antwoord. Het zal geen speerpunt worden, maar dan moet er meer gedacht worden aan indidentele evenementen.

 

Op de vraag of  hij gaat trainen antwoordde Dekker dat hij dat zeker zal doen, maar dan in de vorm van oefensessies. De conditie is er wel. Voor hem is het van belang om niet te focussen, want dat werkt bij hem averechts.

Na nog wat vragen over rondjeslopen of kriskras-bewegingen, wie zijn tegenstanders zullen zijn, kleding en schoeisel werd de bijeenkomst afgerond.

 

In de zaal waren o.a. de voorzitter van de KNDB, Frans de Jonge, die een dag eerder al bij het schooldammen in Ureterp was gesignaleerd, Dekker's echtgenote, vader, moeder, schoonmoeder, schoonzussen, clubgenoten, andere damkennissen,, collega's, wildvreemden, maar ook IJsbrand Haven, die ervaring heeft met kloksimultaans in de Noordoostpolder.

Hendrik Veenstra was er evenveens. Hij zal helpen met de technische weergave. Iemand anders regelt een website, die binnenkort in de lucht komt.

13-01-2020:  Aanval op Wereldrecord Kloksimultaan door Johan Teake Dekker

 

 

Op zaterdag 25 april 2020 zal Johan Teake Dekker uit Gorredijk een aanval doen op

het wereldrecord Kloksimultaan tegen 46 tegenspelers.

In vijf uren tijd zal hij een score moeten behalen van 70%.

Plaats van handeling: Sportstad Heerenveen.

 

Het zal de eerste poging zijn in Friesland. Eerder zijn er wel pogingen geweest in het PFDB-gebied, namelijk in Emmeloord.

 

Johan Teake Dekker is meervoudig rapidkampioen van Friesland en recent nog werd hij net als in 2014 winnaar van het Open Nieuwjaars Sneldamgala 2020 in Huizum / Goutum. En dat waren niet de enige successen in zijn damcarrière.

 

Op donderdag 16 januari is er in één van de ruimtes van Sportstad Heerenveen een

persconferentie, die begint om 17.30 uur.

 

Laten we Johan Teake steunen in zijn poging.

Misschien kan het FK Sneldammen op dezelfde datum nog verhuizen naar een ander moment op de kalender.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooldamkampioenschap van Friesland

 

Op woensdag 15 januari 2020 werd in MFC De Wier te Ureterp het schooldamkampioenschap van Friesland georganiseerd.

 

Op de foto het welpenteam van SWS Leister Igge uit Opeinde dat 3e werd.

 

 

Foto: Joop de Vries.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFDB Schooldammen te Ureterp

 

Op woensdag 15 januari 2020 werd in MFC De Wier te Ureterp het schooldamkampioenschap van Friesland georganiseerd.

 

Op de foto het welpenteam van GBS Eben Haëzer Ureterp.

 

 

Foto: Joop de Vries.

16-01-2020:  FK Damkampioenschap voor basisscholen 2020

 

door Joop de Vries

In MFC De Wier te Ureterp werd op 15 januari de wedstrijden voor viertallen van basisscholen gehouden op het Damkampioenschap van Fryslan 2020 voor welpen en pupillen.

Onder een goede belangstelling werd er enthousiast gespeeld. Bij de welpen waren

7 teams en bij de pupillen 11 teams. Opvallend is dat er de laatste jaren een teruggang is van teams.

 

Dit komt omdat er minder scholen zijn, verschillende basischolen gefuseerd zijn en de belangstelling voor dammen afneemt.

Wel wordt er gedamd op scholen waar veelal ouders de kinderen damles geven.

Op plaatsen als Aldeboarn ( met twee scholen aanwezig), Rinsumageast en Oerterp zijn enthousiaste ouders die dit regelen samen met de plaatselijke damclub.

 

Bij de welpen was de school uit Oerterp veruit de sterkste en won alle 5 partijen.

Met 10 punten waren zij de terechte kampioen.

Op de 2e plaats eindigde De Tarissing 1 uit Rinsumageast met 8 punten.

De Leister Igge uit Opeinde kwam met 6 punten op de 3e plaats.

 

Bij de pupillen was een verrassende kampioen.

School De Finne uit Aldeboarn won ook alle 5 partijen en werd ongeslagen kampioen. Vorig jaar was hetzelfde team kampioen bij de welpen.

 

Drie scholen behaalden 7 punten en via het zwitserse systeem werd De Tarissing 1 2e en De Lytste Terp 1 uit Minertsga 3e. Maar liefst 3 teams van De Lytse Terp damden bij de pupillen!

 

Er werd afscheid genomen van Joop de Vries die 10 jaar de organisatie met Harry Mennema heeft gedaan. Het was een leuke dammiddag.

 

Bedankt Joop !!!

15-01-2020:  Nationale Damcompetitie -  ronde 8

 

 

Op zaterdag 18 januari 2020 wordt ronde 8 verspeeld van de Nationale Damcompetitie.

Dit gebeurt op diverse locaties in het land. Het eerstgenoemde clubteam speelt thuis.

 

Heerenveen-3 is uit de competitie gehaald. Dit heeft gevolgen. De club moet een boete betalen en de nog te spelen wedstrijden worden verloren verklaard. Bij gelijk eindigen kunnen de bordpunten niet meer van dienst zijn.

 

In de 1e klasse A vindt de derby plaats tussen Oerterp/Drachten en Dokkum.

Ook in de 2e klasse A een streekduel > Huizum-2 - BEGB Britsum.

 

 

Hoofdklasse A  KNDB  -  ronde 8  -  zaterdag 18 januari 2020

DES Lunteren                - Harderwijk                -

DCH Heerenveen              - O2O-2 Amsterdam           -

DV VBI Huissen-2            - Nijverdal                 -

Het Noorden Groningen       - ADG Amersfoort            -

Hijken DTC-2                - Damcombinatie Fryslân-1   -  

Huizum-1 Leeuwarden/Goutum  - DIOS Achterhoek           -

 

1e klasse A

BDV Borne                   - MTB Hoogeveen-2           -

Oerterp / Drachten          - Dokkum                    -

Eye-t Webdesign Wapenveld   - Lelystad                  -

EDC Enschede                - Roden/Leek                -

Hijken DTC-3                - Damcombinatie Fryslân-2   -

Witte van Moort-2           - Damkring Emmeloord        -

 

2e klasse A

DCH Heerenveen-2            - De Vechtstreek Oosterveen -

Het Noorden-2 Groningen     - Troch Tinken Sterk Surh.  -

Prov. Gronings Tiental      - Winschoten                -

Huizum-2 Leeuwarden/Goutum  - Bez. Eer Gij Beg. Britsum -

15-01-2020:  NK Dammen 2020 in Kraggenburg

 

 

Van de KNDB-site

 

De organisatie van het NK 2020 is in handen van Stichting Aanzet.
Deze stichting heeft het NK in het verleden al diverse malen georganiseerd.


De volgende spelers hebben zich reeds geplaatst via het NK 2019:
Alexander Baljakin, Jan Groenendijk en Wouter Sipma. Martijn van IJzendoorn heeft de keuzeplaats gekregen.


De demonstraties worden iedere dag verzorgd door Paul Oudshoorn.
Rond het toernooi zullen tal van nevenactiviteiten georganiseerd worden.

Het toernooi zal worden gehouden van vrijdag 10 april tot en met zaterdag 18 april 2020.


De speellocatie en ook verblijf van de spelers:
Hotel van Saaze
Dam 16
8317 AV Kraggenburg
Telefoon: 0527 25 23 53
www.hotelvansaaze.nl

14-01-2020:  5e Steenwijker Damdag

 

 

Op Zaterdag 14 maart 2020 is voor de 5x keer de Steenwijker damdag !

 

Net als vorig jaar begint het toernooi om 10.00 uur, aanwezig zijn om 9.45 uur.

Inleggeld bedraagt  €  6,00

Er word 7 rondes Zwitsers gespeelt met een speeltijd van 25 minuten per persoon.

 

Prijzenbestaan weer uit mooie vleespakketjes, die speciaal voor deze dag vervaardigd worden door onze eigen keurslager te Thij.

 

Opgave kan bij : John Folkers  johnfolkers@hotmail.nl of een whatsappje op 0640142568

 

Alle rondes worden door loting bepaald.

 

Locatie is:  D e   Z u i d w e s t e r

                   Gasthuislaan 84

                   8331 MZ Steenwijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sibbele Reekers Damtoernooi

 

Op zaterdag 11 januari 2020 werd in MFC De Driuwpôlle te Woudsend het jaarlijkse eendagstoernooi georganiseerd door damclub Eensgezindheid..

De groepswinnaars moesten in een knock-out-finale uitmaken wie het toernooi zou winnen. Douwe Edelenbos leek de grootste kanshebber, maar Thomas Kuipers werd de verrassende winnaar. En dat nadat hij in ochtendronde 1 had verloren.

 

Op de foto zien we Thomas met de blinkende Ybema-beker. Links van hem staan Johan Haag en Douwe Edelenbos. Ter rechterzijde staan Gerrit Reitsma, Sjouke Reekers en Pier Akkerman.

 

Foto: SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

63e Sibbele Reekers Damtoernooi

 

Groep E - Heddy Andringa - Pier Akkerman.

Jphan Haag - Jan Kramer

Auke Bootsma - Egge Reinsma

 

Foto: SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63e Sibbele Reekers Damtoernooi

 

Thomas Kuipers (r.) neemt de Ybema-beker in ontvangst uit handen van

Jan Kramer (l.) van de organisatie.

 

Foto: SAN

12-01-2020:  Thomas Kuipers winnaar 63e Sibbele Reekers Damtoernooi

 

 

Het toernooi in MFC De Driuwpôlle werd geopend door de mooie woorden van penningmeester Nico v/d Werf van damclub Eensgezindheid uit Woudsend. De nodige humor kwam hier aan te pas.

Thomas Kuipers verkondigde dat zijn dag al niet meer stuk kon.

Helaas ging zijn partij tegen Sietse Nagel in ronde 1 wel snel naar verlies. Maar dit was een wakkerschudpartij. Hierna leefde hij helemaal op en werd groepswinnaar.

 

Hij ging verlvolgens los in de nacompetitie met versneld tempo tegen de andere groepswinnaars. Eerst versloeg hij clubgenoot Gerrit Reitsma met een onschuldige combinatie, die achteraf helemaal niet verliezend was voor Reitsma. Sterker nog, misschien had Reitsma wel een schijf voor gekomen.

Intussen versloeg kanshebber Douwe Edelenbos Sjouke Reekers.

Omdat het een knock-out kwestie was, moesten in de grote finale Edelenbos en Kuipers tegen elkaar. In de Facebook-groep 'PFDB-Dammen' is hiervan een filmfragment te zien en ook een aantal toernooifoto's.

 

Er was een positief aantal deelnemers van 22. Dit was zo constateerde de organisatie bij monde van Nico van der Werf een stijging van tien procent ten opzichte van 2019.

 

Groep A  1e Douwe Edelenbos 2e  Jacob de Vries   

Groep B  1e Thomas Kuipers  2e  Kerst Hoekstra

Groep C  1e Gerrit Reitsma  2e  Ids Bruinsma en Joh.v/d Goot

Groep D  1e Sjouke Reekers  2e  Jan Terpstra 

Groep E  1e Pier Akkerman   2e  Auke Bootsma

Groep F  1e Johan Haag      2e  Jan Kramer

 

Finale Ronde ( elk vijf minuten op klok )

Douwe Edelenbos - Sjouke Reekers     2-0

Thomas Kuipers  - Gerrit Reitsma     2-0

 

Finale ( vijf minuten op klok )

Douwe Edelenbos - Thomas Kuipers     0-2

 

 

Het was weer een geslaagd toernooi, mede door deelname van de niet winnaars
( Tjalling v/d Bosch, Marcel de Vries, Aise Plantinga, Sietse Nagel, Meinze Feenstra, Siep Altena, Jan Peters, Heddy Andringa en Egge Reinsma ), aldus het organisatiecomité, dat behalve Jan Kramer en Nico van der Werf bestond uit Onno Reekers.

 

Behalve de Ybema-wisseltrofee en een geldprijs voor de kampioen ontvingen alle nummers 1 en 2  vleesprijzen.

10-01-2020:  Fries Kampioenschap voor viertallen van het basisonderwijs

 

door Harry Mennema.


Op woensdag 15 januari wordt in MFC “de Wier” gestreden om het Fries Kampioenschap voor viertallen van het basisonderwijs. Aanvang 14.30 uur.

Er wordt gestreden in de categorie welpen (dit zijn leerlingen uit groep 5 en 6)  en de categorie pupillen. (dit zijn leerlingen uit groep 7 en 8).

Naast de Friese titels kunnen ook een heel groot aantal teams zich plaatsen voor de Halve Finale van Nederland op zaterdag 18 april.

Publiek is natuurlijk van harte welkom bij dit Fries Kampioeschap.

Er hebben zich totaal 20 teams van 8 verschillende scholen uit heel Friesland aangemeld voor dit Kampioenschap.

 

De volgende scholen hebben zich aangemeld voor dit Friese Kampioenschap met daarachter vermeld het aantal teams in de betreffende categorie:

 


                                            7/8      5/6

 

1. OBS De Romte        Dronrijp              2    -
2. CBS De Finne        Aldeboarn             1    -
3. CBS De Tarrissing   Rinsumageest          1    -   3

4. SWS De Leister Igge Opeinde                    -   1

5. GBS Eben Haëzer     Ureterp               2    -   1

6. OBS De Lytse Terp   Minnerstga            3    -   1

7. OBS De Boarne       Aldeboarn             2    -   1
8. De Trieme           Sintjohannesga        1    -   1

 

                                            12    -   8

09-01-2020:  PFDB-beker uitslagen ronde 2 + loting ronde 3

 

 

door Sjoerd Huitema, competitieleider PFDB-beker

 

 

Geachte damvrienden,

 

De uitslagen van de tweede ronde van de P.F.D.B.-bekerwedstrijden voor viertallen waren :

 

Ma 09-12 T.O.G. Wolvega 1 (1e kl.) - Huizum 2 (Erekl.)   1-7

Di  10-12 D.C.H. Heerenveen 2 (1e kl.) - Emmeloord 1 (Erekl.)  4-4

Di  10-12 Damcombinatie Fryslân 2 (Hoofdkl.) - S.D.C Sneek 1 (Erekl.) 4-4

Wo 11-12 Oerterp-Drachten 1 (Erekl.) - .D.C.H. Heerenveen 1 (Erekl.) 5-3

Do 1 2-12 Huizum 1 (Erekl.) - Huizum 3 (1e kl.)    7-1

Do  12-12 Damcombinatie Fryslân 1 (Erekl.) - Oerterp-Drachten 2 (Hoofdkl.) 8-0

Wo 18-12 Oudega 1 (1e kl.) - Rinsumageest 2 (2e kl.)   7-1

 

De onderstreepte teams gaan door naar de volgende ronde

 

De wedstrijd Bolsward Workum Combinatie 1 (Erekl.) - Rinsumageest 1 (1e kl.)

zal vrijdag 10 januari  2020 worden gespeeld.

 

De loting voor de derde ronde van de P.F.D.B.-bekerwedstrijden voor viertallen gaf het volgende resultaat:

 

Di   21-01 D.C.H. Heerenveen 2 (1e kl.) - Damcombinatie Fryslân 2 (Hoofdkl.)

Wo 22-01 Oerterp-Drachten 1 (Erekl.) - Damcombinatie Fryslân 1 (Erekl.)

Do  23-01 Huizum 2 (Erekl.) - Oudega 1 (1e kl.)

Do  23-01 Huizum 1 (Erekl.) - winnaar Bolsward Workum Combinatie 1 (Erekl.) en Rinsumageest 1 (1e kl.)

07-01-2020:  63 x Sibbele Reekers DAMTOERNOOI WOUDSEND

 

                     Geef je nu op !

 

Te houden op zaterdag 11 januari 2020

aanvang 10.00 uur in M.F.C. 'de Driuwpôlle

Lynbaan 15, te Woudsend

 

Geachte damvrienden,

 

Hierbij nodigen wij alle damliefhebbers uit voor het jaarlijkse Sibbele Reekers damtoernooi op de tweede zaterdag van het nieuwe jaar , 11 januari 2020.

Dit damtoernooi wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de

Rabobank Zuidwest Friesland Mentis Media te Tjerkgaast.

Deelnemers spelen in groepen van 4 en worden ingedeeld op sterkte

Het speltempo is 50 minuten per speler per partij, hierna moet de partij uit zijn.

Notatie is niet verplicht.

 

Sportiviteitseis: niet doorspelen in een duidelijke remise stelling.

Bij gelijk eindigen in de groepen, beslist eerst de onderlinge partij, dan indien nodig, een sneldampartij met elk 5 minuten bedenktijd, daarna zo nodig loting.

De toernooi organisatie beslist bij eventuele calamiteiten.

De groepswinnaars ( A,B,C,D) spelen om toernooizege.

De toernooi winnaar ontvangt € 100,00 en de Ybema wisselbeker.

De groepswinnaar ontvangt een dikke rollade.

De nummers 2 van de groep ontvangen een droge worst

 

Inleg: € 5,00 per persoon inclusief een gratis kop koffie/ thee.

 

Aanmelding graag zo spoedig mogelijk, uiterlijk donderdagavond 9 januari voor 19.00 uur, graag per mail en anders per telefoon bij:

Onno Reekers email o.reekers@ziggo.nl of per telefoon 06-12164972

Jan Kramer email janenrixt12@gmail.com of per telefoon 06-41615067

onder vermelding van voornaam, achternaam telefoonnummer en woonplaats en email (en de rating).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale Competitie - ronde 7

 

Namens de koploper 2e klasse B Harderwijk-2 won Auke Steensma van
Jan Fokkink van DIOS/IJsselstreek CT.

Auke Steensma (links) was in 1963 damkampioen van Friesland voor mannen als
Pieter Bergsma, Roel Bergsma, Oebele Hoekstra, Menno Bandstra, Jan van Leijen, Jaap Stenekes, Anton Schotanus, Oene Visser, Thijs Mulder, Sijbrand Haven
en Herman de Hoop.

 

Foto: SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale Damcompetitie - ronde 7

 

Op zaterdag 4 januari 2020 was de Nationale Damcompetitie voor clubtientallen.

Op de foto zien we winnaar Waylon Poot (Huizum-1) tegen Jan Hendrik Kok (Harderwijk).

 

 

Foto: SAN

01-01-2020:  Nationale Damcompetitie  -  ronde 7

 

*** Mooie lokcombi van Boersbroek van Heerenveen-1  -  zie Toernooibase ***

 

 

Op zaterdag 4 januari 2020 is ronde 7 van de Nationale Damcompetitie voor clubtientallen.  Op diverse plaatsen is het in zaaltjes in buurthuizen, dorpshuizen, cafés, kerkgebouwen, speeltuinverenigingen, postduivenverenigingen enz. tussen 12.00 en 17.00 uur op een fluistering na plotseling doodstil.

In het onderstaande schema speelt het eerstgenoemde clubteam thuis.

 

Wedstrijd 2e klasse A    De Vechtstreek Oosterveen - Heerenveen-3 niet gespeeld.

Huizum-2 blijft ondanks vrije ronde koploper.

 

 

Hoofdklasse A   KNDB

Harderwijk                - Huizum-1 Leeuwarden        11-9

DIOS Achterhoek           - Hijken DTC-2               12-8

Damcombinatie Fryslân-1   - Het Noorden-1 Groningen    13-7

ADG Amersfoort            - DV VBI Huissen-2           9-11

Nijverdal                 - DCH Heerenveen-1           9-11

O2O-2 Amsterdam           - DES Lunteren               3-17

 

1e klasse A   KNDB

MTB Hoogeveen-2           - Witte van Moort-2          8-12

Damkring Emmeloord        - Hijken DTC-3               10-10

Damcombinatie Fryslân-2   - EDC Enschede               13-7

Roden/Leek                - Eye-t Webdesign Wapenveld  12-8

Lelystad                  - Oerterp / Drachten-1       8-12

Dokkum                    - BDV Borne                  10-10

 

2e klasse A   KNDB

Bez.Eer Gij Beg.Britsum   - Prov.Gron.Tiental Delfzijl 10-10

Winschoten                - Het Noorden-2 Groningen    9-11

Troch Tinken Sterk Surh.v.- DCH Heerenveen-2           8-12

De Vechtstreek Oosterveen - DCH Heerenveen-3           -

MTB Hoogeveen-3           - Warffum                    10-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekker wint Open Nieuwjaars Sneldamgala 2020

 

Op donderdagavond  2 januari 2020 werd in het Goutumer Dorpshuis 'Ien en Mien'

het zoveelste Open Nieuwjaars Sneldamgala gehouden met diverse damsterren in drie categorieën. Johan Teake Dekker won het toernooi voor het eerst in zijn leven.

Op de foto v.l.n.r.:  nummer 2 Oege Dijkstra, nummer 1 Johan Teake Dekker en nummer 3 Jan van Dijk.

 

 

Foto: SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open Nieuwjaars Sneldamgala 2020

 

Top 3 categorie B:  1. Piet Leijenaar, 3. Kerst Hoekstra en 2. Henk Jonker.

 

 

Foto: SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open Nieuwjaars Sneldamgala 2020

 

Top 3 categorie C:  3. Wim Riddersma, 1. Gauke Dirk Nijholt en 2. Henk Veldhorst.

 

 

Foto: SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open Nieuwjaars Sneldamgala 2020

 

Tjalling Oegema - Bram Scholma

Theo Wolthers - Gepke Koopman

 

Foto: SAN

03-01-2020:  Johan Teake Dekker wint Open Nieuwjaars Sneldamgala 2020

 

 

Eindstand Open Nieuwjaars Sneldamgala 2020

 

Het Open Nieuwjaars Sneldamgala 2020 op donderdagavond 2 januari in het clublokaal van Damclub Huizum in dorpshuis 'Ien en Mien' te Goutum was met 46 deelnemers uit alle hoeken van Friesland en zelfs Groningen weer een prachtig toernooi.
Er werden 7 ronden volgens het Zwitsers systeem gespeeld met voor elke speler 10 minuten op de wedstrijdklok.

 

Even na elven kon overgegaan worden tot de prijsuitreiking en de kleine verloting.

Een anonieme gulle gever zorgde ervoor dat de geldprijzen iets omhoog konden in de drie categorieën.

 

Dit nieuwe jaar ontvingen de twee laatstgeëindigden een chocoladeletter D. Deze poedelprijzen waren voor Eelke Steringa en Joop de Graaf.

 

Hierna volgde de echte prijsuitreiking.

 

Johan Teake Dekker uit Gorredijk meldde trots op Facebook dat hij voor het eerst het Open Nieuwjaars Sneldamgala op zijn naam had geschreven. Echter op 2 januari 2014 was hij ook al winnaar. Hij won nu door 5 maal te winnen en door tweemaal remise te spelen. Oege Dijkstra (Leeuwarden) verrastte met de 2e plaats en 11 punten, nipt voor Jan van Dijk (Ureterps), die ook 11 punten haalde.

Hierna kwam nog een aantal spelers, die het beter deden dan verwacht.

De B-spelers wisten te infiltreren in het A-categoriegebied.

 

De beste B-speler was Piet Leijenaar (Leeuwarden) met de 6e  plaats en 10 punten.

Henk Jonker (Oudega S.) werd 2e met 9 punten en Kerst Hoekstra (Sneek) werd 3e met eveneens 9 punten.

 

In categorie C kwam Gauke Dirk Nijholt (Leeuwarden) als beste uit de bus met de 25e plaats en 7 punten.

Henk Veldhorst werd 2e met de 27e plaats en 7 punten en Wim Riddersma 3e met de 28e plaats en 6 punten.

 

De weerstandspunten maken het verschil bij evenveel wedstrijdpunten.

 

 

Cat. A - Algemeen klassement

1. Johan Teake Dekker,  Gorredijk           7-12    63

2. Oege Dijkstra, Leeuwarden                7-11    62

3. Jan van Dijk, Ureterp                    7-11    61

 

Cat. B

1. Piet Leijenaar, Leeuwarden               7-10    53

2. Henk Jonker, Oudega Sm.                  7- 9    53

3. Kerst Hoekstra, Sneek                    7- 9    49

 

Cat. C

1. Gauke Dirk Nijholt, Leeuwarden           7- 7    50

2. Henk Veldhorst, Leeuwarden               7- 7    44

3. Wim Riddersma, Drachten                  7- 6    50

 

 

Het eerste door Gepke Koopman getrokken lotnummer viel op plaats 46. Joop de Graaf won hiermee de Nagel-kaas, een Edammer.

Het tweede lotnummer was plaats 25. Gauke  Dirk Nijholt won een pakketje triplebier.

Het derde lotnummer was 34. Lolke Huitema won hiermee een wokpan met een paar gratis plasticlepels.

Hierna volgde de nazit in het grandcafé van 'Ien en Mien'. Het bleef nog lang gezellig.

21-12-2019:  Open Nieuwjaars Sneldamgala op 2 januari 2020
 

                       Al 41 deelnemers   > GEEF JE NU OP !!!  > halen we er 50 ?

 

Deelnemers

 

Op donderdag-avond    2  januari  2020   in de Kerstvakantie is het weer zover.

Dan is het Open Nieuwjaars Sneldamgala, de spetterende start van het nieuwe jaar, het individuele sneldamtoernooi voor iedere dammer.

 

Locatie:  Dorpshuis 'Ien en Mien', Buorren 13a te Goutum.

                (Parkeerterrein achter de dorpskerk)

 

Er zullen 7 ronden volgens het Zwitsers systeem worden gespeeld, waarbij een computerprogramma de paring per ronde verzorgt vanaf ronde 2.

Het speeltempo is 10 minuten per speler per partij.

 

De aanvang is om 20.00 uur (8 uur) en het slot is ca. om 23.20 uur.

 

In 3 categorieën zijn 3 geldprijzen te winnen.

Ook is de plek in de eindstand een gratis lotnummer.

Hiermee is o.a. de Nagel-kaas te winnen, een Edammer.

 

De inleg is dit jaar 5 euro. Jeugdspelers tot 16 jaar zijn hiervan vrijgesteld.

 

Wacht niet te lang, geef je nu op bij Sietse Nagel > sanagel@planet.nl

Of met een berichtje via mobiel nummer 06 33708991.

 

De voorlopige deelnemerslijst komt op deze site en die van Damclub Huizum te staan via een link.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldehove-vierkamp Leeuwarden

3e ronde in de serre van Café Wouters.

 

Martin Dolfing - Leopold Sekongo

Nick de la Fonteyne - Jan Adema

 

 

Foto: SAN

29-12-2019:  Sekongo en Dolfing beide 5 punten in Oldehove-vierkamp

 

 

In de derde en laatste partij van de Oldehove-vierkamp in Café Wouters te Leeuwarden speelden Nick de la Fonteyne remise. Erwin Heslinga laat op Toernooibase zien hoe Nick in het eindstuk van de partij nog mooi had kunnen winnen.

De partij tussen Martin Dolfing en Leopold Sekongo was eerder al in remise geëindigd.

Dolfing en Sekongo kwamen beide uit op 5 punten en er kon derhalve niet een winnaar worden aangewezen. Adema en De la Fonteyne behaalden 1 punt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FK Sneldammen voor clubviertallen

 

Op zaterdag 28 december 2019 werd in het Goutumer Dorpshuis 'Ien en Mien'

het Sneldamkampioenschap van Friesland voor clubteams gehouden.

Als winnaar kwam uit de bus Damcombinatie Fryslân-1 met  Taeke Kooistra, Gerlof Kolk, Hans Zondervan en Bastiaan Hollander.

De winnaars met de Harm Wiersma-Wisselbokaal.

 

Foto: SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FK Sneldammen clubteams 2019

Heerenveen-2 winnaar Categorie B

 

Martie Boersbroek, Wim van der Molen, Marten Zijlstra en Anne Dekker.

In hun handen een extraatje, die de individuele spelers van de kampioensteams ontvingen van de PFDB.

 

Foto: SAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FK Sneldammen clubteams 2019

Troch Tinken Sterk, Surhuisterveen, winnaar Categorie C

 

Jan Hoogsteen, Joop de Graaf, Rein van der Wal en Pieter Dijkstra.

 

Foto: SAN.

28-12-2019:  Damcombinatie Fryslân-1 Fries Kampioen Sneldammen

 

 

Op zaterdag 28 december 2019 is Damcombinatie Fryslân-1 sneldamkampioen van Friesland geworden door een score te behalen van 14 punten uit 8 ronden.

Alleen tegen Oerterp/Drachten-1 en tegen het sterk opererende Heerenveen-2 werd een gelijkspel behaald.

DCF-1 bestond uit Gerlof Kolk, Taeke Kooistra, Bastiaan Hollander en Hans Zondervan.

Het team met de hoogste gemiddelde rating Oerterp/Drachten-1 vergaloppeerde zich tegen Huizum-1, maar werd wel 2e, nipt voor Damcombinatie Fryslân-2.

Huizum-1 had wel aardig wat bordpunten, maar kwam qua weerstand tekort.

Oerterp/Drachten-1 en DCF-2 behaalden net als Huizum-1  12 punten.

 

Het beste team in Categorie B was Heerenveen-2 met 10 punten en de 5e plaats.

Huizum-2 werd hier 2e en Damcombinatie Fryslân-3 werd 3e in de B.

 

Troch Tinken Sterk Surhuisterveen greep in 2018 sneu naast een categorieprijs, maarnu nam het team sportieve wraak door de 1e prijs te winnen in categorie C met 8 punten en de 8e plek in het algemeen klassement. En dat nadat Ate Oosterhof door een ongeval moest worden vervangen door Jan Hoogsteen, die net even iets minder ratingpunten heeft.

Het buiten mededinging deelnemende Damkwartet, een gelegenheidsteam met Jan Huzen, Leopold Sekongo, Theo Wolthers en Engel Vrouwe, deed het bij vlagen uitstekend. Maar het was Lemmer dat officieel 2e werd en Twijzelerheide 3e in de C categorie.

 

Dank gaat uit naar de sponsors, de beheerder en vrijwillgers van dorpshuis 'Ien en Mien', Damclub Huizum, uiteraard de PFDB en iedereen, die heeft meegeholpen met het vlot laten verlopen van het toernooi en met materiaal. Damclub Twijzelerheide stelde materiaal beschikbaar, wat vanwege de gweldige deelname van 20 teams een welkome aanvulling was.

De toernooileiding was in handen van Sietse Nagel, die hiervoor een leuk presentje ontving. Het was een mooi festijn in de gymzaal van dorpshuis 'Ien en Mien'.

 

De prijzengeldsponsors waren:

 

> Vrijgevestigde Specialistiche GGZ Noord-Nederland

> Noble Forest Organisatie-Advies Sneek

> Agrarische Handelsonderneming Zondervan Britsum

> Initiatiefnemer/ondersteuner Harm Wiersma

> Anonieme persoonlijke sponsors

 

 

Eindstand:

 

 

Pl. Clubteam               Cat   AW  +  =  -   Pt   WP   SB

 

   1  Damc.Fryslan-1       A      8  6- 2- 0   14   77   48

   2  Oerterp/Drachten-1   A      8  5- 2- 1   12   84   45

   3  Damc.Fryslan-2       A      8  5- 2- 1   12   81   44

   4  Huizum-1             A      8  6- 0- 2   12   72   45

   5  Heerenveen-2         B      8  4- 2- 2   10   77   33

   6  Sneeker Damclub      A      8  4- 2- 2   10   71   40

   7  Huizum-2             B      8  5- 0- 3   10   60   40

   8  TTS Surhuisterveen   C      8  4- 0- 4    8   74   21

   9  Damc.Fryslan-3       B      8  3- 2- 3    8   68   33

  10  Damkwartet           C      8  3- 2- 3    8   68   32

  11  Heerenveen-1         A      8  4- 0- 4    8   66   34

  12  Dokkum/Rinsuma       B      8  3- 1- 4    7   63   26

  13  Oerterp/Drachten-2   B      8  3- 1- 4    7   62   30

  14  De Toer-1 Grou       B      8  3- 1- 4    7   54   24

  15  Lemmer               C      8  3- 1- 4    7   51   30

  16  Ontspanning          B      8  3- 0- 5    6   53   30

  17  Twijzelerheide       C      8  3- 0- 5    6   50   25

  18  De Toer-2 Grou       C      8  2- 1- 5    5   49   26

  19  Heerenveen-3         C      8  1- 1- 6    3   51   22

  20  Eensgezind.Woudsend  C      8  0- 0- 8    0   49   12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Oldehove-vierkamp Leeuwarden

 

Jan Adema - Martin Dolfing en initiator Harm Wiersma.

 

 

Foto: SAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Oldehove-vierkamp Leeuwarden

 

Leopold Sekongo - Nick de la Fonteyne.

 

 

Foto: SAN

 

24-12-2019: Oldehove-vierkamp op vrijdag 27 en zondag 29 december

 

http://www.vierkampen.nl

 

Op 27 december en afsluitend op 29 december wordt in Leeuwarden een unieke vierkamp gespeeld. De start is 27 december om 14.00 uur in de "Oldehove zaal" van het Oranjehotel aan de stationsweg. Gedurende de middag worden twee partijen gespeeld in versneld tempo. De volgende dag is een vrije ronde, omdat dan in het Dorpshuis van Goutum (Gemeente Leeuwarden) "Ien en Mien" het Fries kampioenschap viertallen gespeeld zal worden. Hieraan doen circa 20 teams mee en dit lijkt een traditie te gaan worden,omdat vorig jaar december bij de opening van de WK-match Roel Boomstra - Alexander Schwarzman een dergelijke clubcompetitie ook gehouden is in de Friese - toen nog Europese Culturele - hoofdstad.

 

Het in stand houden van leuke tradities is een belangrijke pijler om deze denksport op de rails te houden. Daarnaast is het van belang om met nieuwe initiatieven te komen. Deze vierkamp tussen twee topspelers en twee spelers van de damclubs in Leeuwarden is hier een voorbeeld van. De afsluitende ronde van deze 'Oldehove vierkamp' vindt plaats in de serre van Grand Café Wouters in Leeuwarden vrijwel naast het Oranjehotel. Aanvang om 11.00 uur.

In deze partij hebben de spelers iets meer bedenktijd.

De deelnemers zijn:

 

Martin Dolfing (GMI) uit Groningen. Topspeler van nationaal clubkampioen DC Hijken uit Drenthe, waar organisator Harm Wiersma ook voor speelt.

 

Leopold Sekongo (MI), voormalig kampioen van Ivoorkust en al twintig jaar woonachtig in Nederland komt uit voor Ereklasser "Dammers uit Oost"(Doetinchem).

 

Van damclub Huizum is Jan Adema van de partij. Rating 1237 en jarenlang een belangrijke steunpilaar van het Huizumer team, dat uitkomt in de hoogste regionen van de Nationale Hoofdklasse.

 

De jongste deelnemer is Nick de la Fonteyne van Damcombinatie Fryslân, die een fusie realiseerde met de Leeuwarder Damclub "De Oldehove". Nick heeft de laagste rating (1117), maar is een bekend rapid en sneldammer.Zo werd hij dit jaar Fries kampioen sneldammen.

 

Deze vierkamp krijgt mogelijk een vervolg. Niet alleen in Fryslân, maar ook verder in Nederland en indien mogelijk buiten onze landsgrenzen. Het is naar onze mening belangrijk om nieuwe initiatieven te ontplooien, waarbij een aanzet gegeven wordt om de beloningen in het dammen naar een hoger niveau te brengen.

 

Namens, Harm Wiersma en zijn team.

27-12-2019:  FK Sneldammen clubs > 20 teams !!!

 

Het Sneldamkampioenschap van Friesland 2019 zal worden gehouden op zaterdag

28 december a.s. vanaf 13.00 uur in dorpshuis 'Ien en Mien', Buorren 13a te Goutum.

 

Er doen 20 club-viertallen mee:

 

- Twijzelerheide

- Lemmer

- Huizum-1

- Huizum-2

- Damkwartet  (buiten mededinging)

- Sneeker Damclub

- De Toer-1, Grou

- De Toer-2, Grou (?)

- Dokkum/Rinsumageest-1

- Heerenveen-1

- Heerenveen-2

- Heerenveen-3

- Damcombinatie Fryslân-1

- Damcombinatie Fryslân-2

- Damcombinatie Fryslân-3  (misschien ook 4e team)

- Troch Tinken Sterk, Surhuisterveen

- Ontspanning, Aldeboarn

- Eensgezindheid, Woudsend

- Oerterp/Drachten-1

- Oerterp/Drachten-2

 

 

S P O N S O R S :

 

> Vrijgevestigde Specialistische GGZ Noord-Nederland

 

> Agrarische Handelsonderneming Zondervan Britsum

 

> Noble Forest - Organisatie + advies  Sneek

 

> Enkele anonieme persoonlijke sponsors

 

> Initiatiefnemer / ondersteuner  Harm Wiersma

 

25-12-2019:  Het 22e   50 en 60-plus kampioenschap van Friesland

 

-  Aanmelden voor 1 januari 2020

 

 

Provinciale Friese Dambond.

 

Het Twee en Twintigste  50 – 65 plus kampioenschap van Friesland.

Aanmelding Fries Kampioenschap  50 – 65  Plussers  2019

 

T de Vries , Wedstrijd leider P.F.D.B.

Fonteinkruid 20       8445 R.T.   Heerenveen.

Tel,  0513 654504.

E.Mail : akketabe@hotmail.com

 

woensdagmiddag ! in Mildam                                                    

Geeft u zich daarom voor 1 januari 2020 op bij Tabe de Vries, 0513 654504

E Mail  akketabe@hotmail.com

 

Zakelijke informatie:

Leeftijdsgroepen:             Groep A. 50 tot 65 jaar  en groep  B. 65 jaar en ouder

Speel systeem:                 Dit hangt af van het aantal deelnemers

Aanvangstijd:                   13.30  uur.                       

Inleggeld:                         €10.00 per deelnemer, te verrekenen op eerste speeldag.

 

Speellokatie:                    Hof van Schoterland, Schoterlandseweg 50 Mildam

Speeldata:                        januari   15-  22 - 29  februari  5- 12 -  19-  26 –

                                         maart ,   4 - 11    

                                         .                                                                                       

Programmaboekje:           Ontvangt u op de eerste speeldag

 

Tabe de Vries.

Gerrit Reitsma

 

 

Antwoordstrook  op sturen naar T de Vries ,Fonteinkruid 20, 8445 R T  Heerenveen

                                                    E mail: akketabe@hotmail.com                                                                  

 

Ondergetekende  ( naam )----------------------------- --------------

Adres: --------------------------------------------------  Woonplaats -------------------------------------

 

Telefoon:-------------------------------------

 

Deelt hierbij mee dat hij zal deelnemen aan  het  50 plus Fries Kampioenschap 2019

Leeftijd groep     50 ---------------   of 65. ------------------------------

 Privacystatement
Praktische linken

Jeugd Sneldamtoernooien

Actuele linken:

WIT SPEELT EN WINT

Tjalling Goedemoed heeft onlangs het boek
Art of Winning online gebracht.
Hierin is o.a. de bovenstaande stand te zien, die zijn oorsprong kent in de in 2005 gespeelde FK-partij tussen Erwin Heslinga en Katrinus Posthumus. Erwin was toen tien jaar jonger en de stand stond iets anders en een stukje voller.
Na ronde 2 van het FK 2015 stelde Goedemoed de vader van het fragment de vraag hoe wit in bovenstaande stand kan winnen. Hij moest het antwoord schuldig blijven. Ook de omzittenden kwamen er niet uit. Volgens de creator van het boek wist EH wel dat het om een partij tegen 'Kat' ging.
Gluurders ? Nee, hier wordt gedamd.
Salou:  Michel Trouet - Erwin Heslinga.
Na 52.44-39 maakte zwart het leuk uit.
DamZ damset